Sylabus predmetu VLRRA - Význam lesů v regionálním rozvoji v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VLRRA
Název v jazyce výuky: Significance of Forests in Regional Development
Název česky: Význam lesů v regionálním rozvoji v AJ
Název anglicky: Significance of Forests in Regional Development in EN
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prezentovat význam lesů pro společnost a jeho aplikace v regionálním rozvoji. Studenti jsou seznámeni se základním fungováním lesů, produkcí jejich užitků a jejich společenským využíváním. Význam lesů je představen jak z národního, tak z mezinárodního hlediska.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
     odborná exkurze12 h
     konzultace8 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování seminární práce26 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je získán prezentací seminární práce studentů. Zkouška může být provedena po získání zápočtu. Zkouška se koná písemně (testové otázky) z obsahu přednášených témat
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKIRBY, K J. -- WATKINS, C.Europe''s changing woods and forests : from wildwood to managed landscapesWallingford , Boston9781780643373
ZPACKHAM, J R.Ecology of woodlands and forests: description, dynamics and diversityCambridge ;Cambridge University Press2007978-0-521-54231-9
ZMATYSSEK, R. a kol.Climate change, air pollution and global challenges: understanding and perspectives from forest researchOxfordElsevier978-0-08-098349-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: