Sylabus předmětu FVDR - Fyzikální vlastnosti dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FVDR
Název v jazyce výuky: Fyzikální vlastnosti dřeva
Název česky: Fyzikální vlastnosti dřeva
Název anglicky: Physical Properties of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Valentino Cristini (cvičící)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. David Děcký (cvičící)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Patrik Nop (cvičící)
Ing. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radim Rousek (cvičící)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící)
Ing. Jan Zlámal (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Znalost vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva jako nezbytného předpokladu pro racionální volbu technologií zpracování a použití dřeva pro konstrukční účely ve stavebnictví, nábytkářství a tvorbě obývaného prostředí. Aplikace materiálového inženýrství - poznání vztahů mezi chemickým složením, anatomickou stavbou a vlastnostmi dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Popis dřeva jako kompozitní materiálu s anizotropním charakterem vlastností na základě chemického složení a anatomické stavby dřeva. (dotace 2/2)
2.Hustota a makroskopická stavba dřeva. (dotace 2/2)
3.Vlhkost dřeva, navlhavost, nasáklivost, sorpční isoterma. (dotace 4/2)
4.Hygroexpanze dřeva - bobtnání, sesýchání a borcení dřeva. (dotace 2/4)
5.Difuze vody ve dřevě - stacionární a nestacionární pohyb vody vázané. (dotace 4/2)
6.Propustnost dřeva - stacionární a nestacionární pohyb vody volné. (dotace 2/2)
7.Tepelné vlastnosti - přestup tepla, teplotní roztažnost, měrná tepelná kapacita. (dotace 2/0)
8.Pohyb tepla - stacionární a nestacionární tepelná a teplotní vodivost. (dotace 2/2)
9.Akustické vlastnosti dřeva - rychlost šíření zvuku ve dřevě, útlom zvuku, tvary kmitání, rezonance. (dotace 2/2)
10.Optické vlastnosti dřeva - fotodegradace dřeva. (dotace 2/0)
11.Elektrické vlastnosti dřeva - odpor a vodivost, dielektrické vlastnosti. (dotace 2/0)
12.Výpočet příkladů z fyzikálních vlastností dřeva. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru z oblasti fyziky dřeva
-Praktická znalost materiálů na bázi dřeva
-Schopnost optimální volby materiálu
-Znalost druhů materiálů a jejich vlastností

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení2 h0 h
     seminář2 h0 h
     laboratorní práce22 h0 h
     konzultace0 h16 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h79 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h25 h
     příprava prezentace10 h0 h
     zpracování protokolů12 h0 h
     zpracování seminární práce20 h20 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (protokoly z 10 cvičení hodnoceny 0-1, seminarní práce hodnocená 0-5, presentace hodnocená 0-5, minimální počet bodů celkem 13, zápočtový test 20 otázek)
Zkouška (výpočet příkladu s využitím dostupných pomůcek, ústní zkouška ze 4 okruhů - písemná příprava, ústní odpověď).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠtruktúra a vlastnosti drevaBRATISLAVAPRÍRODA199380-07-00600-1
ZHORÁČEK, P.Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199880-7157-347-7
ZGANDELOVÁ, L. -- HORÁČEK, P. -- ŠLEZINGEROVÁ, J.Nauka o dřevěBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199680-7157-194-6
DBODIG, J. -- JAYNE, B A.Mechanics of Wood and Wood CompositesMalabarKrieger Publish.Comp.19930-89464-777-6
DBUCUR, V.Acoustics of WoodBoca RatonCRC Press19950-8493-4801-3
DBUCUR, V.Nondestructive characterization and imaging of woodBerlinSpringer20033-540-43840-8
DPANSHIN, A J. -- ZEEUW DE, C.Textbook of Wood Technology: Structure, Identification, Properties, and Uses of the Commercial Woods of the United States and CanadaNew YorkMcGraw-Hill19800-07-048441-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: