Sylabus předmětu VVM - Velkoplošné materiálý (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VVM
Název v jazyce výuky: Velkoplošné materiály
Název česky: Velkoplošné materiálý
Název anglicky: Large-scale Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/1 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Samuel Kramár (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí o surovinách potřebných k výrobě dýh, překližek, třískových desek, o jednotlivých technologických operacích ve výrobě a o příslušném strojním zařízení, o vlastnostech materiálů na bázi dřeva a o jejich aplikacích v dalších odvětvích.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, klasifikace dýh a překližek (dotace 2/2)
2.Suroviny pro výrobu konstrukčních a okrasných dýh (dotace 2/1)
3.Výroba okrasných dýh, horizontální, vertikální, rotační, podélné krájecí stroje (dotace (dotace 2/1)
4.Výroba konstrukčních dýh, centrování a loupání dýh, odsun dýh a stříhání, sušení a sesazování dýh (dotace 4/4)
5.Předlisování a lisování materiálů, dokončovací práce (dotace 2/2)
6.Navrhování výroby dýh a překližek (dotace 2/4)
7.Definice a základní dělení aglomerovaných materiálů (dotace 2/2)
8.Technologie výroby třískových desek, ezintegrace - výroba štěpek a třísek, ušení a třídění třísek, příprava a nanášení lepicí směsi, vrstvení třískového koberce, lisování třískových desek (dotace 4/4)
9.Technologie výroby vláknitých desek, dřevo a jiné lignocelulosové suroviny, výroba vlákna, pomocné chemické látky, formování vláknitého koberce při mokrém a při suchém výrobním postupu, lisování vláknitých desek, desky MDF a HDF (dotace 4/4)
10.Dokončování vláknitých desek, povrchové úpravy (dotace 2/2)
11.Vlastnosti, dýh, překližek, třískových a vláknitých desek, oblasti jejich možných aplikací (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Praktická znalost materiálů na bázi dřeva
-Znalost pracovních postupů ve výrobě dýh a vrstvených materiálů na bázi dřeva
-Znalost vlastností materiálů na bázi dřeva pro aplikaci v dřevěných konstrukcích

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h10 h
     cvičení14 h0 h
     seminář14 h8 h
     odborná exkurze8 h8 h
     konzultace5 h10 h
     projektová práce5 h5 h
     veřejná prezentace (ústní)8 h8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h30 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h15 h
     příprava na průběžný test8 h15 h
     příprava prezentace4 h11 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe3 h5 h
     zpracování seminární práce8 h15 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru -- odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-751-0
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-034-3
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiály: cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-654-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: