Sylabus predmetu ZMETA - Základy metodologie v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZMETA
Název předmětu česky:
Základy metodologie v AJ
Název předmětu anglicky:
Fundamentals of Methodology in EN
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (tutor)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pátek10.00-11.50Z9 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
40
Pátek
12.00-12.50
Z9 (ČP II.)
není určen
CvičeníKaždý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
By passing this course the students should acquire the basics of scientific thinking and skills that are vital for conducting research projects.
 
Obsah předmětu:
1.
Course information (dotace 2/1)
 
a.
Organization of the course, exam(s), assignment(s)

2.Scientific knowledge (dotace 2/1)
 
a.
Deductive and Inductive Theory
b.
Forms of Knowledge, Epistemological and Ontological Dimensions of Knowledge
c.
Paradigms and paradigm change
d.
Methodological Individualism and Holism

3.
Process of social research (dotace 2/1)
 
a.
Basic terms: goals of research, research question, hypothesis, theories - constructs - variables
b.
Research cycle
c.
Types of research; Choosing a research design

4.
Measurement (dotace 0/0)
 
a.
From construct to its measurement; Problems with measurement in social sciences; Types of data
b.
Types of variables; Measurement levels
c.
Measurement error; Reliability; Validity; Bias in measurement

5.Research sample (dotace 0/0)
 
a.
Population and sample; Sample planning; Sampling error
b.
Sampling methods
c.Sample size; Sampling in qualitative research

6.
Quantitative methods I: Surveys (dotace 2/1)
 
a.
Types of surveys; Attractions of survey research
b.
Writing survey questions; Questions and scales; Scaling
c.
Ensuring high response rates

7.Quantitative methods II: Experimental designs (dotace 2/1)
 
a.
Correlation and causation
b.
History of experimentation
c.
Experimental and quasi-experimental designs
d.Constructing an experiment; Experimental control and error variance; Laboratory and field experiments

8.
Quantitative methods III: From data to information (dotace 2/1)
 
a.
Preparing for data analysis; Dealing with missing data;
b.
Selection of analysis based on data: distributions, parametric and non-parametric statistics, data analysis and number of variables - univariate, bivariate and multivariate data analysis
c.
Measures of central tendency and measures of variation
d.
Statistical hypothesis testing: statistical significance and its limits, correction of significance, effect size

9.
Qualitative research I: Data collection (dotace 2/1)
 
a.What is qualitative about qualitative data
b.
Methods of qualitative data collection
c.
Qualitative interviewing

10.
Qualitative research II: Data analysis (dotace 2/1)
 
a.What is qualitative data analysis
b.Interpretative approach – what is interpretation and how to interpret data
c.
Thematic analysis
d.
Qualitative content analysis
e.
Discourse analysis

11.Other methods of research and Mixed research designs (dotace 2/1)
 
a.
Breaking-up the quali/quanti divide
b.Mixed research; Strengths and limits
c.
Meta-analysis

12.
Research ethics (dotace 0/0)
 
a.
Ethically problematic research - scientific misconduct
b.Ethical principles - minimal harm, costs and benefits
c.
Informed consent; Deception in research

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
13 h
konzultace
1 h
příprava na zkoušku
50 h
zpracování seminární práce
50 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
In order to finish the course successfully the student has to:
1) Elaborate a mid-term seminar paper - Short research project proposal (student will be provided with a mid-term project form)
2) Elaborate a final seminar paper - Research project proposal (length and structure will be specified at the first lecture)
3) Pass the final exam

ad a and b)
Both seminar papers will be elaborated according to this syllabus and the instructions of the lecturer. For both papers the student will receive a feedback by the lecturer. In the case the seminar paper (midterm/final) doesnt meet the minimal criteria, the lecturer can ask the student to improve the paper. In the case student fails to improve the paper, he/she will not get the course credits and will not be able to attend the exam.

After the successful elaboration of the seminar papers the student receives course credits and can attend the exam.

ad c)
The final exam will be composed of multiple-choice and open-ended questions.
The student has to receive at least 60 % of the total points to successfully pass the exam.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BRYMAN, A. Social research methods. 4. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2012. 766 s. ISBN 978-0-19-958805-3.

Doporučená:
Selected chapters from: Lune, H. and Berg, B. 2017. ‘A Dramaturgical Look at Interviewing’ in Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 9thEdition, Harlow: Pearson.; Hermanowicz, J. 2002. ‘The Great Interview: 25 Strategies for Studying People in Bed.’ Qualitative Sociology, Vol. 25, No. 4; Gibson, W. J. and Brown, A. 2009. “Introduction: qualitative data analysis in context” in Working with Qualitative Data, London: Sage; Willig, C. 2014. ‘Interpretation and Analysis’ in The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis, ed. U. Flick, London: SAGE. BERNARD, H. Russell; BERNARD, Harvey Russell. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Sage, 2013.; SCHUTT, Russell K. Understanding the social world: Research methods for the 21st century. Sage Publications, 2016.; WEATHINGTON, Bart L.; CUNNINGHAM, Christopher JL; PITTENGER, David J. Research methods for the behavioral and social sciences. John Wiley & Sons, 2010.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 29. 8. 2019.

Typ výstupu: