Sylabus předmětu MPN - Materiály pro nábytkářství (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MPN
Název v jazyce výuky: Materiály pro nábytkářství
Název česky: Materiály pro nábytkářství
Název anglicky: Furniture Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Procházka (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními materiály, jejich výrobou, charakteristickými vlastnostmi v závislosti na možnostmi aplikací v konstrukcích nábytku.Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat materiály ve výrobcích tak, aby tyto výrobky byly z hlediska technologie, platných norem i hygienických požadavků na bydlení vyhovující.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled materiálů pro výrobu nábytku (dotace 2/2)
2.Technologie výroby třískových desek a jejich aplikace ve výrobě nábytku (dotace 8/8)
3.Technologie výroby vláknitých desek a jejich aplikace ve výrobě nábytku (dotace 8/8)
4.Dokončování třískových a vláknitých desek, povrchové úpravy
Vlastnosti třískových a vláknitých desek, oblasti jejich aplikací
(dotace 2/2)
5.Ostatní materiály na bázi dřeva
Vliv na techniologii výroby
(dotace 4/4)
6.Ostatní materiály vhodné pro výrobu nábytku (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktická aplikace materiálů na bázi dřeva ve výrobcích
-Schopnost navrhnout výrobek s materiály na bázi dřeva
-Schopnost poznat různé druhy materiálů na bázi dřeva
-Znalost materiálů na bázi dřeva
-Znalost vlastností materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžný test12 h
     zpracování protokolů10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení: zkouška ústní formou v trvání 20 - 35 minut bez přípravy
Pro připuštění ke zkoušce je požadováno splnění:
Základní test z pojmů a definic min.11 bodů z 20
Program - Analýza surovin
80 % docházka na cvičení
Zkušební test - min. 15 bodů z 20
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-751-0
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-034-3
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiály: cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-654-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: