Sylabus předmětu KOVS - K-Ovocnictví speciální (ZF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KOVS
Název v jazyce výuky: K-Ovocnictví speciální
Název česky: K-Ovocnictví speciální
Název anglicky: Special Fruit Productioon
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 19/14 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martina Göttingerová (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Kiss (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je aby posluchači získali znalosti o základních principech a postupech při pěstování méně známých ovocných dřevin.Inovace předmětu Ovocnictví speciální byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů -- reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
 
Obsah předmětu:
1.Technologie intenzivního pěstování jahodníku, rybízu a angrestu (dotace 6/0)
 
a.Požadavky na podmínky, nároky na prostředí a půdu
b.Specifika příprava půdy, termíny výsadeb, frigo sadba
c.Zvláštnosti řezu, závlaha
d.Ochrana proti chorobám a škůdcům
e.Specifikace organizace sklizně, možnosti mechanizované sklizně

2.Technologie intenzivního pěstování malin a ostružin (dotace 2/0)
 
a.Specifické nároky, systém pěstování a typy výsadeb
b.Odrůdy, výsadbový materiál, doba výsadby
c.Specifika řezu malin, ochrana proti chorobám a škůdcům
d.Organizace sklizně

3.Technologie pěstování méně známých ovocných druhů - téma inovováno v rámci realizace projektu číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0122 (dotace 11/0)
 
a.Ořešák, líska , kaštan, jeřáb černý, rakytník, bez černý, kdouloň, mišpule, oskeruše, dřín, moruše, borůvka, brusinka
b.Nároky na prostředí, příprava sadby
c.Zvláštnosti agrotechniky

4.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Podnikatelský duch
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Ovocné druhy a odrůdová skladba.
-Znalost významu látkového složení ovoce a jeho využití.
-Znalost základní pěstitelské technologie minoritních ovocných druhů.
-Znalost základních technologií pěstování ovoce.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška19 h
     cvičení10 h
     konzultace20 h
     kolokvium4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku55 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace15 h
     zpracování seminární práce25 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZFruit, berry and nut inventory: an inventory of nursery catalogs and websites listing fruit, berry and nut varieties available by mail order in the United StatesDecorah, IASeed Savers Exchange2009978-1-882424-61-0
ZREICH, L.Uncommon fruits for every gardenPortlandTimber Press0-88192-623-X
ZPHIPPS, J B. -- O''KENNON, B. -- LANCE, R.Hawthorns and medlarsPortlandTimber Press20030-88192-591-8
ZLOONEY, N E. -- WEBSTER, A D.Cherries : crop physiology, production and usesWallingfordCAB International19960-85198-936-5
ZMASSERON, A. -- BELOUIN, A. a kol.Le NashiParisCtifl19882-901002-44-7
ZKol.Le noisetier[Paris]Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes20042-87911-159-5
ZLe NoyerParisCTIFL19992-87911-104-8
ZGRASSELLY, C. -- DUVAL, H. -- BELLUAU, E. a kol.L''AmandierParisCTIFL19972-87911-083-1
ZMyrtilles, groseilles et fruits des boisParisCTIFL19982-87911-117-X
ZONDRÁŠEK, I. a kol.Tropické ovocné druhyBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-570-6
ZNESRSTA, D.Jádroviny: přes 160 barevných fotografií a popisů odrůd jádrovinOlomoucPetr Baštan978-80-87091-17-3
ZLAYNE, D R. -- BASSI, D.The peach : botany, production and usesWallingford, Oxfordshire, UKCABI2008978-1-84593-386-9
ZHUI, Y H. -- BARTA, J. a kol.Handbook of fruits and fruit processingAmes, IowaBlackwell Pub.2006978-0-8138-1981-5
ZCitrus fruit: biology, technology and evaluationSan Diego, Calif.Academic Press978-0-12-374130-1
ZJACKSON, D I. -- LOONEY, N E.Temperate and subtropical fruit productionWallingfordCABI Publishing19990-85199-271-4
ZRAMOS, D E.Walnut production manualOaklandUniversity of California Press19981-879906-33-3
ZKRŠKA, B. a kol.Atlas čínských odrůd vybraných ovocných druhů pro podmínky ČR = Atlas of Chinese cultivars of different fruit species choice for Czech conditionLedniceMendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici2011978-80-7375-586-7
ZDOKOUPIL, L.Červený a černý rybíz2006ISSN 0139-7761
ZDOKOUPIL, L.Maliník v zahrádkách2006ISSN 0139-7761
ZDOKOUPIL, L.Nenáročné odrůdy angreštu2005ISSN 1212-3781
ZDOKOUPIL, L.Nové odrůdy a trendy v pěstování angreštu2011ISSN 0139-6013
ZDOKOUPIL, L.Odolné odrůdy angreštu proti hnědému padlí978-80-7375-437-2
ZDOKOUPIL, L.Pěstování a nové odrůdy ostružiníku2006ISSN 1212-3781
ZDOKOUPIL, L.Pěstování a řez rybízu2006ISSN 0139-7761
ZDOKOUPIL, L. -- JAN, T. -- NESRSTA, D.Přehledy odrůd 2007 OvoceBrnoUKZUZ2007978-80-7401-001-9
ZKUTINA, J. -- HOLEČEK, S. a kol.Pomologický atlas.PrahaBrázda199280-209-0192-2
ZKUTINA, J.Pomologický atlas I
ZKUTINA, J.Pomologický atlas I
ZPOSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B.Ovocnictví: přehled teplomilných ovocných rostlin světaBrnoVysoká škola zemědělská v Brně1984
ZPOSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B.Ovocnictví: tropické a subtropické ovocné druhyBrnoVysoká škola zemědělská1990
ZVALÍČEK, P. a kol.Užitkové rostliny tropů a subtropůPrahaAcademia200280-200-0939-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: