Sylabus predmetu DE2 - Dendrologie II (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DE2
Název v jazyce výuky: Dendrologie II
Název česky: Dendrologie II
Název anglicky: Dendrology II
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Dendrologie I
 
Zaměření předmětu:
Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
 
Obsah předmětu:
1.Dřeviny významné pro zahradní a krajinářskou tvorbu (dotace 0/28)
 
a.listnáče opadavé - 1. část
b.listnáče stálezelené
c.listnáče opadavé v bezlistém stavu

2.Inventarizace a klasifikace dřevinných vegetačních prvků - toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122 (dotace 4/0)
3.Funkční kategorie dřevin (dotace 2/0)
 
a.dřeviny dočasné
b.dřeviny cílové

4.Vlastnosti kompoziční (dotace 6/0)
 
a.délka života
b.rychlost růstu
c.velikost
d.tvar
e.struktura
f.textura
g.barva
h.vzhledově zajímavé části
i.vůně
j.zvuk
k.socio-kulturní význam
l.proměnlivost

5.Vlastnosti ekologické (dotace 16/0)
 
a.vybrané otázky ekologické konstituce dřevin (ekologické limity, dřeviny a složky prostředí, vybrané otázky ekologie lesního společenstva, dřeviny a vegetační pásy)
b.výběr dřevin pro jednotlivé typy stanovišť (zásady a metodika, pomocné materiály pro výběr dřevin, dřeviny pro člověkem silně pozměněná stanoviště)

6.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Porozumění principům hodnocení stavu dřevin
-Využití proměnlivosti rostlin v čase a prostoru
-Znalost ekologických vlastností dřevin a jejich uplatnění při práci s dřevinami
-Znalost funkčních kategorií dřevin a jejich uplatnění při práci s dřevinami
-Znalost kompozičních vlastností dřevin a jejich uplatnění při práci s dřevinami
-Znalost sortimentu listnatých dřevin a jejich vlastností

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku44 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava na průběžný test20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- podmínkou udělení:
(1) Schopnost determinace konkrétních dřevin dle větviček. 2 písemné testy (v polovině a na konci semestru), z 10 položek testu nutno poznat 10, toleruje se 1 chyba ve druhovém přívlastku, pokud je správně opravena a jsou bez chyby určeny další 2 vzorky navíc. Za každou formální chybu ve psaní jmen dřevin musí být určen bez chyby 1 vzorek navíc.
(2) Schopnost determinace konkrétních dřevin dle celých živých rostlin. Ústní zkouška v polovině semestru, nutno poznat 5 položek z 5, toleruje se 1 chyba ve druhovém přívlastku, pokud je správně opravena.
(3) Znalost problematiky probírané na přednáškách. Písemný test na konci semestru. Nutno získat alespoň 7 bodů z 10 možných.
Účast na cvičeních je povinná, na přednáškách doporučená.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPEJCHAL, M.Arboristika I: obecná dendrologieMělníkVyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník2008
ZPEJCHAL, M.Dendrologie II. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220.
ZPEJCHAL, M. -- ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. -- LATTENBERG, L.Hodnocení dřevinných vegetačních prvků - stromy. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220.
DHIEKE, K.Praktická dendrologie. (1)PrahaStátní zemědělské nakladatelství1978
DHIEKE, K.Praktická dendrologie. (2)PrahaStátní zemědělské nakladatelství1978
DKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parkůTišnovSURSUM200680-7323-117-4
DMACHOVEC, J. -- HRUBÍK, P.Sadovnícka dendrológia: (hodnotenie biotických prvkov)NitraSlovenská polnohospodárska univerzita v Nitre200080-7137-702-3
DBAŽANT, V. -- ÚRADNÍČEK, L.KeřePrahaAcademia2018
DHIEKE, K.Lexikon okrasných dřevinPrahaHelma1994
DHURYCH, V.Okrasné dřeviny pro zahrady a parkyPrahaKVĚT200380-85362-46-5
DKAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J.Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromyBrnoEDEN1995
DNEKOLOVÁ, R.Listnaté dřeviny od A do Ž : díl první : Acer - KolkwiltziaPrahaLibuše Kumpánová2002
DNEKOLOVÁ, R.Listnaté dřeviny od A do Ž : díl druhý: Laburnum - ZelkovaPrahaLibuše Kumpánová2004
DÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae)V BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-760-X
DÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: