Sylabus předmětu SPRO - Strategické plánování a rozhodování (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SPRO
Název v jazyce výuky: Strategické plánování a rozhodování
Název česky: Strategické plánování a rozhodování
Název anglicky: Strategic Planning and Decision Making
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Ludmila Floková (cvičící, tutor)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je studenty seznámit jak s jednotlivými postupy souvisejícími s tvorbou koncepčních dokumentů, tak s kvantitativními rozhodovacími metodami.
 
Obsah předmětu:
1.Strategické plánování ve veřejném sektoru (dotace 2/2)
2.Příprava a tvorba koncepčních dokumentů (dotace 2/2)
3.Regionální analýza (dotace 2/4)
4.Metody a techniky strategického plánování rozvoje území (dotace 2/2)
5.Monitoring a evaluace (dotace 2/0)
6.Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dotace 2/0)
7.Metody a modely strategického rozhodování (dotace 2/2)
8.Vícekriteriální rozhodování (dotace 2/2)
 
a.Normalizace dat
b.Modelování preferencí mezi kritérii

9.Metody vícekriteriálního rozhodování (dotace 6/6)
 
a.Metoda váženého součtu, metoda bázické varianty, metoda AHP, metoda bodovací
b.TOPSIS
c.ELECTRE, PROMETHEE

10.Kompozitní indikátory (dotace 2/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     zpracování seminární práce30 h
Celkem122 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude studentům udělen za kvalitní zpracování seminárního projektu, za který studenti obdrží max. 20 bodů (minimálně 10 bodů je vyžadováno pro zisk zápočtu) a za minimální 80% docházku. Zkouška je kombinovaná, hodnocení je založeno na celkové sumě získaných bodů za semestr: seminární projekt (20 b), zápočtový test 1 (10 b), zápočtový test 2 (10 b), body ve cvičení (10 b) a zkouškový test (50 b), tj. max. 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je vyžadováno dosažení alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu. Celkové bodové hodnocení zkoušky: A (100 - 92 b), B (91 - 84 b), C (83 - 76 b), D (75 - 68 b), E (67 - 60 b), F (59 a méně bodů).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGRÜNIG, R. -- KÜHN, R.Process-based strategic planningBerlinSpringer Verlag20053-540-23571-X
ZŘízení obcí I.: strategické plánování rozvoje obcí : marketing v řízení obcí : finanční řízení obcí : projektové řízení obcí : legislativa ČR a EU v podmínkách obcePrahaProfessional Publishing2008978-80-86946-76-4
ZKRBOVÁ, J.Strategické plánování ve veřejné správěWolters Kluwer2016978-80-7552-587-1
ZJABLONSKÝ, J. -- FIALA, P. -- MAŇAS, M.Vícekriteriární rozhodování, VŠE Praha, 1997PrahaVŠE1997

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Automatizovaná správa uživatelských aplikací dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: