Sylabus předmětu VMDS - Výroba vrstvených materiálů (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VMDS
Název v jazyce výuky: Výroba vrstvených materiálů
Název česky: Výroba vrstvených materiálů
Název anglicky: Laminated Materials Production
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Samuel Kramár (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem výuky je teoretická a praktická znalost dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů. Znalost teoretických vlastností a praktické aplikace jednotlivých druhů. Základní přehled o výrobě dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, klasifikace dýh a vrstvených materiálů (dotace 2/4)
 
a.dýhy okrasné
b.dýhy konstrukční
c.vrstvené masivní materiály

2.Suroviny pro výrobu dýh a vrstvených materiálů (dotace 2/4)
 
a.dřevní surovina
b.používaná lepidla
c.příprava suroviny pro výrobu dýh

3.Výroba okrasných dýh (dotace 4/2)
 
a.podélné dělení výřezů
b.horizontální, vertikální, rotační a podélné krájecí stroje

4.Výroba konstrukčních dýh (dotace 4/4)
 
a.centrování a loupání dýh
b.loupací stroje a jejich části
c.odsun dýh a stříhání

5.Sušení a sesazování dýh (dotace 4/2)
 
a.sušení dýh
b.sesazování dýh
c.třídění a opravy dýh

6.Předlisování a lisování materiálů, dokončovací práce (dotace 4/4)
 
a.účel a parametry předlisování, zařízení
b.účel a parametry lisování, zařízení
c.dokončovací práce -- formátování, broušení, opravy vad

7.Navrhování výroby dýh a vrstvených materiálů (dotace 4/6)
 
a.výpočty potřeby suroviny
b.kapacitní technologické výpočty
c.návrh technologického toku, technicko organizační uspořádání

návrh technologického toku, technicko organizační uspořádání

8.Vlastnosti vrstvených materiálů (dotace 2/2)
 
a.pevnost lepení vrstvených materiálů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktická schopnost rozeznávat materiály na bázi dřeva
-Znalost praktické aplikace materiálů na bázi dřeva a komponentů v dřevostavbách
-Znalost tvarování materálů na bázi dřeva
-Znalost zpracování materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze8 h
     konzultace6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h
     příprava na průběžný test4 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru -- odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Analýza ohybové pevnosti a modulu pružnosti překližovaných desek2001ISSN 1211-8516
ZKRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J. -- PROVAZNÍK, I.Determining the pressing parameters of spruce water-resistant plywoodBrnoFOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS200680-7157-957-2
ZKRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J.Konstrukce a vlastnosti povrchově upravených vodovzdorných překližekBrnoMZLU200380-7157-650-6
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: