Sylabus předmětu RRVPZRS - Využívání přírodních zdrojů (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRVPZRS
Název v jazyce výuky: Využívání přírodních zdrojů v rozvojovém světě
Název česky: Využívání přírodních zdrojů
Název anglicky: Utilization of Natural Resources
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům navazujícího magisterského studia vhled do problematiky sociokulturních aspektů využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích a doplnit tak profil absolventa o novou perspektivu. Studenti získají praktické kompetence pro analýzu komunitních vztahů metodami etnologického výzkumu. Tyto kompetence jsou následně využitelné při praktických stážích v rozvojových zemích, při práci v rozvojových organizacích, neziskovém sektoru a veřejné správě.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia (terminologie, klíčové kompetence, seznámení s obsahovou náplní předmětu, požadavky na jeho ukončení a základní a doporučenou literaturou) (dotace 2/1)
2.Péče o úrodnost půdního prostředí a pěstované plodiny (dotace 2/1)
3.Sociokulturní rozdíly mezi rozvojovými zeměmi (dotace 2/1)
4.Nedostatek přírodních zdrojů a možné konflikty (dotace 2/1)
5.Role přírodních zdrojů ve vnitrostátních konfliktech (dotace 2/1)
6.Využívání přírodních zdrojů v regionech tropů (dotace 2/1)
7.Tradiční domorodá medicína Amazonie a její význam pro rozvoj (dotace 2/1)
8.Etnoekologie jako nástroj pro trvale udržitelný rozvoj (dotace 2/1)
9.Region Střední Ameriky: areálová etnobotanika (dotace 2/1)
10.Sociokulturní specifika využívání přírodních zdrojů v Severní Americe (dotace 2/1)
11.Sociokulturní specifika využívání přírodních zdrojů v Asii (dotace 2/1)
12.Kmenové zvyky a tradice ve využívání přírodních zdrojů v Africe (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednosti spojené se získáváním a zpracováním informací o zemích a regionech.
-Formulovat návrhy řešení problémů regionu včetně návrhu aplikace.
-Porozumění dopadům hospodářského rozvoje na životní prostředí, environmentálním limitům a hospodářskému zdůvodnění ochrany ŽP.
-Uvědomování si problémů rozvojového světa.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení12 h
     konzultace6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžný test22 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
účast na přednáškách a seminářích, zpracování semestrální práce (příklad dobré praxe, případová studie, návrh projektu), úspěšné absolvování e-testu a ústní zkoušky
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBERLIN, B.Ethnobiological classification: principles of categorization of plants and animals in traditional societiesPrinceton, New JerseyPrinceton University Press2014
ZGRAGSON, T L.Ethnoecology: Knowledge, Resources, and RightsAthens, GeorgiaUniversity of Georgia Press1999
ZHALBICH, M. -- KOZINA, V. a kol.Čítanka textů z ekologické antropologie: AmerikaPrahaTogga2012978-80-87258-14-9
ZHAUGERUD, A. -- STONE, P M. -- LITTLE, P D.Commodities and Globalization: Anthropological PerspectivesLanham, MarylandRowman & Littlefield Publishers2000
ZHORÁK, M. -- RŮŽIČKOVÁ, G. -- KOCOURKOVÁ, B. -- SAPÁKOVÁ, E. -- KAVENSKÁ, V. -- GRANDA CRUZ, L. -- ŠKRABÁKOVÁ, L. -- TOURNON, J. -- ROSERO ALPALA, M G. -- FORERO PINTO, L E. -- ROSERO, A. -- CASTRO PINEDA, N A. -- BELTRÁN ZAPATA, G D. -- HALBICH, M. -- MINERO ORTEGA, F. -- SOBIECKI, J F. -- AMIROVA, E.A Reader in Ethnobotany and PhytotherapyBrnoMendel University in Brno2014978-80-7509-157-4
ZHORÁK, M. -- SOMERLÍKOVÁ, K. -- KAVENSKÁ, V. -- GRANDA CRUZ, L. -- ŠKRABÁKOVÁ, L. -- TOURNON, J. -- CHUSPE ZANS, M E. -- ROSERO, M G. -- FORERO PINTO, L E. -- ROSERO, A. -- CASTRO PINEDA, N A. -- BELTRÁN ZAPATA, G D. -- HALBICH, M. -- MINERO ORTEGA, F. -- ROSAS DUARTE, I. -- MATEOS SEGOVIA, E.Etnobotánica y fitoterapia en AméricaBrnoMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-348-6
ZŠANDEROVÁ, J.Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníkyPrahaSociologické nakladatelství200580-86429-40-7
ZJOHANISOVÁ, N.Ekologická ekonomie: vybrané kapitolyMasarykova univerzita2014978-80-210-7116-2
ZNEWMAN, E I.Applied Ecology and Environmental ManagementOxfordBlackwell Science2000978-0-632-04265-4
DHORÁČKOVÁ, J.Úděl amazonských stromů: obrazové putování peruánským pralesemPrahaAzyl Publishing2008978-80-904200-0-7
DŠKRABÁKOVÁ, L.Zdraví z pralesa: léčivé rostliny Amazonie : praktické využití a recepty : příběhy rostlin a šamanůPrahaEminent2013978-80-7281-451-0
DTOURNON, J.Las plantas, los rao y sus espíritus, etnobotánica del UcayaliPucallpa, PeruGerencia Regional de Desarrollo Social, Gobierno Regional del Ucayali2006

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 5. 2019.

Typ výstupu: