Sylabus předmětu OTS - Ovocnictví tropů a subtropů (ZF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OTS
Název předmětu česky:
Ovocnictví tropů a subtropů
Název předmětu anglicky: Tropical and Subtropical Fruit Production
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav ovocnictví (ZF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Martina Göttingerová (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Kiss (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
14.00-15.50
ZFAC1 (Led)
PřednáškaKaždý týden
56
Čtvrtek
13.00-14.50
ZFD22 (Led)I. Ondrášek
Cvičení
Každý týden
15
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní informace a přehled o produkci ovoce z oblastí subtropů a tropů. Mezi základní témata přednášek patří klimatologická a pedologická charakteristika oblastí tropů a subtropů, taxonomie a popis hlavních, tržně významných ovocných druhů. Pozornost bude věnována také druhům tzv. místního významu. Jednotlivé ovocné druhy budou představeny po stránce botanického zařazení, původu a rozšíření, botanické charakteristiky, technologie množení a pěstování, sklizně a významu či využití plodů.
 
Obsah předmětu:
1.
Klimatologicko-ekologická charakteristika subtropických a tropických oblastí. Genocentra původu užitkových rostlin subtropů a tropů. (dotace 0/0)
2.
Světová produkce subtropického a tropického ovoce, exportně významná centra, vývoj světové produkce. Citrusy, taxonomie rodu, tržně významné druhy. (dotace 0/0)
3.
Citrusy -- ekologické nároky jednotlivých skupin, význam a využití plodů, produkce. (dotace 0/0)
4.
Opadavé subtropické druhy s stržní produkcí. (dotace 0/0)
 
a.
Opadavé subtropické druhy s tržní i místní produkcí, dokončení

5.Tropické užitkové ovocné druhy - rozdělení a přehled. (dotace 0/0)
 
a.
Taxonomie, ekologické nároky, význam a využití, základy pěstování, sklizeň a produkce
b.
Subtropické a tropické ořechy.

6.Možnosti skladování plodů, specifika sklizní a posklizňových úprav, třídění, choroby a škůdci. (dotace 0/0)
7.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
8.Inovace předmětu Ovocnictví tropů a subtropů byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220 (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
cvičení
14 h
seminář
2 h
práce v terénu
4 h
konzultace
20 h
příprava na zkoušku
72 h
příprava na průběžné hodnocení12 h
příprava na průběžný test
2 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
-zkouška ústní formou

Hodnocení na základě systému ECTS od A (výborně) po F (nevyhověl).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Fruits of warm climates. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1987. 505 s. ISBN 0-9653360-7-7.
KRŠKA, B. -- ONDRÁŠEK, I. Subtropické ovoce - vybrané druhy. 1. vyd. Brno: MZLU, 2005. 73 s. ISBN 80-7157-906-8.
ONDRÁŠEK, I. -- DORAZIL, M. -- JANDÁK, J. -- KRŠKA, B. Tropické ovocné druhy. Brno: Mendelu, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7375-570-6.
ONDRÁŠEK, I. Ovocné druhy tropů a subtropů - Elektronická opora - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220 .  [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/ODTS/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.

Doporučená:
David E. Ramos Walnut production manual ISBN: 1879906279, 9781879906273
David Jackson, Norman E. Looney, Michael Morley-Bunker Temperate and Subtropical Fruit Production ISBN: 1845935012
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
Milind S. Ladaniya Citrus fruit: biology, technology and evaluation ISBN: 0123741300, 9780123741301

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 29. 5. 2019.

Typ výstupu: