Sylabus předmětu PPV - Technologie pilařské výroby (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PPV
Název v jazyce výuky: Technologie pilařské výroby
Název česky: Technologie pilařské výroby
Název anglicky: Technology of Sawmill Production
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit operace, prováděné při výrobě řeziva, jejich smysl, řazení, strojně-technologické vybavení a uspořádání pilařských závodů, návaznosti na související technologické celky, vlastnosti řeziva jako materiálu pro následné výroby, vlivy na jeho jakost a použití.
 
Obsah předmětu:
1.Pilařský závod, jeho struktura, funkce, výrobní celky. Surovina, její příjem, skladování a ochrana kulatiny na skladech pilařských závodů. (dotace 2/0)
2.Operace, prováděné na skladech suroviny - měření, krácení, odkorňování, redukce kořenových náběhů, hledání kovů, třídění výřezů. Smysl, způsoby a technologické zásady provádění jednotlivých operací. (dotace 4/2)
3.Strojně - technologické vybavení, dopravně - mechanizační prostředky. Uspořádání skladů suroviny. Organizace výroby, evidence, doklady. (dotace 4/4)
4.Sortiment pilařských výrobků - druhy, rozměry a jakostní třídy řeziva. Způsoby hodnocení jakosti. Jakostní a rozměrové třídění řeziva. (dotace 2/4)
5.Předpílí. Příprava výřezů před pořezem, prováděné operace. Technologické a dispoziční řešení předpílí s ohledem na sortiment výroby, kapacitu a technické vybavení pilnice. (dotace 1/0)
6.Pořez výřezů - druhy pořezů, vlastnosti, vhodnost použití. Výtěž řeziva, objemová, hodnotová, jakostní, technická. Pořezová schemata, jejich sestavování, hodnoty výtěže. Ovlivnění výtěže. (dotace 1/6)
7.Rámová, pásová a kotoučová pila, prismovací sekačka, agregát - konstrukce, vlastnosti, vhodnost použití. Krácení a omítání řeziva. Strojně technologické vybavení uzlů. Zásady provádění operací. (dotace 4/0)
8.Pilnice. Uspořádání pilnic, řazení operací, technologické vazby, vlivy na výtěž. Obsazení pracovníky, objem výroby a produktivitu práce. (dotace 4/6)
9.Odpady, jejich vznik, množství a frakce. Způsoby úpravy, skladování, zpracování a využití. (dotace 2/2)
10.Třídění a adjustace řeziva - operace, jejich účel a provádění. Třidiče řeziva podélné a příčné. Rozebírací a ukládací zařízení. Adjustační stanice - konstrukce, uspořádání, vlastnosti, použití. (dotace 2/2)
11.Sklady řeziva - účel a způsoby skladování řeziva. Uspořádání a organizace skladu řeziva v závislosti na použité mechanizační prostředky. Organizace výroby, evidence, doklady. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost organizovat výrobu
-Schopnost technicky připravit výrobu požadovaných sortimentů a objemu řeziva
-Znalost pracovních postupů
-Znalost technologických procesů
-Znalost výrobní techniky a mechanizace

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     seminář0 h20 h
     odborná exkurze16 h16 h
     konzultace0 h6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku33 h50 h
     zpracování protokolů35 h48 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení je vypracování programů (třídění výřezů, pracovní postupy, pořezová schemata, třídění řeziva).
Zkouška - ústní s písemnou přípravou (poznámky, nákresy) - tři otázky z oblasti technologických zásad výroby, dispozičního řešení a strojně-technologického vybavení. Doba přípravy cca 20 minut, doba zkoušení cca 20 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJANÁK, K. -- KRÁL, P.Technologie I: pro studijní obor NábytkářstvíPrahaInformatorium200380-7333-003-2
ZDETVAJ, J.Technológia piliarskej výrobyZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200380-228-1248-X
ZKLEMENT, I. -- DETVAJ, J.Technológia prvostupňového spracovania dreva: [vysokoškolská učebnica]ZvolenTechnická univerzita vo Zvolene2007978-80-228-1811-7
DJANÁK, K.Sklady dřevní surovinyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-214-9
DLISIČAN, J.Teória a technika spracovania drevaZvolenMatcentrum 1996

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: