Sylabus předmětu ZOV - Základy ovocnictví (ZF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOV
Název předmětu česky:
Základy ovocnictví
Název předmětu anglicky:
Basics of Fruit growing
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Kiss (zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek12.00-13.50ZFAB2 (Led)PřednáškaKaždý týden
30
Čtvrtek
14.00-15.50
ZFAB2 (Led)
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy ovocnictví, respektive s ovocnářskou terminologií, základními pěstitelskými tvary a systémy, základy řezu ovocných dřevin a pomologií odrůd. V rámci cvičení se studenti seznámí s morfologií ovocných dřevin, rozmnožováním, podnožemi a hlavními pěstitelskými aspekty.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie vzniku ovocných kultur (dotace 0/0)
 
a.
Ovocnářská terminologie
b.
Rozdělení ovocných plodin

2.
Význam ovoce pro výživu člověka (dotace 0/0)
 
a.Morfologie ovocných plodin
b.
Rozmnožování ovocných odrůd a podnoží

3.Nároky ovocných kultur (dotace 0/0)
 
a.
Podnože ovocných dřevin
b.
Základní pěstitelské aspekty

4.
Pomologie ovocných odrůd (dotace 0/0)
 
a.
Odrůdy jádrovin
b.
Odrůdy peckovin

5.
Pomologie ovocných odrůd (dotace 0/0)
 
a.
Odrůdy drobného ovoce
b.
Netradiční ovocné druhy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška12 h
cvičení
9 h
odborná exkurze
3 h
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžný test
25 h
zpracování seminární práce
25 h
Celkem
124 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NĚMEC, B. Dějiny ovocnictví. 1. vyd. Praha: Akademie věd, 1955. 277 s. Ovocnická edice.
BLAŽEK, J. a kol. Ovocnictví. 2. vyd. Praha: Květ, 2001. 383 s. ISBN 80-85362-43-0.
IVIČIČ, L. a kol. Ovocnictví. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1987. 475 s. Rostlinná výroba.
VACHŮN, Z. Ovocnictví - pěstování jahodníku. Brno: MZLU, 2004. 123 s. ISBN 80-7157-806-1.
VACHŮN, Z. Ovocnictví: pěstitelská pomologie - jabloně - hrušně : (Příručka pro praktická cvičení). 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1976. 55 s.
VACHŮN, Z. Ovocnictví: pěstování meruněk. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 130 s. ISBN 80-7157-393-0.
VACHŮN, Z. Ovocnictví: podnože ovocných dřevin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 65 s. ISBN 80-7157-217-9.
Základy výnosového ovocnictví / Miloslav Vávra.
BADENES, M L. Fruit breeding. New York: Springer, 2012. 875 s. Handbook of plant breeding ;. ISBN 978-1-4419-0762-2.
JANICK, J. -- MOORE, J N. Fruit breeding. New York: John Wiley & Sons, 1996. 616 s. ISBN 0-471-31014-X.
JANICK, J. -- MOORE, J N. Fruit breeding. New York: John Wiley & Sons, 1996. 278 s. ISBN 0-471-12669-1.
JANICK, J. -- MOORE, J N. Fruit breeding. New York: John Wiley & Sons, 1996. 477 s. ISBN 0-471-12670-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: