Sylabus předmětu BPRZA - Bezpečnostní problematika rozvojových zemí v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPRZA
Název v jazyce výuky: Security and Safety Aspects of Developing Countries in English
Název česky: Bezpečnostní problematika rozvojových zemí v AJ
Název anglicky: Security and Safety Aspects of Developing Countries in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Bezpečnostní problematika rozvojových zemí
 
Zaměření předmětu:
Cílem studia předmětu je:

-seznámit studenty s problematikou v oblasti rozvojové politiky rozvojových zemí,

-získat a ovládat znalosti a dovednosti nutné pro působení ve vládních a nevládních institucích, které se zabývají bezpečnostní problematikou s ohledem na (rozvojovu) politiky rozvojových zemí.

Komplexní znalost rozvojových regionů a dobrá jazyková vybavenost bude představovat kvalifikaci pro práci v soukromých společnostech zabývajících se obchodem s rozvojovými zeměmi a rozvojem společnosti (vzdělávání, emancipace, budování infrastruktury a implementací kroků mírového procesu).
 
Obsah předmětu:
1.Introductory seminar: Definition of the subject area of security (dotace 2/2)
 
a.Šulović, Vladimir. "Meaning of Security and Theory of Securitization," BCSP Memorandum, 2010, pp. 1-7, at: http://www.bezbednost.org/upload/document/sulovic_(2010)_meaning_of_secu.pdf

2.Developing world in history and geopolitics; Major characteristics and (re)making of the 'Third World' reconsidered (dotace 2/2)
 
a.Randall, Vicky. "Using and Abusing the Concept of the Third World: Geopolitics and the Comparative Political Study of Development and Underdevelopment," Third World Quarterly, 25(1), After the Third World? (2004), pp. 41-53.
b.Litonjua, M. D. "The Making of the Third World: Is the term Still Meaningful and Useful?" Journal of Third World Studies 31(1), Spring 2014, pp. 101-127.

3.Main characteristics of political and economic development of developing world; Stabilization and securitization of international support (dotace 2/2)
 
a.Hyden, Goran, Court, Julius and Mease, Ken. "Political Society and Governance in 16 Developing Countries," World Governance Survey Discussion Paper 5, 2003, pp. 1-28, at: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4100.pdf
b.Carbonnier, Gilles and Andy Summer. "Reframing Aid in a World Where the Poor Live in Emerging Economies," International Development Policy 3, 2012, pp. 1-12, at: https://poldev.revues.org/977

4.Security sector reform (not only) in developing world: Main actors, frameworks, and issues (dotace 2/2)
 
a.Wulf, Herbert. "Security Sector Reform in Developing Countries," In: Clem McCartney, Martina Fischer and Oliver Wils (eds.). 2004. Security Sector Reform. Potentials and Challenges for Conflict Transformation. Berghof Handbook Dialogue No 2. Berlin: Berghof Research Center, pp. 337-357, at: http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/wulf_handbookII.pdf *(updated, 2011 version, of the chapter is provided

5.Main security aspects of developing world I: Economic and social crises, organized crime (dotace 2/2)
 
a.Ragan, Christopher T. S. (ed.). 2005. Economics. Toronto: Pearson, Chapter 36W, pp. 1-19, at: http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/1310/1341624/Chapter36W.pdf
b.Wennmann, Achim. "Negotiated Exits from Organized Crime? Building Peace in Conflict and Crime-affected Contexts," Negotiation Journal 30(3), 2014, pp. 255--273.

6.Main security aspects of developing world II: Conflicts, urban security, and organized violence// Mid-term test (dotace 2/2)
 
a.Beall, Jo, Goodfellow, Tom and Dennis Rodgers. "Cities and conflict in fragile states in the developing world," Urban Studies 50(15), 2013. pp. 3065-3083.
b.Moser, Caroline and Dennis Rodgers. "Understanding the tipping point of urban conflict: global policy report," UTP Working Paper No. 7, 2012, pp. 5-16, at: http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/GlobalPolicyReport.pdf
c.Melander, Erik. "Organized Violence in the World 2015: An Assessment by the Uppsala Conflict Data Program," UCDP Paper 9, 2015, pp. 1-9, at: http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/61/61335_1ucdp-paper-9.pdf

7.Civil-military relations; Military influence on state development (dotace 2/2)
 
a.Ngoma, Naison. "Civil--military relations in Africa: Navigating uncharted waters," African Security Review, Vol. 15(4), 2006, pp. 98-111, at: http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/101828/ichaptersection_singledocument/2db239d7-bc13-46de-a1a5-468380b33429/en/Chapter9.pdf
b.Collier, P. "War and military expenditure in developing countries and their consequences for development," The Economics of Peace and Security Journal 1(1), 2006, pp. 10-13, at: http://i-r-e.org/bdf/docs/a006_eps-journal_v1n1_expenditure.pdf

8.UN peacekeeping missions; Aims and activities of developing world in international missions (dotace 2/2)
 
a.Peter, Mateja (ed.). United Nations Peace Operations Aligning Principles and Practice, Norwegian Institute of International Affairs Report 2, 2015, pp. 7-43, at: https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/284197/3/NUPI+Report+2-15+Mateja+Peter+ed.pdf

9.Securitization of migration I: Borders and current conflicts (dotace 2/2)
 
a.Papadopoulos, A. G. ''From migration crisis to refugee crisis in Europe: Securitization priorities vs what?," Hellenic Observatory Seminar, at: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Events/2015-16-Events/Hellenic-Observatory-LSE-Seminar-AGP-18-01-2016-final.pdf

10.Securitization of migration II: Security concerns and terrorism in the Near and the Middle East (dotace 2/2)
 
a.Stave, Swein and Solveign Hillesund. "Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market," ILO and Fafo, 2015, pp. 4-10, at: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-MWf7YvPAhWF6RQKHUDCD-sQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D8697&usg=AFQjCNE9EIdExriTd8v0M7SVUMTPNbJQPQ&sig2=FmJDCY2rj1oYVpl276RntQ
b.Council on Foreign Relations. "Europe's Migration Crisis," CFR Backgrounders, 2015, pp. 1-8, at: http://www.cfr.org/refugees-and-the-displaced/europes-migration-crisis/p32874
c.Fakhoury, Tamirace. "Tangled Connections between Migration and Security in the Wake of the Arab Uprisings: A European Perspective," IAI Working Paper 16, 2016, pp. 2-14, at: http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1606.pdf

11.International terrorism as a major security issue (dotace 2/2)
 
a.Council on Foreign Relations. "The Global Regime for Terrorism," Issue Brief, 2013, pp. 1-28, at: http://www.cfr.org/terrorism/global-regime-terrorism/p25729
b.Institute for Economics and Peace, "Global Terrorism Index 2015," pp. 9-33, at: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf

12.Conclusions and course wrap-up/Final test (exam) (dotace 2/2)
 
a.*No required readings, discussing questions related to the course content // *Žádné povinné čtení, zpracovaní otázek na diskuzi tykající se nejdůležitějších témat

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Týmová práce
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat bezpečnostní prostředí vybraných států a regionů zemí rozvojového světa a rozhodující parametry a faktory.
-Schopnost aplikovat nástroje bezpečnostní politiky v kontextu pěti základních komponentů.
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce slovem i písmem s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost posouzení bezpečnostní problematiky rozvojových zemí v širších souvislostech
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     seminář14 h
     odborná praxe28 h
     konzultace28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h
     příprava na průběžné hodnocení7 h
     příprava na průběžný test15 h
     příprava prezentace10 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Bude se skládat z následujícího: v půli semestru test (50min, zápočet), který musí absolvovat všichni studenti a který se skládá ze 4 otázek s max. 6 body = max. počet bodů je 24. Kromě toho bude i závěrečná zkouška (50min), tu musí absolvovat všichni studenti na konci kurzu, a který se také skládá ze 4 otázek s max. 6 body = max. počet bodů je 24. A dále, studenti budou odměněni body za aktivitu v průběhu přednášek a diskuzí podle následujícího systému: studenti působící v prezentačních skupinách budou moci získat 10 bodů za aktivity (je možné zúčastnit se pouze v jedné prezentační skupině jedenkrát) a ti, kteří se aktivně podílejí na diskusních skupinách získávají 1 bod za každou přednášku kdy jsou aktivní (max. 12 bodů celkově). Prezentační a diskusní skupiny jsou vytvořeny na začátku kurzu a nemohou se později měnit.

*Známky:
A> 60 bodů a vice
B> 52 – 59
C> 45 – 51
D> 38 – 44
E> 31 – 37
F> 30 bodů nebo méně
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠULOVIĆ, V.Meaning of Security and Theory of Securitization
ZHYDEN, G.World Governance Survey Discussion Paper 5
ZCARBONNIER , G.Reframing aid in a world where the poor live in emerging economies
ZWULF, H.Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries Revisited
ZEDUCATION CANADA, P.Challenges Facing the Developing Countries
ZMOSER, C.Understanding the tipping point of urban conflict: global policy report
ZMELANDER, E.Organized Violence in the World 2015
ZCOLLIER, P.War and military expenditure in developing countries and their consequences for development
ZNGOMA, N.Civil–military relations in Africa: Navigating uncharted waters
ZPETER , M.United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice
ZSWEIN, S.Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market
ZBACKGROUNDERS, C.Europe's Migration Crisis
ZFAKHOURY, T.Tangled Connections between Migration and Security in the Wake of the Arab Uprisings: A European Perspective
ZREPORT, C.The Global Regime for Terrorism
ZECONOMICS AND PEACE, I F.Global Terrorism Index 2015
ZBIGMAN, D.Globalization and the developing countries: emerging strategies for rural development and poverty alleviation0-85199-575-6
ZLITTLE, D.The paradox of wealth and poverty : mapping the ethical dilemmas of global developmentBoulder, ColoradoWestview Press20030-8133-6593-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: