Sylabus předmětu FJZ1 - Světový jazyk - francouzština začátečníci 1 (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FJZ1
Název v jazyce výuky: French - Beginner Course 1 / Světový jazyk - francouzština začátečníci 1- Langues du monde- Français pour débutants 1
Název česky: Světový jazyk - francouzština začátečníci 1
Název anglicky: World Language - French Beginner Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: francouzština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Hamza Messari, PhD. (cvičící, garant, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 2 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 2
 
Zaměření předmětu:
Získání základních znalostí gramatiky, slovní zásoby a konverzačních obratů.
 
Obsah předmětu:
1.Mluvení: ústní prezentace na daná témata (dotace 0/7)
 
a.studentova osobnost
b.rodina
c.místo bydliště
d.pozdravy
e.žádost, poděkování

2.Poslech: (dotace 0/7)
 
a.pro celkové porozumění
b.pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek
c.pro specifickou informaci

3.Psaní: (dotace 0/7)
 
a.psaní adresy
b.jednoduchý soukromý dopis

4.Mluvnice: (dotace 0/7)
 
a.pravidelná slovesa I. třídy
b.nepravidelná slovesa etre, avoir, aller, pouvoir, connaître
c.slovosled oznamovací věty
d.otázka zjišťovací a doplňovací
e.zápor
f.přídavná jména

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení24 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku4 h0 h
Celkem28 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: student má 3 průběžné testy, první na 20 bodů, druhý na 20 bodů, třetí na 60 bodů. Student musí získat 70%.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMENAND, R. -- CAPELLE, G.Le Nouveau Taxi! 1- Livre de l'élèveParisHachette2008
ZMENAND, R. -- CAPELLE, G.Le Nouveau Taxi! 1 - Cahier d'exercicesParisHachette2008
ZPRAVDOVÁ, M.Francouzština pro začátečníky. Le français pour vousLeda199480-85927-10-1
DTREVISI, S. -- DELAISNE, P. -- CANELAS, J.Café créme 2Hachette Livre19972-01-15-5093-9
DKanemann-Pougatch: , Café crème 1(vybrané pasáže)
DPravdová: , Francouzština pro začátečníky

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: