Sylabus predmetu ARBM - Arboristika pro MZKU (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ARBM
Název v jazyce výuky: Arboristika pro MZKU
Název česky: Arboristika pro MZKU
Název anglicky: Arboriculture for Landscape Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem je rozšíření poznatků v systému komplexní péče o dřeviny, zejména o stromy jakožto základní prvky krajinářské architektury. Představení metod a možnosti péče zajišťujících funkčně plnohodnotnou a saučasně bezpečnou existenci stromů. Zřetel je kladen na návrh pěstebních opatření a spojených technologií zajišťující dosažení pěstebních cílů či udržení nebo zlepšení stavu stromů. Součástí je samostatná individuální práce na zadané téma. Konzultace.
 
Obsah předmětu:
1.Všeobecná část (dotace 3/8)
 
a.Úloha arboristiky a její postavení v rámci ZAKA. Základní rámce působnosti a legislativa. dotace (1/0)
b.Provozní bezpečnost. Příčiny a původci poškození. Stabilizační chování stromu. Základy biomechaniky stromů. dotace (2/8)

2.Praktické aplikace (dotace 9/16)
 
a.Nápravná a pěstební opatření - řez, jeho východiska, pravidla, třídění. Technická a technologická specifika řezů. Specifika řezu nejvýznamnějších taxonů dřevin. dotace (4/8)
b.Nápravná a pěstební opatření - konzervační a sanační opatření. Východiska, třídění. Volba technologie. Technická a technologická specifika jednotlivých opatření. Ošetření mechanických poranění. Sanace dutin. Pomocné konstrukce. Vazby. Kácení. dotace (4/8)
c.Hodnocení, evidence a kontrola realizovaných pěstebních opatření. Ochrana vegetačních prvků. dotace (1/0)

3.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Odhodlání k úspěchu
-Podnikatelský duch
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Uvědomění si konceptu kvality

Oborově specifické kompetence:
 
-Koordinace požadavků a možností
-Orientace v problematice péče o stromy
-Schopnost diagnostiky vad stromů
-Schopnost posouzení bezpečnosti stromů
-Schopnost přijetí odpovědnosti
-Schopnost syntézy znalostí biologických, technických a technologických postupů
-Základní profesní znalosti
-Znalost pěstebních opatření
-Znalosti a schopnosti pro řízení organizace výstavby objektů ZAKA

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
     práce v terénu32 h
Samostudium
     příprava na zkoušku34 h
     zpracování projektů32 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - podmínkou udělení je zpracování projektu péče o vybrané vegetační prvky v požadovaném rozsahu a kvalitě,
zkouška - ústní, prověřující teoretická východiska a jejich aplikace, obhajoba projektu péče.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHARRIS, R W. -- CLARK, J R. -- MATHENY, N P.Arboriculture : integrated management of landscape trees, shrubs and vinesUpper Saddle RiverPrentice Hall19990-13-386665-3
ZModern Arboriculture: a systems approach to the care of trees and their associatesSnohomishShigo and Trees Associates19910-943563-09-7
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les .VlašimČSOP Vlašim200380-86327-36-1
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les.VlašimČSOP2010978-80-86327-85-3
ZPEJCHAL, M.Arboristika I: obecná dendrologieMělníkVyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník2008
ZKol.Arboristika: pro další vzdělávání v arboristice.MělníkVyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola2008
ZKol.Arboristika: skripta pro další vzdělávání v arboristice.MělníkVyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola2008
ZLARCHER, W.Fyziologická ekologie rostlinPrahaAcademia1988
ZThe body language of trees: a handbook for failure analysisLondonThe Stationary Office20060-11-753067-0
ZMATTHECK, G C.Trees : The Mechanical DesignBerlinSpringer-Verlag19913-540-54276-0
ZMOSBRUGGER, V.The Tree Habit in Land Plants, Lecture Notes in Earth SciencesBerlin HeidelbergSpringer-Verlag1990
ZBUTIN, H.Tree diseases and disorders: causes, biology, and control in forest and amenity treesOxfordOxford University Press19950-19-854932-6
ZNIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H. -- BÖHMER, B.Atlas chorob a škůdců okrasných dřevinPrahaBrázda199880-209-0275-9
DBulíř P. Genus Abies. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
DBulíř P. Genus Chamaecyparis. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
DBulíř P. Genus Juniperus. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
DBulíř P. Genus Picea. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
DMENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
DŠtefl L. Hodnocení stromů - provozní bezpečnost stromů. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
DŠtefl L. Přístrojové metody hodnocení zdravotního stavu stromu I. - penetrometry. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
DŠtefl L. Přístrojové metody hodnocení zdravotního stavu stromu II. - akustické tomografy. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: