Sylabus předmětu TMDS - Technická mechanika (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TMDS
Název v jazyce výuky: Technická mechanika
Název česky: Technická mechanika
Název anglicky: Technical Mechanics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Základy statiky, statické veličiny rovinných průřezů. Základy pružnosti a pevnosti, druhy napětí. Prostý nosník, návrh a posouzení pro různé druhy zatížení. Nosník s převislými konci, nosník konzolový.
 
Obsah předmětu:
1.Základy statiky. (dotace 2/2)
2.Skládání a rozklad sil. Podmínky rovnováhy sil, statický moment síly. (dotace 2/2)
3.Statické veličiny průřezu, těžiště složených ploch, momenty a poloměry setrvačnosti složených průřezů, průřezový modul. (dotace 2/2)
4.Základy pružnosti a pevnosti, napětí v tahu, tlaku, vzpěr, kroucení, smyk a ohyb. (dotace 4/4)
5.Posuzování konstrukcí ze dřeva podle teorie mezních stavů. (dotace 2/2)
6.Prostý nosník, jeho návrh a posouzení pro různé druhy zatížení. (dotace 8/8)
7.Zatížení nosníků stálé a pohyblivé. (dotace 2/2)
8.Nosník s převislými konci. (dotace 2/2)
9.Nosník konzolový. (dotace 2/2)
10.Soustava rovnoběžných nosníků. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost kritického vyhodnocování
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách
-Znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžný test16 h
     zpracování protokolů20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: povinná účast na cvičeních, 2 písemné zápočtové testy v průběhu semestru
zkouška: písemná část 60 minut - 3 otázky (70% z celkového výsledku), ústní zkouška 20 minut(30% z celkového hodnocení)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBLASS, H J. a kol.Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004PrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-73-3
ZKRÄMER, V.Dřevěné konstrukce: příklady a řešení podle ČSN 73 1702PrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT978-80-87438-16-9
ZKRÄMER, V.Dřevěné konstrukce, Příklady a řešení ČSN 73 1702PrahaIC ČKAIT2011978-80-87438-16-9
DHAVÍŘOVÁ, Z.Technická mechanika : cvičeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-940-8
DHAVÍŘOVÁ, Z.Technická mechanika I.: základy statiky, pružnost a pevnostBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-667-0
DDřevěné konstrukce podle Eurokódu 5.PrahaInformační centrum ČKAIT200480-86769-13-5
DKUKLÍK, P. -- STUDNIČKA, J.Dřevěné a kovové konstrukce: pro SPŠ stavebníPrahaInformatorium200680-7333-047-4
DKUKLÍK, P.Dřevěné konstrukcePrahaČeská technika - nakladatelství ČVUT200580-01-03310-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: