Sylabus předmětu OVM - Ovocnictví speciální (ZF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OVM
Název předmětu česky:
Ovocnictví speciální
Název předmětu anglicky:
Special Fruit Production
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ovocnictví (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Martina Göttingerová (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Kiss (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Ovocnictví
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa8.00-9.50
ZFAB1 (Led)
I. Ondrášek
Přednáška
Každý týden
42
Středa
10.00-12.50
ZFAB1 (Led)I. Ondrášek, M. Göttingerová, T. KissCvičeníKaždý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je dále, aby studenti zvládli pěstitelskou technologii ovocných druhů (drobné a méně pěstované ovoce) na trvalém stanovišti na úrovni aktuálních progresivních poznatků v oblasti aplikace vhodných podnoží a odrůd, agrotechnických opatření, řezu a formování korun vhodných pro intenzivní pěstování. Cílem je dále, aby do procesu výživy, ochrany a sklizně byli schopni aplikovat účinné, ale ekologicky šetrné postupy.


Inovace předmětu Ovocnictví speciální byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů - reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
 
Obsah předmětu:
1.
Technologie intenzivního pěstování jahodníku (dotace 4/0)
 
a.
Požadavky na ekologické podmínky a stanoviště. Způsoby pěstování
b.
Specifika přípravy půdy: předplodiny, hnojení před výsadbou, likvidace vytrvalých plevelů
c.
Termíny výsadby. Ošetření sazenic před výsadbou a vlastní technika výsadby. Požadavky na kvalitní sadbu
d.
Chlazená sadba (frigo sadba) a její použití
e.
Pěstitelské vlastnosti tržně významných a perspektivních odrůd jahod. Jahody jednou plodící, měsíční a remontantní velkoplodé
f.
Zvláštnosti agrotechniky. Problematika sežínání listů. Závlaha
g.Ochrana proti hlavním chorobám a škůdcům
h.
Specifika organizace sklizně. Možnosti mechanizované sklizně. Požadavky na kvalitu plodů, třídění

2.
Technologie intenzivního pěstování rybízu a angreštu (dotace 4/0)
 
a.Specifické nároky na prostředí a půdu. Typy výsadeb a jejich parametry. Keřové a stromkové výsadby
b.Pěstitelské vlastnosti tržně významných a perspektivních odrůd červeného, bílého a černého rybízu
c.
Specifika realizace výsadby : sadba, příprava půdy, termín a technika výsadby
d.
Zvláštnosti řezu (keře a stromky). Agrotechnické požadavky
e.
Ochrana proti hlavním chorobám a škůdcům
f.Organizace sklizně, mechanizovaná sklizeň a možnosti omezení ztrát

3.
Technologie intenzivního pěstování malin a ostružin (dotace 2/0)
 
a.
Současný stav pěstování a trend vývoje
b.
Specifické nároky malin na ekologické a půdní podmínky
c.
Systémy pěstování malin. Typy výsadeb
d.Pěstitelské vlastnosti tržně významných a perspektivních odrůd. Jednou plodící, poloremontantní a remontantní maliny
e.
Výsadbový materiál. Doba a technika výsadby. Specifika řezu malin
f.Zvláštnosti agrotechniky. Závlaha malin. Ochrana proti hlavním chorobám a škůdcům. Organizace sklizně
g.
Pěstitelské vlastnosti odrůd ostružin. Pěstitelské systémy u ostružin, řez a způsoby vedení výhonů. Specifika sklizně

4.
Technologie pěstování méně rozšířených ovocných druhů (dotace 6/0)
 
a.
Ořešák vlašský, kaštan jedlý, mandloň, líska, jeřáb černý, jeřáb obecný, rakytník, bez černý, růže plodová, kdouloň, mišpule, oskeruše, meruzalka plodová, borůvka, dřín, nashi, moruše trnavská, jalovec, zimolez jedlý, amelanchier, diospyros, feichoa, asimina, aktinidie, zizyphus
b.Nároky na prostředí, specifika přípravy sadby a realizace výsadeb. Pěstitelské systémy a tvary. Zvláštnosti agrotechniky a řezu. Pěstitelské vlastnosti vybraných odrůd
c.
Specifika sklizně a požadavky na kvalitu plodů

5.
Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
42 h
práce v terénu
2 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
54 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test10 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAYNE, D R. -- BASSI, D. The peach : botany, production and uses. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI, 2008. 615 s. ISBN 978-1-84593-386-9.
Citrus fruit: biology, technology and evaluation. San Diego, Calif.: Academic Press, 558 s. ISBN 978-0-12-374130-1.
JACKSON, D I. -- LOONEY, N E. Temperate and subtropical fruit production. Wallingford: CABI Publishing, 1999. 332 s. ISBN 0-85199-271-4.
RAMOS, D E. Walnut production manual. Oakland: University of California Press, 1998. 320 s. ISBN 1-879906-33-3.
Fruit, berry and nut inventory: an inventory of nursery catalogs and websites listing fruit, berry and nut varieties available by mail order in the United States. 4. vyd. Decorah, IA: Seed Savers Exchange, 2009. 386 s. ISBN 978-1-882424-61-0.
LOONEY, N E. -- WEBSTER, A D. Cherries : crop physiology, production and uses. Wallingford: CAB International, 1996. 513 s. ISBN 0-85198-936-5.
Myrtilles, groseilles et fruits des bois. Paris: CTIFL, 1998. 127 s. ISBN 2-87911-117-X.
REICH, L. Uncommon fruits for every garden. Portland: Timber Press, 288 s. ISBN 0-88192-623-X.
ONDRÁŠEK, I. Pomologie ovocných druhů - Elektronická opora - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220 .  [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/POD/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
DOKOUPIL, L. Nové odrůdy a trendy v pěstování angreštu. Úroda. 2011. sv. LIX, č. 10, s. 28--32. ISSN 0139-6013.
DOKOUPIL, L. Nové odrůdy černého rybízu. Zahrádkář. 2004. sv. XXXVI, č. 11, s. 9. ISSN 0139-7761.
DOKOUPIL, L. Nové odrůdy jahodníku. Zahrádkář. 2005. sv. XXXVII, č. 6, s. 8--9. ISSN 0139-7761.
DOKOUPIL, L. Odolné odrůdy angreštu proti hnědému padlí.  [CD-ROM]. In Trendy a tradice 2010. Technologické trendy a kvalita zahradnické produkce. s. 22--25. ISBN 978-80-7375-437-2.
DOKOUPIL, L. -- JAN, T. -- NESRSTA, D. Přehledy odrůd 2007 Ovoce. Brno: UKZUZ, 2007. 192 s. ISBN 978-80-7401-001-9.
KUTINA, J. Pomologický atlas I.
KUTINA, J. Pomologický atlas 2. Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. ISBN 80-209-0192-2.
POSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B. Ovocnictví: přehled teplomilných ovocných rostlin světa. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1984. 357 s.
POSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B. Ovocnictví: tropické a subtropické ovocné druhy. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1990. 195 s.
ONDRÁŠEK, I. -- POSPÍŠIL, F. Průzkum rodu Diospyros spp. a možnosti jeho introdukce. Disertační práce. MZLU v Brně, 2007. 122.
SITAREK, M. Uprawa czereśni karłowych. Kraków: Plantpress, 2004. 190 s. ISBN 83-85982-92-2.
SITAREK, M. Uprawa śliw domovej i japońskiej. Kraków: Plantpress, 2006. 177 s. ISBN 83-89874-45-8.
VALÍČEK, P. a kol. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. 486 s. ISBN 80-200-0939-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 29. 5. 2019.

Typ výstupu: