Sylabus predmetu ZMETA - Základy metodologie v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZMETA
Název v jazyce výuky: Fundamentals of Methodology in EN
Název česky: Základy metodologie v AJ
Název anglicky: Fundamentals of Methodology in EN
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (tutor)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
By passing this course the students should acquire the basics of scientific thinking and skills that are vital for conducting research projects.
 
Obsah předmětu:
1.Course information (dotace 2/1)
 
a.Organization of the course, exam(s), assignment(s)

2.Scientific knowledge (dotace 2/1)
 
a.Deductive and Inductive Theory
b.Forms of Knowledge, Epistemological and Ontological Dimensions of Knowledge
c.Paradigms and paradigm change
d.Methodological Individualism and Holism

3.Process of social research (dotace 2/1)
 
a.Basic terms: goals of research, research question, hypothesis, theories - constructs - variables
b.Research cycle
c.Types of research; Choosing a research design

4.Measurement (dotace 0/0)
 
a.From construct to its measurement; Problems with measurement in social sciences; Types of data
b.Types of variables; Measurement levels
c.Measurement error; Reliability; Validity; Bias in measurement

5.Research sample (dotace 0/0)
 
a.Population and sample; Sample planning; Sampling error
b.Sampling methods
c.Sample size; Sampling in qualitative research

6.Quantitative methods I: Surveys (dotace 2/1)
 
a.Types of surveys; Attractions of survey research
b.Writing survey questions; Questions and scales; Scaling
c.Ensuring high response rates

7.Quantitative methods II: Experimental designs (dotace 2/1)
 
a.Correlation and causation
b.History of experimentation
c.Experimental and quasi-experimental designs
d.Constructing an experiment; Experimental control and error variance; Laboratory and field experiments

8.Quantitative methods III: From data to information (dotace 2/1)
 
a.Preparing for data analysis; Dealing with missing data;
b.Selection of analysis based on data: distributions, parametric and non-parametric statistics, data analysis and number of variables - univariate, bivariate and multivariate data analysis
c.Measures of central tendency and measures of variation
d.Statistical hypothesis testing: statistical significance and its limits, correction of significance, effect size

9.Qualitative research I: Data collection (dotace 2/1)
 
a.What is qualitative about qualitative data
b.Methods of qualitative data collection
c.Qualitative interviewing

10.Qualitative research II: Data analysis (dotace 2/1)
 
a.What is qualitative data analysis
b.Interpretative approach – what is interpretation and how to interpret data
c.Thematic analysis
d.Qualitative content analysis
e.Discourse analysis

11.Other methods of research and Mixed research designs (dotace 2/1)
 
a.Breaking-up the quali/quanti divide
b.Mixed research; Strengths and limits
c.Meta-analysis

12.Research ethics (dotace 0/0)
 
a.Ethically problematic research - scientific misconduct
b.Ethical principles - minimal harm, costs and benefits
c.Informed consent; Deception in research

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení13 h
     konzultace1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     zpracování seminární práce50 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
In order to finish the course successfully the student has to:
1) Elaborate a mid-term seminar paper - Short research project proposal (student will be provided with a mid-term project form)
2) Elaborate a final seminar paper - Research project proposal (length and structure will be specified at the first lecture)
3) Pass the final exam

ad a and b)
Both seminar papers will be elaborated according to this syllabus and the instructions of the lecturer. For both papers the student will receive a feedback by the lecturer. In the case the seminar paper (midterm/final) doesnt meet the minimal criteria, the lecturer can ask the student to improve the paper. In the case student fails to improve the paper, he/she will not get the course credits and will not be able to attend the exam.

After the successful elaboration of the seminar papers the student receives course credits and can attend the exam.

ad c)
The final exam will be composed of multiple-choice and open-ended questions.
The student has to receive at least 60 % of the total points to successfully pass the exam.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBRYMAN, A.Social research methodsOxfordOxford University Press2012978-0-19-958805-3
DSelected chapters from: Lune, H. and Berg, B. 2017. ‘A Dramaturgical Look at Interviewing’ in Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 9thEdition, Harlow: Pearson.; Hermanowicz, J. 2002. ‘The Great Interview: 25 Strategies for Studying People in Bed.’ Qualitative Sociology, Vol. 25, No. 4; Gibson, W. J. and Brown, A. 2009. “Introduction: qualitative data analysis in context” in Working with Qualitative Data, London: Sage; Willig, C. 2014. ‘Interpretation and Analysis’ in The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis, ed. U. Flick, London: SAGE. BERNARD, H. Russell; BERNARD, Harvey Russell. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Sage, 2013.; SCHUTT, Russell K. Understanding the social world: Research methods for the 21st century. Sage Publications, 2016.; WEATHINGTON, Bart L.; CUNNINGHAM, Christopher JL; PITTENGER, David J. Research methods for the behavioral and social sciences. John Wiley & Sons, 2010.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 29. 8. 2019.

Typ výstupu: