Sylabus předmětu VLRRA - Význam lesů v regionálním rozvoji v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VLRRA
Název předmětu česky:
Význam lesů v regionálním rozvoji v AJ
Název předmětu anglicky:
Significance of Forests in Regional Development in EN
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
Z23 (ČP II.)J. Schneider
Přednáška
Každý týden
24
Středa
11.00-12.50
Z23 (ČP II.)
J. SchneiderCvičeníKaždý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prezentovat význam lesů pro společnost a jeho aplikace v regionálním rozvoji. Studenti jsou seznámeni se základním fungováním lesů, produkcí jejich užitků a jejich společenským využíváním. Význam lesů je představen jak z národního, tak z mezinárodního hlediska.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
26 h
odborná exkurze
12 h
konzultace
8 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
36 h
příprava prezentace
4 h
zpracování seminární práce
26 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je získán prezentací seminární práce studentů. Zkouška může být provedena po získání zápočtu. Zkouška se koná písemně (testové otázky) z obsahu přednášených témat
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KIRBY, K J. -- WATKINS, C. Europe''s changing woods and forests : from wildwood to managed landscapes.  Wallingford , Boston. 2015. ISBN 9781780643373. URL: http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20153218016.
PACKHAM, J R. Ecology of woodlands and forests: description, dynamics and diversity. Cambridge ;: Cambridge University Press, 2007. 528 s. ISBN 978-0-521-54231-9.
MATYSSEK, R. a kol. Climate change, air pollution and global challenges: understanding and perspectives from forest research. 1. vyd. Oxford: Elsevier, 622 s. Developments in environmental science. ISBN 978-0-08-098349-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Specializace B Business, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: