Sylabus predmetu ZAPSA - Základy akademického psaní v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZAPSA
Název v jazyce výuky: Fundamentals of Academic Writing in EN
Název česky: Základy akademického psaní v AJ
Název anglicky: Fundamentals of Academic Writing in EN
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem kurzu je rozšířit znalost studentů z předchozího studia. Zaměřuje se na psaní pro akademické účely tak, aby studenti byli připraveni na psaní seminárních prací ve svých dalších kurzech. Předmět zahrnuje několik běžných útvarů a techniky pro úspěšné psaní. Kurz je zaměřen prakticky tak, aby se studenti učili svým vlastním psaním.
 
Obsah předmětu:
1.introduction (dotace 0/0)
2.addressing the reader (dotace 0/0)
3.register (dotace 0/0)
4.paraphrasing X summarizing / avoiding plagiarism (dotace 0/0)
5.citation styles (dotace 0/0)
6.paragraph structure (dotace 0/0)
7.cohesion (dotace 0/0)
8.coherence (dotace 0/0)
9.genres (dotace 0/0)
10.writing process (dotace 0/0)
11.proofreading, editing (dotace 0/0)
12.academic vocabulary (dotace 0/0)
13.grammar practice for academic papers (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení13 h
     projektová práce3 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení3 h
     zpracování projektů3 h
     zpracování seminární práce3 h
Celkem52 h
 
Požadavky na ukončení:
attendance 10%
presentation 10%
portfolio 30%
final essay 30%
final interview 20%

GRADES
A 100% - 94%
B 93% - 84%
C 83% - 76%
D 75% - 68%
E 67% - 60%
F 59 and below
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: