Sylabus predmetu LAZM - Lesnická a zemědělská mechanizace (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LAZM
Název v jazyce výuky: Lesnická a zemědělská mechanizace
Název česky: Lesnická a zemědělská mechanizace
Název anglicky: Forestry and Agricultural Mechanization
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní technikou pro lesnickou výrobu a produkci rostlin v zemědělství v podmínkách střední Evropy, tropů a subtropů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, energetické prostředky - rozdělení a charakteristika. (dotace 2/2)
 
a.BOZP, energetické prostředky

2.Lesní těžba v Thajsku -- charakteristiky, organizace, technologie. (dotace 2/2)
 
a.Lesní hospodářství v Thajsku - historie, současný stav, aktuální problémy.

3.Stroje pro základní zpracování půdy v zemědělství -- popis, hlavní konstrukční prvky (dotace 2/2)
 
a.Stroje pro setí a sázení se zaměřením na rýži, kukuřici, čirok, maniok.

4.Stroje pro hnojení rostlin - popis, hlavní konstrukční prvky. (dotace 2/2)
 
a.Stroje pro hnojení rostlin - příprava a regulace provozního nasazení.

5.Stroje pro ochranu rostlin - popis, hlavní konstrukční prvky. (dotace 2/2)
 
a.Stroje pro ochranu rostlin - příprava a regulace provozního nasazení.

6.Sklizeň semenných kultur - popis, hlavní konstrukční prvky. (dotace 2/2)
 
a.Sklizeň kukuřice, rýže, čiroku, cizrny, cukrové třtiny.

7.Sklizeň okopanin, technických a dalších plodin. (dotace 2/2)
 
a.Sklizeň bavlny, sezamu, brambor, batátů ovoce a zeleniny.

8.Technika výroby sadebního materiálu lesních dřevin. Perspektivní směry rozvoje techniky a technologií produkce sadebního materiálu ve světě a ČR. (dotace 2/2)
 
a.Technika výroby sadebního materiálu. Ukázky konstrukčního řešení a funkčního využití hlavních technologických uzlů.

9.Mechanizované technologie při obnově lesa. (dotace 2/2)
 
a.Stroje a technologie pro výchovu mladých lesních porostů.

10.Těžební metody a technologie těžby dříví. (dotace 2/2)
 
a.Příprava těžby a dopravy dříví. Kalkulace výkonnosti.

11.Stroje pro základní těžební operace. (dotace 2/2)
 
a.Systém prostředků pro soustřeďování dříví. Lana, řetězy a úvazky v lesním hospodářství.

12.Jednooperační a víceoperační stroje pro těžbu dříví. (dotace 2/2)
 
a.Provozní uplatnění harvestorových technologií lesní těžby.

13.Měření, doprava a skladování dříví. (dotace 2/2)
 
a.Teorie a praxe měření a evidence dříví.

14.Těžebně dopravní technika v LH tropů a subtropů. (dotace 2/2)
 
a.Účinky provozu lesnických technologií na prostředí v tropech a subtropech.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Konkrétní znalosti přepravy dřeva, dopravě dřeva po železnici a dopravní sítě.
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Znalost pracovních postupů
-Znalost technologických procesů
-Znalost technologických procesů se zaměřením na těžbu dřeva a přibližování

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování projektů20 h
     zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet po vypracování seminární práce a písemném testu (min. 70 bodů z max. 100 bodů), ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBŘEČKA, J.Stroje pro sklizeň pícnin a obilninPrahaČeská zemědělská univerzita200180-213-0738-2
ZKAVKA, M.Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatelePrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací200680-7271-163-6
ZKAVKA, M. a kol.Normativy zemědělských výrobních technologií: pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace (práce, materiál, energie, náklady, produkce, tržby, příspěvek na úhradu fixních nákladů)PrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací200680-7271-164-4
ZČERNÝ, Z. -- NERUDA, J.Ruční nářadí pro práci v lesePrahaInstitut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR199980-7105-177-2
ZČERNÝ, Z. -- NERUDA, J. -- PROCHÁZKA, O.Využití motorové pily a křovinořezu v zemědělstvíPrahaInstitut výchovy a vzdělávání ministerstva zemědělství České republiky199480-7105-074-1
ZNERUDA, J.Technika pěstební výrobyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199580-7157-154-7
ZNEUBAUER, K. a kol.Stroje pro rostlinnou výrobuPrahaSZN198980-209-0075-6
ZPETŘÍČEK, V. a kol.Mechanizační prostředky v lesnictvíPrahaSZN1984
ZDoprava drevaBratislavaPríroda1982
ZNERUDA, J. a kol.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-146-3
ZLesná ťažbaBratislavaPríroda199180-07-00432-7
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol.Technika a technologie v lesnictví. Díl první.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-839-4
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P.Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-840-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: