Sylabus predmetu KDESZ - K-Dendrologie pro SZ (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KDESZ
Název v jazyce výuky: K-Dendrologie pro SZ
Název česky: K-Dendrologie pro SZ
Název anglicky: Dendrology for green spaces management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 12/14 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod: definice předmětu, jeho historie, význam pro zahradní a krajinářskou architekturu (ZAKA), vztah k ostatním předmětům, literatura a další informační zdroje (dotace 1/0)
2.Význam vybraných morfologických a anatomických vlastností dřevin pro jejich použití a pěstování: jejich stručné připomenutí a (především) interpretace ve vztahu k praktickému použití a pěstování dřevin v ZAKA (dotace 2/0)
 
a.Pojem dřevina, růstové formy dřevin
b.Stonek - primární a sekundární stavba, diferenciace, větvení, metamorfózy
c.Pupen, list, květ a plod
d.Architektura nadzemní části dřevin
e.Kořen - primární a sekundární stavba, diferenciace, větvení, metamorfózy
f.Architektura kořenového systému dřevin

3.Význam vybraných aspektů z fyziologie dřevin pro jejich použití a pěstování: jejich stručné připomenutí a (především) interpretace ve vztahu k praktickému použití a pěstování dřevin v ZAKA (dotace 2/0)
 
a.Vybrané otázky strategie růstu a vývoje
b.Obranné a ochranné mechanismy ve stonku druhotné stavby

4.Funkční kategorie dřevin v ZAKA a jejich praktické uplatňování (dotace 1/0)
 
a.Dřeviny dočasné: výplňové, přípravné a sloužící
b.Dřeviny cílové: základní, doplňkové a podrostové

5.Vlastnosti dřevin významné pro ZAKA (dotace 6/0)
 
a.Vlastnosti kompoziční: délka života, rychlost růstu, velikost, struktura, textura, barva, vzhledově zajímavé části, vůně, zvuk, proměnlivost, sociokulturní význam
b.Vlastnosti ekologické: ekologická konstituce dřevin, výběr dřevin na stanoviště
c.Vlastnosti pěstitelské: přesazovatelnost, výmladnost a regenerační schopnost, samovolné šíření a další vlastnosti zmiňované v souvislosti s anatomií, morfologií, fyziologií a ekologií dřevin
d.Negativní působení dřevin na člověka a okolní prostředí

6.Dřeviny významné pro ZAKA, (b) (dotace 0/14)
 
a.Systematika a jmenosloví dřevin z pohledu praxe
b.Přehled základního sortimentu dřevin: determinace, vlastnosti významné pro ZAKA, možnosti použití

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Porozumění principům hodnocení stavu dřevin
-Znalost běžného sortimentu dřevin a jejich vlastností
-Znalost dřevin pro potřeby správy zeleně
-Znalost ekologických vlastností dřevin a jejich uplatnění při práci s dřevinami
-Znalost funkčních kategorií dřevin a jejich uplatnění při práci s dřevinami
-Znalost pěstitelských vlastností dřevin a jejich uplatnění v praxi
-Znalost proměnlivosti rostlin v čase a prostoru

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení14 h
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku132 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
(1) Schopnost determinace konkrétních dřevin dle živých větviček. Z 10 položek se tolerují 2 chyby ve druhovém přívlastku, pokud jsou správně opraveny a jsou bez chyby určeny další 2 vzorky navíc.
(2) Schopnost determinace konkrétních dřevin dle celých živých rostlin. Nutno poznat 10 položek z 10, toleruje se 1 chyba ve druhovém přívlastku, pokud je správně opravena.
(3) Znalost významných vlastností konkrétních dřevin. Písemný test, nutno získat alespoň 15 bodů z 20 možných.

Zkouška:
(1) Písemný test z obecné dendrologie. Z 10 otázek se toleruje: (a) u 1 hodnocení F, pokud jsou alespoň 2 otázky hodnoceny lépe než E, (b) u 2 hodnocení F, pokud jsou alespoň 4 otázky hodnoceny lépe než E.
(2) Ústní zkouška z obecné a speciální dendrologie v délce do 30 minut (následuje po úspěšném složení testu).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPEJCHAL, M.Sadovnická dendrologie : návody do cvičení - jehličnanyPrahaStátní pedagogické nakladatelství1983
ZPEJCHAL, M.Arboristika I : obecná dendrologieMělníkVyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník2008
ZPEJCHAL, M.Dendrologie II
ZPEJCHAL, M.Studijní materiály pro předmět Dendrologie I-IIILedniceMendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici2015
ZPEJCHAL, M. -- KREJČIŘÍK, P. -- BULÍŘ, P.Dendrologie: návody do cvičení - listnáčeLedniceMendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici2015
DHURYCH, V.Okrasné dřeviny pro zahrady a parkyPrahaKVĚT200380-85362-46-5
DKOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parkůTišnovSursum200680-7323-117-4
DÚRADNÍČEK, L.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými lesyLesnická práce2009978-80-87154-62-5
DKolektiv. Jehličnany : studijní karty. Lednice: Ústav biotechniky zeleně ZF MZLU v Brně, 1996. CD-ROM.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: