Sylabus predmetu LAZM - Lesnická a zemědělská mechanizace (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LAZM
Název předmětu česky:
Lesnická a zemědělská mechanizace
Název předmětu anglicky:
Forestry and Agricultural Mechanization
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní technikou pro lesnickou výrobu a produkci rostlin v zemědělství v podmínkách střední Evropy, tropů a subtropů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, energetické prostředky - rozdělení a charakteristika. (dotace 2/2)
 
a.BOZP, energetické prostředky

2.
Lesní těžba v Thajsku -- charakteristiky, organizace, technologie. (dotace 2/2)
 
a.
Lesní hospodářství v Thajsku - historie, současný stav, aktuální problémy.

3.Stroje pro základní zpracování půdy v zemědělství -- popis, hlavní konstrukční prvky (dotace 2/2)
 
a.
Stroje pro setí a sázení se zaměřením na rýži, kukuřici, čirok, maniok.

4.Stroje pro hnojení rostlin - popis, hlavní konstrukční prvky. (dotace 2/2)
 
a.
Stroje pro hnojení rostlin - příprava a regulace provozního nasazení.

5.
Stroje pro ochranu rostlin - popis, hlavní konstrukční prvky. (dotace 2/2)
 
a.Stroje pro ochranu rostlin - příprava a regulace provozního nasazení.

6.
Sklizeň semenných kultur - popis, hlavní konstrukční prvky. (dotace 2/2)
 
a.Sklizeň kukuřice, rýže, čiroku, cizrny, cukrové třtiny.

7.
Sklizeň okopanin, technických a dalších plodin. (dotace 2/2)
 
a.
Sklizeň bavlny, sezamu, brambor, batátů ovoce a zeleniny.

8.
Technika výroby sadebního materiálu lesních dřevin. Perspektivní směry rozvoje techniky a technologií produkce sadebního materiálu ve světě a ČR. (dotace 2/2)
 
a.Technika výroby sadebního materiálu. Ukázky konstrukčního řešení a funkčního využití hlavních technologických uzlů.

9.
Mechanizované technologie při obnově lesa. (dotace 2/2)
 
a.
Stroje a technologie pro výchovu mladých lesních porostů.

10.
Těžební metody a technologie těžby dříví. (dotace 2/2)
 
a.
Příprava těžby a dopravy dříví. Kalkulace výkonnosti.

11.
Stroje pro základní těžební operace. (dotace 2/2)
 
a.Systém prostředků pro soustřeďování dříví. Lana, řetězy a úvazky v lesním hospodářství.

12.
Jednooperační a víceoperační stroje pro těžbu dříví. (dotace 2/2)
 
a.
Provozní uplatnění harvestorových technologií lesní těžby.

13.Měření, doprava a skladování dříví. (dotace 2/2)
 
a.
Teorie a praxe měření a evidence dříví.

14.
Těžebně dopravní technika v LH tropů a subtropů. (dotace 2/2)
 
a.
Účinky provozu lesnických technologií na prostředí v tropech a subtropech.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace4 h
zpracování projektů
20 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet po vypracování seminární práce a písemném testu (min. 70 bodů z max. 100 bodů), ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BŘEČKA, J. Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001. ISBN 80-213-0738-2.
KAVKA, M. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. 400 s. ISBN 80-7271-163-6.
KAVKA, M. a kol. Normativy zemědělských výrobních technologií: pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace (práce, materiál, energie, náklady, produkce, tržby, příspěvek na úhradu fixních nákladů). Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. 376 s. ISBN 80-7271-164-4.
ČERNÝ, Z. -- NERUDA, J. Ruční nářadí pro práci v lese. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 78 s. ISBN 80-7105-177-2.
ČERNÝ, Z. -- NERUDA, J. -- PROCHÁZKA, O. Využití motorové pily a křovinořezu v zemědělství. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání ministerstva zemědělství České republiky, 1994. 52 s. Mechanizace. ISBN 80-7105-074-1.
NERUDA, J. Technika pěstební výroby. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 114 s. ISBN 80-7157-154-7.
NEUBAUER, K. a kol. Stroje pro rostlinnou výrobu. 1. vyd. Praha: SZN, 1989. 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
PETŘÍČEK, V. a kol. Mechanizační prostředky v lesnictví. 1. vyd. Praha: SZN, 1984. 285 s. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.
Doprava dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1982. 300 s.
NERUDA, J. a kol. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 149 s. ISBN 978-80-7375-146-3.
Lesná ťažba. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1991. 356 s. ISBN 80-07-00432-7.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: