Sylabus předmětu RRVPZRS - Využívání přírodních zdrojů (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRVPZRS
Název předmětu česky: Využívání přírodních zdrojů
Název předmětu anglicky: Utilization of Natural Resources
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-11.50Z3 (ČP II.)T. Lošák, M. Horák, M. HrabálekCvičení
Každý týden
20
Úterý
13.00-13.50
Z2 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
22
Středa
9.00-10.50
Aula (ČP II.)T. Lošák, M. Horák, M. Hrabálek
Přednáška
Každý týden
190
Středa
11.00-11.50
Z2 (ČP II.)T. Lošák, M. Horák, M. Hrabálek
Cvičení
Každý týden
35
Středa
12.00-12.50
Z2 (ČP II.)T. Lošák, M. Horák, M. Hrabálek
Cvičení
Každý týden
35
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům navazujícího magisterského studia vhled do problematiky sociokulturních aspektů využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích a doplnit tak profil absolventa o novou perspektivu. Studenti získají praktické kompetence pro analýzu komunitních vztahů metodami etnologického výzkumu. Tyto kompetence jsou následně využitelné při praktických stážích v rozvojových zemích, při práci v rozvojových organizacích, neziskovém sektoru a veřejné správě.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia (terminologie, klíčové kompetence, seznámení s obsahovou náplní předmětu, požadavky na jeho ukončení a základní a doporučenou literaturou) (dotace 2/1)
2.
Péče o úrodnost půdního prostředí a pěstované plodiny (dotace 2/1)
3.
Sociokulturní rozdíly mezi rozvojovými zeměmi (dotace 2/1)
4.
Nedostatek přírodních zdrojů a možné konflikty (dotace 2/1)
5.Role přírodních zdrojů ve vnitrostátních konfliktech (dotace 2/1)
6.
Využívání přírodních zdrojů v regionech tropů (dotace 2/1)
7.
Tradiční domorodá medicína Amazonie a její význam pro rozvoj (dotace 2/1)
8.Etnoekologie jako nástroj pro trvale udržitelný rozvoj (dotace 2/1)
9.
Region Střední Ameriky: areálová etnobotanika (dotace 2/1)
10.
Sociokulturní specifika využívání přírodních zdrojů v Severní Americe (dotace 2/1)
11.
Sociokulturní specifika využívání přírodních zdrojů v Asii (dotace 2/1)
12.Kmenové zvyky a tradice ve využívání přírodních zdrojů v Africe (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
konzultace6 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžný test
22 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
účast na přednáškách a seminářích, úspěšné absolvování e-testů a ústní zkoušky
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BERLIN, B. Ethnobiological classification: principles of categorization of plants and animals in traditional societies. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2014. 364 s.
GRAGSON, T L. Ethnoecology: Knowledge, Resources, and Rights. Athens, Georgia: University of Georgia Press, 1999. 184 s.
HALBICH, M. -- KOZINA, V. a kol. Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika. 1. vyd. Praha: Togga, 2012. 342 s. Andrias ;. ISBN 978-80-87258-14-9.
HAUGERUD, A. -- STONE, P M. -- LITTLE, P D. Commodities and Globalization: Anthropological Perspectives. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. 249 s.
HORÁK, M. -- RŮŽIČKOVÁ, G. -- KOCOURKOVÁ, B. -- SAPÁKOVÁ, E. -- KAVENSKÁ, V. -- GRANDA CRUZ, L. -- ŠKRABÁKOVÁ, L. -- TOURNON, J. -- ROSERO ALPALA, M G. -- FORERO PINTO, L E. -- ROSERO, A. -- CASTRO PINEDA, N A. -- BELTRÁN ZAPATA, G D. -- HALBICH, M. -- MINERO ORTEGA, F. -- SOBIECKI, J F. -- AMIROVA, E. A Reader in Ethnobotany and Phytotherapy. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 191 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; vol. 7 (2014), no. 6. ISBN 978-80-7509-157-4.
HORÁK, M. -- SOMERLÍKOVÁ, K. -- KAVENSKÁ, V. -- GRANDA CRUZ, L. -- ŠKRABÁKOVÁ, L. -- TOURNON, J. -- CHUSPE ZANS, M E. -- ROSERO, M G. -- FORERO PINTO, L E. -- ROSERO, A. -- CASTRO PINEDA, N A. -- BELTRÁN ZAPATA, G D. -- HALBICH, M. -- MINERO ORTEGA, F. -- ROSAS DUARTE, I. -- MATEOS SEGOVIA, E. Etnobotánica y fitoterapia en América. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 356 s. 1. ISBN 978-80-7509-348-6.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
JOHANISOVÁ, N. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2.
NEWMAN, E I. Applied Ecology and Environmental Management. Oxford: Blackwell Science, 2000. 408 s. ISBN 978-0-632-04265-4.

Doporučená:
HORÁČKOVÁ, J. Úděl amazonských stromů: obrazové putování peruánským pralesem. Praha: Azyl Publishing, 2008. 165 s. ISBN 978-80-904200-0-7.
ŠKRABÁKOVÁ, L. Zdraví z pralesa: léčivé rostliny Amazonie : praktické využití a recepty : příběhy rostlin a šamanů. Praha: Eminent, 2013. 281 s. ISBN 978-80-7281-451-0.
TOURNON, J. Las plantas, los rao y sus espíritus, etnobotánica del Ucayali. Pucallpa, Peru: Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gobierno Regional del Ucayali, 2006. 130 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace GRO Globální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: