Sylabus předmětu ZOV - Základy ovocnictví (ZF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZOV
Název v jazyce výuky: Základy ovocnictví
Název česky: Základy ovocnictví
Název anglicky: Basics of Fruit growing
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Tomáš Kiss (zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy ovocnictví, respektive s ovocnářskou terminologií, základními pěstitelskými tvary a systémy, základy řezu ovocných dřevin a pomologií odrůd. V rámci cvičení se studenti seznámí s morfologií ovocných dřevin, rozmnožováním, podnožemi a hlavními pěstitelskými aspekty.
 
Obsah předmětu:
1.Historie vzniku ovocných kultur (dotace 0/0)
 
a.Ovocnářská terminologie
b.Rozdělení ovocných plodin

2.Význam ovoce pro výživu člověka (dotace 0/0)
 
a.Morfologie ovocných plodin
b.Rozmnožování ovocných odrůd a podnoží

3.Nároky ovocných kultur (dotace 0/0)
 
a.Podnože ovocných dřevin
b.Základní pěstitelské aspekty

4.Pomologie ovocných odrůd (dotace 0/0)
 
a.Odrůdy jádrovin
b.Odrůdy peckovin

5.Pomologie ovocných odrůd (dotace 0/0)
 
a.Odrůdy drobného ovoce
b.Netradiční ovocné druhy

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení9 h
     odborná exkurze3 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test25 h
     zpracování seminární práce25 h
Celkem124 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNĚMEC, B.Dějiny ovocnictvíPrahaAkademie věd1955
ZBLAŽEK, J. a kol.OvocnictvíPrahaKvět200180-85362-43-0
ZIVIČIČ, L. a kol.OvocnictvíPrahaStátní zemědělské nakladatelství1987
ZVACHŮN, Z.Ovocnictví - pěstování jahodníkuBrnoMZLU200480-7157-806-1
ZVACHŮN, Z.Ovocnictví: pěstitelská pomologie - jabloně - hrušně : (Příručka pro praktická cvičení)BrnoVysoká škola zemědělská1976
ZVACHŮN, Z.Ovocnictví: pěstování meruněkBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199980-7157-393-0
ZVACHŮN, Z.Ovocnictví: podnože ovocných dřevinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199680-7157-217-9
ZZáklady výnosového ovocnictví / Miloslav Vávra
ZBADENES, M L.Fruit breedingNew YorkSpringer2012978-1-4419-0762-2
ZJANICK, J. -- MOORE, J N.Fruit breeding.New YorkJohn Wiley & Sons19960-471-31014-X
ZJANICK, J. -- MOORE, J N.Fruit breeding.New YorkJohn Wiley & Sons19960-471-12669-1
ZJANICK, J. -- MOORE, J N.Fruit breeding.New YorkJohn Wiley & Sons19960-471-12670-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: