Sylabus předmětu OTS - Ovocnictví tropů a subtropů (ZF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OTS
Název v jazyce výuky: Ovocnictví tropů a subtropů
Název česky: Ovocnictví tropů a subtropů
Název anglicky: Tropical and Subtropical Fruit Production
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martina Göttingerová (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Kiss (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Studenti získají základní informace a přehled o produkci ovoce z oblastí subtropů a tropů. Mezi základní témata přednášek patří klimatologická a pedologická charakteristika oblastí tropů a subtropů, taxonomie a popis hlavních, tržně významných ovocných druhů. Pozornost bude věnována také druhům tzv. místního významu. Jednotlivé ovocné druhy budou představeny po stránce botanického zařazení, původu a rozšíření, botanické charakteristiky, technologie množení a pěstování, sklizně a významu či využití plodů.
 
Obsah předmětu:
1.Klimatologicko-ekologická charakteristika subtropických a tropických oblastí. Genocentra původu užitkových rostlin subtropů a tropů. (dotace 0/0)
2.Světová produkce subtropického a tropického ovoce, exportně významná centra, vývoj světové produkce. Citrusy, taxonomie rodu, tržně významné druhy. (dotace 0/0)
3.Citrusy -- ekologické nároky jednotlivých skupin, význam a využití plodů, produkce. (dotace 0/0)
4.Opadavé subtropické druhy s stržní produkcí. (dotace 0/0)
 
a.Opadavé subtropické druhy s tržní i místní produkcí, dokončení

5.Tropické užitkové ovocné druhy - rozdělení a přehled. (dotace 0/0)
 
a.Taxonomie, ekologické nároky, význam a využití, základy pěstování, sklizeň a produkce
b.Subtropické a tropické ořechy.

6.Možnosti skladování plodů, specifika sklizní a posklizňových úprav, třídění, choroby a škůdci. (dotace 0/0)
7.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
8.Inovace předmětu Ovocnictví tropů a subtropů byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220 (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu

Oborově specifické kompetence:
 
-Ovocné druhy a odrůdová skladba.
-Schopnost orientace ve fyziologii růstu a kvetení
-Znalost významu látkového složení ovoce a jeho využití.
-Znalost základních technologií pěstování ovoce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení14 h
     seminář2 h
     práce v terénu4 h
     konzultace20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava na průběžný test2 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
-zkouška ústní formou

Hodnocení na základě systému ECTS od A (výborně) po F (nevyhověl).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFruits of warm climatesEugene, OregonWipf and Stock Publishers19870-9653360-7-7
ZKRŠKA, B. -- ONDRÁŠEK, I.Subtropické ovoce - vybrané druhyBrnoMZLU200580-7157-906-8
ZONDRÁŠEK, I. -- DORAZIL, M. -- JANDÁK, J. -- KRŠKA, B.Tropické ovocné druhyBrnoMendelu2011978-80-7375-570-6
ZONDRÁŠEK, I.Ovocné druhy tropů a subtropů - Elektronická opora - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220
DDavid E. Ramos Walnut production manual ISBN: 1879906279, 9781879906273
DDavid Jackson, Norman E. Looney, Michael Morley-Bunker Temperate and Subtropical Fruit Production ISBN: 1845935012
DMENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
DMilind S. Ladaniya Citrus fruit: biology, technology and evaluation ISBN: 0123741300, 9780123741301

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 29. 5. 2019.

Typ výstupu: