Sylabus předmětu KOVS - K-Ovocnictví speciální (ZF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KOVS
Název předmětu česky:
K-Ovocnictví speciální
Název předmětu anglicky: Special Fruit Productioon
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 19/14 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Martina Göttingerová (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Kiss (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Sobota
8.00-11.50
ZFAA1 (Led)
Přednáška
Nepravidelně
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je aby posluchači získali znalosti o základních principech a postupech při pěstování méně známých ovocných dřevin.Inovace předmětu Ovocnictví speciální byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů -- reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
 
Obsah předmětu:
1.
Technologie intenzivního pěstování jahodníku, rybízu a angrestu (dotace 6/0)
 
a.
Požadavky na podmínky, nároky na prostředí a půdu
b.Specifika příprava půdy, termíny výsadeb, frigo sadba
c.Zvláštnosti řezu, závlaha
d.
Ochrana proti chorobám a škůdcům
e.
Specifikace organizace sklizně, možnosti mechanizované sklizně

2.
Technologie intenzivního pěstování malin a ostružin (dotace 2/0)
 
a.
Specifické nároky, systém pěstování a typy výsadeb
b.
Odrůdy, výsadbový materiál, doba výsadby
c.
Specifika řezu malin, ochrana proti chorobám a škůdcům
d.
Organizace sklizně

3.
Technologie pěstování méně známých ovocných druhů - téma inovováno v rámci realizace projektu číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0122 (dotace 11/0)
 
a.
Ořešák, líska , kaštan, jeřáb černý, rakytník, bez černý, kdouloň, mišpule, oskeruše, dřín, moruše, borůvka, brusinka
b.
Nároky na prostředí, příprava sadby
c.
Zvláštnosti agrotechniky

4.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
19 h
cvičení
10 h
konzultace
20 h
kolokvium
4 h
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace
15 h
zpracování seminární práce
25 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Fruit, berry and nut inventory: an inventory of nursery catalogs and websites listing fruit, berry and nut varieties available by mail order in the United States. 4. vyd. Decorah, IA: Seed Savers Exchange, 2009. 386 s. ISBN 978-1-882424-61-0.
REICH, L. Uncommon fruits for every garden. Portland: Timber Press, 288 s. ISBN 0-88192-623-X.
PHIPPS, J B. -- O''KENNON, B. -- LANCE, R. Hawthorns and medlars. Portland: Timber Press, 2003. 139 s. Royal Horticultural Society plant collector guide. ISBN 0-88192-591-8.
LOONEY, N E. -- WEBSTER, A D. Cherries : crop physiology, production and uses. Wallingford: CAB International, 1996. 513 s. ISBN 0-85198-936-5.
MASSERON, A. -- BELOUIN, A. a kol. Le Nashi. Paris: Ctifl, 1988. 115 s. ISBN 2-901002-44-7.
Kol. Le noisetier. [Paris]: Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, 2004. 295 s. ISBN 2-87911-159-5.
Le Noyer. Paris: CTIFL, 1999. 279 s. ISBN 2-87911-104-8.
GRASSELLY, C. -- DUVAL, H. -- BELLUAU, E. a kol. L''Amandier. Paris: CTIFL, 1997. 167 s. ISBN 2-87911-083-1.
Myrtilles, groseilles et fruits des bois. Paris: CTIFL, 1998. 127 s. ISBN 2-87911-117-X.
ONDRÁŠEK, I. a kol. Tropické ovocné druhy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7375-570-6.
NESRSTA, D. Jádroviny: přes 160 barevných fotografií a popisů odrůd jádrovin. Olomouc: Petr Baštan, 196 s. ISBN 978-80-87091-17-3.
LAYNE, D R. -- BASSI, D. The peach : botany, production and uses. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI, 2008. 615 s. ISBN 978-1-84593-386-9.
HUI, Y H. -- BARTA, J. a kol. Handbook of fruits and fruit processing. 1. vyd. Ames, Iowa: Blackwell Pub., 2006. 697 s. ISBN 978-0-8138-1981-5.
Citrus fruit: biology, technology and evaluation. San Diego, Calif.: Academic Press, 558 s. ISBN 978-0-12-374130-1.
JACKSON, D I. -- LOONEY, N E. Temperate and subtropical fruit production. Wallingford: CABI Publishing, 1999. 332 s. ISBN 0-85199-271-4.
RAMOS, D E. Walnut production manual. Oakland: University of California Press, 1998. 320 s. ISBN 1-879906-33-3.
KRŠKA, B. a kol. Atlas čínských odrůd vybraných ovocných druhů pro podmínky ČR = Atlas of Chinese cultivars of different fruit species choice for Czech condition. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, 2011. 44 s. ISBN 978-80-7375-586-7.
DOKOUPIL, L. Červený a černý rybíz. Zahrádkář. 2006. sv. XXXVIII, č. 8, s. 12--14. ISSN 0139-7761.
DOKOUPIL, L. Maliník v zahrádkách. Zahrádkář. 2006. sv. XXXVIII, č. 6, s. 12--13. ISSN 0139-7761.
DOKOUPIL, L. Nenáročné odrůdy angreštu. Informace pro zahradnictví: ovocnářství, zelinářství, květinářství. 2005. sv. XCVII, č. 9, s. 14--15. ISSN 1212-3781.
DOKOUPIL, L. Nové odrůdy a trendy v pěstování angreštu. Úroda. 2011. sv. LIX, č. 10, s. 28--32. ISSN 0139-6013.
DOKOUPIL, L. Odolné odrůdy angreštu proti hnědému padlí.  [CD-ROM]. In Trendy a tradice 2010. Technologické trendy a kvalita zahradnické produkce. s. 22--25. ISBN 978-80-7375-437-2.
DOKOUPIL, L. Pěstování a nové odrůdy ostružiníku. Informace pro zahradnictví: ovocnářství, zelinářství, květinářství. 2006. sv. XCVIII, č. 8, s. 14--15. ISSN 1212-3781.
DOKOUPIL, L. Pěstování a řez rybízu. Zahrádkář. 2006. sv. XXXVIII, č. 9, s. 12--14. ISSN 0139-7761.
DOKOUPIL, L. -- JAN, T. -- NESRSTA, D. Přehledy odrůd 2007 Ovoce. Brno: UKZUZ, 2007. 192 s. ISBN 978-80-7401-001-9.
KUTINA, J. -- HOLEČEK, S. a kol. Pomologický atlas. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 300 s. ISBN 80-209-0192-2.
KUTINA, J. Pomologický atlas I.
KUTINA, J. Pomologický atlas I.
POSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B. Ovocnictví: přehled teplomilných ovocných rostlin světa. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1984. 357 s.
POSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B. Ovocnictví: tropické a subtropické ovocné druhy. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1990. 195 s.
VALÍČEK, P. a kol. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. 486 s. ISBN 80-200-0939-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZI-Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: