Sylabus předmětu OVM - Ovocnictví speciální (ZF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OVM
Název v jazyce výuky: Ovocnictví speciální
Název česky: Ovocnictví speciální
Název anglicky: Special Fruit Production
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martina Göttingerová (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Kiss (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Ovocnictví
 
Zaměření předmětu:
Cílem je dále, aby studenti zvládli pěstitelskou technologii ovocných druhů (drobné a méně pěstované ovoce) na trvalém stanovišti na úrovni aktuálních progresivních poznatků v oblasti aplikace vhodných podnoží a odrůd, agrotechnických opatření, řezu a formování korun vhodných pro intenzivní pěstování. Cílem je dále, aby do procesu výživy, ochrany a sklizně byli schopni aplikovat účinné, ale ekologicky šetrné postupy.


Inovace předmětu Ovocnictví speciální byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů - reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
 
Obsah předmětu:
1.Technologie intenzivního pěstování jahodníku (dotace 4/0)
 
a.Požadavky na ekologické podmínky a stanoviště. Způsoby pěstování
b.Specifika přípravy půdy: předplodiny, hnojení před výsadbou, likvidace vytrvalých plevelů
c.Termíny výsadby. Ošetření sazenic před výsadbou a vlastní technika výsadby. Požadavky na kvalitní sadbu
d.Chlazená sadba (frigo sadba) a její použití
e.Pěstitelské vlastnosti tržně významných a perspektivních odrůd jahod. Jahody jednou plodící, měsíční a remontantní velkoplodé
f.Zvláštnosti agrotechniky. Problematika sežínání listů. Závlaha
g.Ochrana proti hlavním chorobám a škůdcům
h.Specifika organizace sklizně. Možnosti mechanizované sklizně. Požadavky na kvalitu plodů, třídění

2.Technologie intenzivního pěstování rybízu a angreštu (dotace 4/0)
 
a.Specifické nároky na prostředí a půdu. Typy výsadeb a jejich parametry. Keřové a stromkové výsadby
b.Pěstitelské vlastnosti tržně významných a perspektivních odrůd červeného, bílého a černého rybízu
c.Specifika realizace výsadby : sadba, příprava půdy, termín a technika výsadby
d.Zvláštnosti řezu (keře a stromky). Agrotechnické požadavky
e.Ochrana proti hlavním chorobám a škůdcům
f.Organizace sklizně, mechanizovaná sklizeň a možnosti omezení ztrát

3.Technologie intenzivního pěstování malin a ostružin (dotace 2/0)
 
a.Současný stav pěstování a trend vývoje
b.Specifické nároky malin na ekologické a půdní podmínky
c.Systémy pěstování malin. Typy výsadeb
d.Pěstitelské vlastnosti tržně významných a perspektivních odrůd. Jednou plodící, poloremontantní a remontantní maliny
e.Výsadbový materiál. Doba a technika výsadby. Specifika řezu malin
f.Zvláštnosti agrotechniky. Závlaha malin. Ochrana proti hlavním chorobám a škůdcům. Organizace sklizně
g.Pěstitelské vlastnosti odrůd ostružin. Pěstitelské systémy u ostružin, řez a způsoby vedení výhonů. Specifika sklizně

4.Technologie pěstování méně rozšířených ovocných druhů (dotace 6/0)
 
a.Ořešák vlašský, kaštan jedlý, mandloň, líska, jeřáb černý, jeřáb obecný, rakytník, bez černý, růže plodová, kdouloň, mišpule, oskeruše, meruzalka plodová, borůvka, dřín, nashi, moruše trnavská, jalovec, zimolez jedlý, amelanchier, diospyros, feichoa, asimina, aktinidie, zizyphus
b.Nároky na prostředí, specifika přípravy sadby a realizace výsadeb. Pěstitelské systémy a tvary. Zvláštnosti agrotechniky a řezu. Pěstitelské vlastnosti vybraných odrůd
c.Specifika sklizně a požadavky na kvalitu plodů

5.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Podnikatelský duch
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Ovocné druhy a odrůdová skladba.
-Znalost významu látkového složení ovoce a jeho využití.
-Znalost základní pěstitelské technologie minoritních ovocných druhů.
-Znalost základních technologií pěstování ovoce.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení42 h
     práce v terénu2 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku54 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAYNE, D R. -- BASSI, D.The peach : botany, production and usesWallingford, Oxfordshire, UKCABI2008978-1-84593-386-9
ZCitrus fruit: biology, technology and evaluationSan Diego, Calif.Academic Press978-0-12-374130-1
ZJACKSON, D I. -- LOONEY, N E.Temperate and subtropical fruit productionWallingfordCABI Publishing19990-85199-271-4
ZRAMOS, D E.Walnut production manualOaklandUniversity of California Press19981-879906-33-3
ZFruit, berry and nut inventory: an inventory of nursery catalogs and websites listing fruit, berry and nut varieties available by mail order in the United StatesDecorah, IASeed Savers Exchange2009978-1-882424-61-0
ZLOONEY, N E. -- WEBSTER, A D.Cherries : crop physiology, production and usesWallingfordCAB International19960-85198-936-5
ZMyrtilles, groseilles et fruits des boisParisCTIFL19982-87911-117-X
ZREICH, L.Uncommon fruits for every gardenPortlandTimber Press0-88192-623-X
ZONDRÁŠEK, I.Pomologie ovocných druhů - Elektronická opora - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220
ZDOKOUPIL, L.Nové odrůdy a trendy v pěstování angreštu2011ISSN 0139-6013
ZDOKOUPIL, L.Nové odrůdy černého rybízu2004ISSN 0139-7761
ZDOKOUPIL, L.Nové odrůdy jahodníku2005ISSN 0139-7761
ZDOKOUPIL, L.Odolné odrůdy angreštu proti hnědému padlí978-80-7375-437-2
ZDOKOUPIL, L. -- JAN, T. -- NESRSTA, D.Přehledy odrůd 2007 OvoceBrnoUKZUZ2007978-80-7401-001-9
ZKUTINA, J.Pomologický atlas I
ZKUTINA, J.Pomologický atlas 2Zemědělské nakladatelství Brázda199280-209-0192-2
ZPOSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B.Ovocnictví: přehled teplomilných ovocných rostlin světaBrnoVysoká škola zemědělská v Brně1984
ZPOSPÍŠIL, F. -- HRACHOVÁ, B.Ovocnictví: tropické a subtropické ovocné druhyBrnoVysoká škola zemědělská1990
ZONDRÁŠEK, I. -- POSPÍŠIL, F.Průzkum rodu Diospyros spp. a možnosti jeho introdukce2007
ZSITAREK, M.Uprawa czereśni karłowychKrakówPlantpress200483-85982-92-2
ZSITAREK, M.Uprawa śliw domovej i japońskiejKrakówPlantpress200683-89874-45-8
ZVALÍČEK, P. a kol.Užitkové rostliny tropů a subtropůPrahaAcademia200280-200-0939-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 29. 5. 2019.

Typ výstupu: