Sylabus predmetu RREUGA - Evropská unie jako globální aktér (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RREUGA
Název v jazyce výuky: Evropská unie jako globální aktér
Název česky: Evropská unie jako globální aktér
Název anglicky: European Union as a global actor
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jaroslav Jetelina (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant, přednášející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Evropská unie jako globální aktér v AJ
 
Zaměření předmětu:
Smyslem předmětu je seznámit studenty s působením Evropské unie v globálním prostředí, přičemž důraz je kladen především na vztahy EU s rozvojovými zeměmi a tzv. "emerging markets". Činnost EU je v této oblasti poměrně extenzivní a sahá od různých forem ekonomické a bezpečnostní spolupráce až po rozvojovou či humanitární činnost. Studenti by na konci kurzu měli mít komplexní povědomí o roli EU ve světové politice a problémech, se kterými se na globálním kolbišti potýká.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik a vývoj zahraniční politiky EU (dotace 0/0)
2.Podoba zahraniční politiky EU po Lisabonské smlouvě (dotace 0/0)
3.Základní východiska pro jednání EU v mezinárodním prostředí (dotace 0/0)
4.Vztahy EU se zeměmi v blízkém sousedství (dotace 0/0)
5.Vztahy EU se zeměmi BRICS (dotace 0/0)
6.Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Latinská Amerika a Asie (dotace 0/0)
7.Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Afrika (dotace 0/0)
8.Rozvojová politika EU (dotace 0/0)
9.Společná bezpečnostní politika (dotace 0/0)
10.Role EU v otázkách demokracie a mezinárodního práva (dotace 0/0)
11.Politika životního prostředí ve vnějších vztazích EU (dotace 0/0)
12.Evropská unie jako aktér v rámci multilaterálních obchodních vztahů (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení role, kterou EU hraje ve světě.
-Porozumění tvorby vnější politiky EU.
-Schopnost orientovat se v problematice environmentalistiky v evropské i národní úrovni.
-Schopnost využívat geopolitických koncepcí.
-Uvědomování si složitosti procesu mezinárodní spolupráce.
-Základní prezentační dovednosti.
-Znalost fungování politických procesů EU.
-Znalost politiky Evropské unie.
-Znalost rozvojových politik EU, mezinárodních organizací a ČR.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení56 h
     příprava prezentace20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Výslednou známku studenta tvoří body získané za zkoušku, kombinované s body získanými za vypracování prezentace a body získanými za aktivity v průběhu semestru.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSMITH, M. -- HILL, C.International Relations and the European UnionOxfordOxford University Press2011978-0-19954-480-6
ZIRINA, A. -- BINDI, F.The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the WorldWashingtonBrookings Institution2012978-0-8157-0140-8
ZCAMERON, F.An introduction to European foreign policyLondonRoutledge2012978-0-415-59923-8
ZSMITH, K E.European Union foreign policy in a changing worldCambridgePolity Press2014978-0-7456-6469-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: