Course syllabus PEZP - Environmental Protection and Conservation (FRDIS - WS 2019/2020)


     Czech          


Kód předmětu:
PEZP
Název předmětu česky: Péče o životní prostředí
Název předmětu anglicky:
Environmental Protection and Conservation
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí15.00-16.50Z14 (ČP II.)A. Kozumplíková
Přednáška
Každý týden
90
Čtvrtek
9.00-10.50
Z6 (ČP II.)
A. Kozumplíková
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek11.00-12.50Z6 (ČP II.)CvičeníKaždý týden
30
Čtvrtek13.00-14.50
Z6 (ČP II.)
A. Kozumplíková
Cvičení
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Automatic administration of user applications dne 20. 8. 2019.

Type of output: