Sylabus předmětu RRGISRA - GIS v regionálním rozvoji v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRGISRA
Název v jazyce výuky: GIS in Regional Development in English
Název česky: GIS v regionálním rozvoji v AJ
Název anglicky: GIS in Regional Development in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: RNDr. Jan Caha, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne GIS v regionálním rozvoji
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s postavením GIS v geoinformačních technologiích, teoretickými základy GIS a praktickým využitím programového vybavení GIS v regionálním rozvoji.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia GIS (dotace 3/2)
 
a.Geoinformační technologie
b.Vznik, vývoj, vnímaní a zázemí GIS
c.ArcGIS Desktop
d.GIS Aplikace

2.Reprezentace reálného světa v prostředí GIS (dotace 7/6)
 
a.Geografická data a souřadnicové systémy
b.Datové modely (vektorový a rastrový)
c.Zdroje dat
d.Databáze v GIS

3.Plánování a činnosti projektu GIS (dotace 8/14)
 
a.Způsoby a metody sběru dat
b.Správa dat
c.Prostorové analýzy dat
d.Vizualizace dat - kartografické výstupy v GIS

4.GIS v rozvoji regionů (dotace 3/2)
 
a.Geoinformační databáze přírodních složek regionu
b.Geoinformační databáze socioekonomických složek regionu
c.Ukázky z praxe

5.Geoinformační technologie (dotace 3/0)
 
a.Dálkový průzkum Země
b.Globální navigační a polohové systémy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Formulovat návrhy řešení problémů regionu
-Kvalifikovaně zpracovat a vizualizovat podklady v softwaru GIS
-Schopnost rozpoznat a náležitě využít informační zdroje v relevantních oblastech

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     zpracování protokolů12 h
     zpracování projektů28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro zakončení kurzu je vyžadována minimálně 80% účast na přednáškách.
Cvičení jsou ukončena zápočtem. Zisk zápočtu je podmíněn max. 2 absencemi, průběžným zpracováním a odevzdáním zadaných úkolů a zpracováním závěrečného projektu. Předmět je celkově zakončen písemnou zkouškou. Písemný test je tvořen teoretickými otázkami doplněnými o problémově řešené úkoly. Pro úspěšné zakončení zkoušky je vyžadován minimálně 60% zisk bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRUDA, A.GIS in regional development: key aspects and applicationsBrnoMendel University in Brno2013978-80-7375-854-7
ZRUDA, A.Spatial data interpretation and visualizationBrnoMendel University in Brno2013978-80-7375-856-1
ZVOŽENÍLEK, V.Cartography for GIS: geovisualization and map communicationOlomoucUniverzita Palackého200580-244-1047-8
ZArcGIS 9 : what is ArcGIS 9.2?Redlands, Calif.ESRI2006978-1-58948-166-4
ZRUDA, A.Základy práce s ArcGIS 10BrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-595-9
ZLONGLEY, P. a kol.Geographic information systems & scienceHobokenWiley978-0-470-72144-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: