Sylabus předmětu FJZ1A - Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FJZ1A
Název v jazyce výuky: French in English - Beginner Course 1- Français pour débutants 1 en anglais
Název česky: Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJ
Název anglicky: World Language - French in English Beginner Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: francouzština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 2 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 2
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty základům francouzštiny: osobní zájmena, přítomný čas sloves 1. třídy, nepravidelná slovesa etre, avoir, aller, rod podstatných jmen, určitý a neurčitý člen, předložky, rod u jmen zemíčíslovky 0-69, otázka a zápor.
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1: Les présentations - představování. (dotace 0/6)
 
a.Zájmena osobní, nepravidelná slovesa "avoir", "être", pravidelná slovesa 1. třídy.
b.Výslovnost L 1.
c.Slovní zásoba k představování.
d.Text: Dans l'autobus.

2.Lekce 2: Décrire les gens et les choses - popisování lidí a věcí. (dotace 0/6)
 
a.Rod podstatných jmen, určitý člen, množné číslo podstatných jmen, shoda přídavných jmen, číslovky 0-10.
b.Výslovnost L 2.
c.Slovní zásoba k popisu věcí a osob.
d.Text: Dans le hall d'un hôtel.

3.Lekce 3: Remplir un formulaire - vyplňování dotazníku. (dotace 0/6)
 
a.Neurčitý člen, sloveso "aller": aller en/á/aux..., předložky à/ de ve spojení s určitým členem, rod u jmen zemí, další předložky, číslovky 11 - 19.
b.Výslovnost L 3.
c.Slovní zásoba k vyplňování formuláře.
d.Text: Les inscriptions.

4.Lekce 4: Fixer un rendez-vous - sjednávání schůzky. (dotace 0/6)
 
a.Přítomný čas sloves (futur proche/ futur simple) 2. třídy, tázací věty, zápor, číslovky 20-69, dny v týdnu.
b.Výslovnost L 4.
c.Slovní zásoba k tématu schůzka.
d.Text: Une surprise-party.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí.
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru.
-Schopnost zpracovávat a obratně využívat informace v cizím jazyce.
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení24 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení4 h
Celkem28 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test (hranice úspěchu je 70%).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMENAND, R. -- CAPELLE, G.Le Nouveau Taxi! 1- Livre de l'élèveParisHachette2008
ZMENAND, R. -- CAPELLE, G.Le Nouveau Taxi! 1 - Cahier d'exercicesParisHachette2008
ZUltimate French: beginner-intermediateNew YorkLiving Language2009978-1-4000-0963-3
ZSTILLMAN, D M. -- GORDON, R.The ultimate French review and practice : mastering French grammar for confident communicationNew YorkMcGraw-Hill2011978-0-07-174414-0-
DPRAVDOVÁ, M.Francouzština pro začátečníky. Le français pour vousLeda199480-85927-10-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: