Sylabus predmetu RRODAA - Obecná demografie v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRODAA
Název v jazyce výuky: General Demography in English
Název česky: Obecná demografie v AJ
Název anglicky: General Demography in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky z oblasti demografie, seznámit je s jejím významem a s jejím využitím v hospodářském rozhodování, objasnit základní prameny, toky a způsoby hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech.
 
Obsah předmětu:
1.Demografická teorie (dotace 4/2)
 
a.Pojem, předmět a historický vývoj demografie
b.Metodologický aparát současné demografie: význam demografické struktury obyvatelstva pro demografii, ekonomii a sociální vědy
c.Podstata biometrických modelů, jejich teoretický i praktický význam

2.Demografická analýza (dotace 10/12)
 
a.Demografická statika (analýza stavu obyvatelstva: kategorie, society, struktura, rozmístění)
b.Demografická dynamika (analýza vývoje obyvatelstva: přirozený, mechanický a sociální pohyb obyvatelstva)
c.Syntetické ukazatele režimu reprodukce obyvatelstva

3.Demografická prognóza (dotace 8/8)
 
a.Typologie populačních prognóz
b.Technika populačních prognóz
c.Technika odvozených prognóz

4.Demografická syntéza (dotace 6/6)
 
a.Základní formy dynamických procesů v populaci
b.Základní problémy obecné ekonomické a sociální demografie
c.Demografické metody v národohospodářské teorii i praxi
d.Základní trendy populačního vývoje České republiky a světa

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat základní poznatky z demografie v hospodářských rozhodnutích
-Schopnost hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech regionu
-Schopnost podílet se na tvorbě a využití demografických prognóz
-Schopnost využívat demografických prognóz
-Schopnost využívat matematický aparát potřebný pro vytváření matematických modelů reálných situací
-Statistická analýza regionálních dat.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace6 h
     projektová práce4 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h
     příprava na průběžný test15 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování projektů20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, písemný test , odevzdání projektu a jeho prezentace v seminární skupině). Písemná zkouška 75%.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L.General demographyBrnoMendel University in Brno2014978-80-7375-979-7
ZLANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D.Demography and developmentBrnoMendel University in Brno2014978-80-7375-980-3
ZSIEGEL, J S.Applied Demography: Applications to Business, Government, Law, and Public Policy. 1st edition. Bingley, United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2008, 686 pgs. ISBN 978-0-12-641840-8.Bingley, United KingdomEmerald Group Publishing Limite2008978-0-12-641840-8
ZDemographic methodsLondonArnold2009978-0-340-71892-6
ZPALÁT, M. -- MACA, E.Analysis of the development of selected indicators of the demographic statics and dynamics of the Czech Republic in 1993--20032005ISSN 1211-8516
ZPALÁT, M.Demographic development in selected microregions2011ISSN 1211-8516
DSIEGEL, J S. -- SWANSON, D A.The methods and materials of demographyAmsterdamElsevier20040-12-641955-8
DPALÁT, M. -- MACA, E.Analysis of the development and prediction of the population movement indicators in the Czech Republic2004ISSN 1211-8516
DPALÁT, M. -- MACA, E.Analysis of the population movement in the Czech republic through external migration in the period 1993--20032006ISSN 1211-8516
DPALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L.Obecná demografie. General demography I.PrahaASTRON studio CZ, a.s. Veselská 699, Praha 9-Lezňany2014978-80-7509-115-4
DPALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L.Obecná demografie. General demography II.PrahaASTRON studio CZ, a.s., Veselská 699, Praha 9-Letňany2014978-80-7509-115-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: