Sylabus predmetu RRGISR - GIS v regionálním rozvoji (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRGISR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: GIS v regionálním rozvoji
Název anglicky: GIS in Regional Development
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: RNDr. Jan Caha, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne GIS v regionálním rozvoji v AJ
 
Zaměření předmětu:
Címe předmětu je seznámit posluchače s postavením GIS v geoinformačních technologiích, teoretickými základy GIS a praktickým využitím programového vybavení GIS v regionálním rozvoji.
 
Obsah předmětu:
1.Územní a informační systémy na úrovni veřejné správy a samosprávy (dotace 6/0)
 
a.Informatizace veřejné správy (e-Government, Czech point aj.)
b.Přístupy ke správě dat o území

2.Úvod do studia GIS (dotace 2/2)
 
a.Geoinformační technologie
b.Vznik, vývoj, vnímaní a zázemí GIS
c.ArcGIS Desktop
d.Oblasti aplikací GIS

3.Reprezentace reálného světa v prostředí GIS (dotace 6/6)
 
a.Geografická data a souřadnicové systémy
b.Datové modely (vektorový a rastrový)
c.Zdroje dat
d.Databáze v GIS

4.Plánování a činnosti projektu GIS (dotace 8/14)
 
a.Způsoby a metody sběru dat
b.Správa dat
c.Prostorové analýzy dat
d.Vizualizace dat - kartografické výstupy v GIS

5.GIS v rozvoji regionů (dotace 2/2)
 
a.Geoinformační databáze přírodních složek regionu
b.Geoinformační databáze socioekonomických složek regionu
c.Ukázky z praxe

6.Geoinformační technologie (dotace 2/0)
 
a.Dálkový průzkum Země
b.Globální navigační a polohové systémy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Formulovat návrhy řešení problémů regionu
-Kvalifikovaně zpracovat a vizualizovat podklady v softwaru GIS
-Schopnost rozpoznat a náležitě využít informační zdroje v relevantních oblastech

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení24 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h0 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
     zpracování protokolů12 h0 h
     zpracování projektů28 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro zakončení kurzu je vyžadována minimálně 80% účast na přednáškách.
Cvičení jsou ukončena zápočtem. Zisk zápočtu je podmíněn max. 2 absencemi, průběžným zpracováním a odevzdáním zadaných úkolů a zpracováním závěrečného projektu. Předmět je celkově zakončen písemnou zkouškou. Písemný test je tvořen teoretickými otázkami doplněnými o problémově řešené úkoly. Pro úspěšné zakončení zkoušky je vyžadován minimálně 60% zisk bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRUDA, A.GIS v regionálním rozvoji: klíčové aspekty a aplikaceBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-853-0
ZRUDA, A.Základy práce s ArcGIS 10BrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-595-9
ZVOŽENÍLEK, V.Geografické informační systémy: Pojetí, historie, základní komponentyOlomoucUniverzita Palackého199880-7067-802-X
ZMIKULÍK, O. -- VOŽENÍLEK, V. -- VAISHAR, A.Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databázíOlomoucUniverzita Palackého2008978-80-244-1928-2
ZArcGIS 9 : using ArcGIS desktopRedlands, Calif.ESRI2006978-1-58948-167-1
ZMITCHELL, A. -- BOOTH, B.ArcGIS 9. Co je ArcGIS? [překlad anglického manuálu]RedlandESRI20051-58948-132-1
ZVOŽENÍLEK, V.Aplikovaná kartografie I.: tematické mapyOlomoucUniverzita Palackého200180-244-0270-X
ZKLIMÁNEK, M. a kol.Geoinformační systémy - návody ke cvičením v systému ArcGISBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-211-8
ZVOŽENÍLEK, V.Cartography for GIS: geovisualization and map communicationOlomoucUniverzita Palackého200580-244-1047-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: