Sylabus predmetu PR2 - Použití rostlin II (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PR2
Název v jazyce výuky: Použití rostlin II
Název česky: Použití rostlin II
Název anglicky: Planting design II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Použití rostlin I a ((Dendrologie IIIZakládání a údržba zeleně IIKvětinářství pro ZAKA II) nebo Státní bakalářská zkouška)
 
Zaměření předmětu:
Získat schopnost využít dosavadních znalosti (především rostlin, kompozice a metod zakládání a údržby zeleně) k navrhování vegetačních prvků, které optimálně spojují požadavky na jejich funkčnost jak s podmínkami ekologickými, tak možnostmi materiálně-technickými, organizačními a ekonomickými. Vedle tvorby nových vegetačních prvků je předmětem zájmu také konzervace, regenerace, přestavba a obnova stávajících vegetačních prvků.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled jednotlivých typů vegetačních prvků v ZaKA (2. část) -- možnosti a omezení při jejich použití, výběr vhodných taxonů, specifika navrhování, zakládání a pěstování (dotace 10/10)
 
a.stromy v městských ulicích a ve zpevněných plochách
b.růže
c.květinové záhony z trvalek
d.okrasné trávy a trávovité rostliny

2.Vegetační prvky v zahradní a krajinářské tvorbě - možnosti a omezení při jejich použití, výběr vhodných taxonů (3. část) (dotace 6/6)
 
a.vegetační prvky na střechách
b.vegetační prvky v protihlukových stěnách
c.rostliny v alpínech a suchých zídkách

3.Vegetační prvky v zahradní a krajinářské tvorbě - možnosti a omezení při jejich použití, výběr vhodných taxonů (4. část) (dotace 8/8)
 
a.vegetační prvky s vodními a bahenními rostlinami;
toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0122
b.bylinné podrosty a lemy dřevinných prvků
c.přírodě podobné vegetační prvky

4.Pěstování a obnova vzrostlých dřevinných prvků v ZaKA (dotace 4/4)
5.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Koordinace požadavků a možností projektového záměru
-Navrhování rostlinných prvků
-Využití proměnlivosti rostlin v čase a prostoru
-Znalost zakládání a pěstování rostlinných prvků

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování projektů28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- podmínkou udělení je vypracovat v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě: (1) zadané etudy (dle jejich rozsahu 3 až 4) a (2) zadané 2 úvahy/eseje.

Zkouška -- zahrnuje program předmětů "použití rostlin I" a "použití rostlin II". Tvoří ji:
(1) Písemný test v délce 30 minut; z 10 otázek se toleruje: (a) u 1 hodnocení F, pokud jsou alespoň 2 otázky hodnoceny lépe než E, (b) u 2 hodnocení F, pokud jsou alespoň 4 otázky hodnoceny lépe než E.
(2) Ústní zkouška v délce do 30 minut (následuje po úspěšném složení testu).

Účast na seminářích je povinná, na přednáškách doporučená.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPEJCHAL, M. -- KUŤKOVÁ, T. Studijní materiály pro předmět "použití rostlin"LedniceMendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici2018
DBAROŠ, A.Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou: plánování, zakládání, údržba, doporučené směsi : certifikovaná metodikaPrůhoniceVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví2011978-80-85116-88-5
DBORCHARDT, W.Pflanzenverwendung im Garten- und Landschaftsbau : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]StuttgartEugen Ulmer Verlag19993-8001-1171-3
DBURIAN, S.Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetačních souvrství zelených střechBrnoSvaz zakládání a údržby zeleně2016
DHANZELKA, P.Skalničky v moderní zahraděPrahaGrada2007
DCARPENTER, P L. -- WALKER, T D. -- DETURK, P E. a kol.Plants in the landscape : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]Prospect Heights, IllinoisWaveland Press19901-57766-018-8
DDOLEŽAL, V.Malá vodní díla ve vaší zahradě: [nápady, úpravy, řešení]BrnoERA 200480-86517-40-3
DDUNNETT, N.The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planningLondonSpon Press2004
DHEJNÝ, S. a kol.Rostliny vod a pobřežíPrahaEast West Publishing200080-7219-000-8
DHOLZBECHER, J.SkalničkyPrahaAcademia1982
DHŘÍBAL, V.Zahradní jezírka a vodní rostlinyPrahaGrada200380-247-0590-7
DKIRCHER, A.Rychlý pomocník - voda v zahradě: nejvhodnější rostliny pro všechny zónyPrahaSvojtka & Co.2010
DLUCAS, N.Designing with grassesPortlandTimber Press2011
DMINKE, G.Zelené střechy: plánování, realizace, příklady z praxeOstravaHEL200180-86167-17-8
DOPATRNÁ, M. -- SOUČKOVÁ, M.Pěstujeme okrasné trávyPrahaBrázda200380-209-0318-6
DROBINSON, N.The Planting Design Handbook : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]AldershotAshgate Publishing Ltd.20010-566-07545-8
DStromy v ulicích a na parkovištíchPlzeňAcrobios1997
DWEILER, S K.Green roof systems: a guide to the planning, design, and construction of landscapes over structureHobokem, N.J.John Viley2009
DŽivotní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích - růže ve veřejné zeleniKlatovyMÚ Klatovy, Technické služby města Klatov200380-85116-28-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: