Sylabus predmetu ESAT - Ekosystémy subtropů a tropů (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ESAT
Název v jazyce výuky: Ekosystémy subtropů a tropů
Název česky: Ekosystémy subtropů a tropů
Název anglicky: Ecosystems of the Subtropics and Tropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Lesnická botanika speciální nebo Pedologie subtropů a tropů nebo Bioklimatologie nebo Ekologie
 
Zaměření předmětu:
Student se seznámí s klimatem, převažujícími rysy geologicko-pedologických podmínek jednotlivých BIOMú tropického a subtropického podnebného pásu.
Důraz je kladen jak na významné životní formy a živočišné tak i rostlinné druhy zejména dřevin a zhodnocena jejich biodiverzita.
U jednotlivých biomů je podrobně pojednáno o jejich geografickém rozšíření i přirozené dynamice a základnách faktorech, které dynamiku způsobují a výsledcích kvantifikovaných pomocí primární produkce biomů. Všeobecně je pojednáno o hospodářském potenciálu biomů a jejich významu z hlediska ochrany přírody.
 
Obsah předmětu:
1.Biomy Trpoů a subtropů (dotace 28/28)
 
a.Tropické deštné lesy
b.Tropické sezónní lesy
c.Tropické savany a suché lesy
d.Horké pouště a polopouště
e.Tvrdolistá (Etésiová) vegetace mediterráního klimatu(suchá léta, srážky jen v zimě)
f.Vždyzelené lesy subtropické zóny
g.Mangrovy
h.Azonální a extrazonální vegetace tropů a subtropů
i.Orobiomy tropů a subtropů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost specifik působení ekologických faktorů v tropech
-Znalosti ekologických faktorů, funkcí ekosystémů, vlastností populací

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace5 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h
     příprava prezentace26 h
     zpracování seminární práce26 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je veřejná prezentace všech důležitých aspektů vybraného terestrického ekoregionu a předložení seminární práce.
Zkouška je ústní s důrazem na pochopení logických vazeb mezi klimatem, geologicko-pedologickými podmínkami a vlivy bioty na prostorovou i druhovou strukturu biomu a znalost hospodářsko-ochrabnářského potenciálu jednotlivých biomů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZWALTER, H.Walter's vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphereBerlinSpringer3-540-43315-5
ZPRACH, K. -- ŠTECH, M. -- ŘÍHA, P.Ekologie a rozšíření biomů na ZemiPrahaScientia2009978-80-86960-46-3
ZJENÍK, J.Ekosystémy (Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů)PrahaKarolinum199880-7184-040-8
ZBRECKLE, S.Ecological Systems of the Geobiosphere. Vol. 1: Ecological Principles in Global PerspectiveBerliSpringer-Verlag19853-540-13792-0
ZVALÍČEK, P. a kol.Užitkové rostliny tropů a subtropůPrahaAcademia200280-200-0939-6
ZMUELLER-DOMBOIS, D.Climate-diagram maps: of the individual continents and the ecological climatic regions of the earthBerlinSpringer-Verlag19753540070656
ZWALTER, H.Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung.JenaVEB Gustav Fischer Verlag1964
ZWALTER, H.Vegetationszonen und Klima
ZMORAVEC, J. a kol.FytocenologiePrahaAcademia200080-200-0128-X
ZROHWER, J G.Tropické rostlinyV PrazeKnižní klub200680-242-1652-3
ZHEYWOOD, V.Flowering Plants of the WorldLondon B T Batsford Ltd19960-7134-7422-X
ZDOLNÝ, A.Ekologie 1OstravaOstravská univerzita200580-7368-088-2
ZEcology: the experimental analysis of distribution and abundanceSan FranciscoBenjamin Cummings20010-321-04289-1
ZBEGON, M. a kol.Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]OlomoucVydavatelství Univerzity Palackého199780-7067-695-7
ZTOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L.Základy ekologieOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2010978-80-244-2478-1
ZPRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P.Biologické principy ochrany přírodyPrahaPortál200180-7178-552-0
DBRUENIG, E F.Conservation and Management of Tropical Rainforests : An Integrated Approach to SustainabilityOxonCAB International19960-85198-994-2
DKELLER, R.Identification of tropical woody plants in theabsence of flowers: a field guideBaselBirkhäuser20043-7643-6453-X
DMangroves: The Forgotten Forest Between Land and SeaKuala LumpurTropical Press1997967-73-0087-3
DMAAS, P J. -- WESTRA, L Y. -- FARJON, A.Neotropical Plant Families : A concise guide to families of vascular plants in the NeotropicsKoenigsteinKoeltz Scientific Books19983-87429-397-1
DThe ecology of trees in the tropical rain forestCambridgeCambridge University Press2008978-0-521-06374-6
DRICHARDS, P W.The Tropical Rain ForestCambridgeCambridge University Press19960-521-442194-2
DTropical forest ecology: the basis for conservation and managementBerlinSpringer3-540-23797-6
DPANCEL, L.Tropical forestry handbook : Volume 1BerlinSpringer Verlag19933-540-56420-9
DPANCEL, L.Tropical forestry handbook : Volume 2BerlinSpringer Verlag19933-540-56420-9
DIsland biogeography : ecology, evolution, and conservationOxfordOxford University Press19980-19-850020-3
DArid dune ecosystems: the Nizzana sands in the Negev DesertBerlinSpringer2008978-3-540-75497-8
DThe vegetation of EgyptNew YorkChapman & Hall2009978-1-4020-8755-4
DMILLIKEN, W. -- RATTER, J A.Maracá : the biodiversity and environment of an Amazonian rainforestChichesterJohn Wiley & Sons19980-471-97917-1
DSHORROCKS, B.The biology of African savannahsOxfordOxford University Press2007978-0-19-857065-3
DGALINDO LEAL, C. -- CÂMARA, I D G.The Atlantic forest of South America : biodiversity status, threats, and outlookWashingtonIsland Press20031-55963-988-1
DKUMAR, U. -- JEET ASIJA, M.Biodiversity : Principles and ConservationJodhpurAgrobios200081-7754-020-3
DPRIMACK, R B. -- CORLETT, R.Tropical rain forests: an ecological and biogeographical comparisonMalden, MABlackwell0-632-04513-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: