Sylabus předmětu SMD - Hydrotermická úprava dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SMD
Název v jazyce výuky: Hydrotermická úprava dřeva
Název česky: Hydrotermická úprava dřeva
Název anglicky: Hydrothermal Treatment of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radim Rousek (cvičící)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící)
Výchozí předměty: ne Hydrotermická úprava dřeva
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s oblastí hydrotermické úpravy dřeva. Zejména s principy změny a úpravy vlastností masivního dřeva při sušení a paření dřeva. Absolvent bude umět aktivně specifikovat požadavky na materiály a spolupracovat při navrhování nových nebo úpravě stávajících postupů výroby. Student se naučí členit a charakterizovat jednotlivé procesy úpravy dřeva podle teploty, vlhkosti a tlaku, identifikovat napětí a deformace, tvarové a objemové změny, rozložení teplotních a vlhkostních polí. Bude umět vysvětlit a popsat mechanizmus jednotlivých způsobů přenosu tepla na dřevo a popsat vliv teploty, vlhkosti, tlaku dalších faktorů na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva a na strukturální změny. Pojednat o hydrotermických úpravách řeziva při normálním atmosférickém tlaku vzduchu a při sníženém tlaku prostředí. Objasnit teoretické základy, principy a metody plastifikace, úpravy tvaru, hustoty, anatomické stavby a chemického složení dřeva pro výrobky a polotovary. Hodnotit kvalitu, řídit a usměrňovat procesy hydrotermické úpravy podle specifických požadavků. Bude znát aktuální trendy v oblasti hydrotermické úpravy a uplatnění materiálů v konstrukci dřevostaveb a ve výrobě nábytku.
 
Obsah předmětu:
1.Hydrotermická úprava dřeva (dotace 2/2)
2.Paření dřeva (dotace 2/2)
3.Sušení řeziva (dotace 2/2)
4.Mechanismus sušení řeziva (dotace 2/2)
5.Přirozené sušení řeziva (dotace 2/2)
6.Umělé sušení řeziva (dotace 2/2)
7.Sušení řeziva v sušárnách s konvekčním ohřevem (dotace 2/2)
8.Automatizace a řízení procesu sušení řeziva v sušárnách s konvekčním ohřevem (dotace 2/2)
9.Umělé předsoušení řeziva a sušení v kondenzačních sušárnách (dotace 2/2)
10.Sušení řeziva ve vakuových sušárnách (dotace 2/2)
11.Sušení řeziva v mikrovlnných sušárnách (dotace 2/2)
12.Ostatní způsoby sušení řeziva (dotace 2/2)
13.Hodnocení kvality vysušeného řeziva (dotace 2/2)
14.Přejímka a hodnocení sušáren řeziva (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost hodnotit výsledek procesu sušení nebo modifikace dřeva
-Schopnost kombinovat jednotlivé způsoby sušení nebo modifikace dřeva
-Schopnost navrhnout způsob sušení nebo modifikace dřeva
-Schopnost ovlivnit proces sušení nebo modifikace dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace2 h16 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h42 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h44 h
     příprava na průběžný test4 h0 h
     zpracování protokolů4 h10 h
     zpracování seminární práce10 h0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet a zkouška. K udělení zápočtu je nutná účast na minimálně 12 cvičeních, odevzdané a přijaté protokoly, 2/3 úspěšných testů. U zkoušky minimálně 60% znalost problematiky pro známku C, 75% pro hodnocení B a 90% pro známku A.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZZáklady hydrotermické úpravy a ochrany dřevaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199580-7157-163-6
ZPOŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M.Štruktúra a vlastnosti drevaBratislavaPríroda199380-07-00600-1
ZKAFKA, E.Dřevařská příručkaPrahaNakladatelství technické literatury198980-03-00009-2
DHILL, C A S.Wood modification : chemical, thermal and other processesChichester, EnglandJohn Wiley & Sons2006978-0-470-02172-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: