Sylabus předmětu LEX - Lesnická xylologie (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LEX
Název v jazyce výuky: Lesnická xylologie
Název česky: Lesnická xylologie
Název anglicky: Forestry Xylology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem je poskytnout informace o struktuře dřeva, jeho chemickém složení a fyzikálních a mechanických vlastnostech. Dále se předmět zabývá problematikou vzniku dřeva a faktory, které tyto procesy ovlivňují. Studenti se naučí prakticky určovat jednotlivé druhy běžných evropských dřev na makroskopické i mikroskopické úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.Makroskopická stavba dřeva (dotace 4/12)
2.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
3.Struktura dřeva na buněčné úrovni (dotace 4/12)
4.Faktory ovlivňující xylogenezi a floémogenezi (dotace 2/0)
5.Vady dřeva -- příčiny vzniku a jejich vliv na kvalitu dřeva (dotace 2/2)
6.Přehled fyzikálních a mechanických vlastností dřeva (dotace 6/2)
7.Přehled nedestruktivních a destruktivních metod pro určení kvality dřeva (dotace 2/0)
8.Vliv lesnických opatření na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
9.Vliv struktury dřeva na biomechaniku stromu (dotace 2/0)
10.Trvanlivost a základy ochrany surového dříví (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na mikroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat vady dřeva
-Schopnost pracovat s mikroskopem
-Znalost chemického složení dřeva
-Znalost základních fyzikálních a mechanických vlastností dřeva.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h78 h
     příprava na průběžné hodnocení30 h38 h
     zpracování protokolů4 h4 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- odevzdaný 1 protokol ze cvičení v průběhu semestru
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P.Nauka o dřevěBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-312-2
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřeva: cvičeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-400-7
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřevaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-636-0
DPOŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M.Štruktúra a vlastnosti drevaBratislavaPríroda199380-07-00600-1
DHOADLEY, R.Identifying Wood : Accurate results with simple toolsNewtownTaunton Press19900-942391-04-7
DWAGENFÜHR, R.HolzatlasMünchenFachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag20003-446-21390-2
DSCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E.Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modificationsBerlinSpringer20063-540-32523-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: