Sylabus předmětu ZL2 - Zdraví lesů ČR II (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: ZL2
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zdraví lesů ČR II
Název anglicky: Zdraví lesů ČR II
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Tématický blok Zdraví lesů ČR II je soubor šesti přednášek garantovaných ústavy Lesnické a dřevařské fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.Dřevo - nedílná součást civilizace, přednáší Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D. (dotace 3/0)
2.Motomanuální těžba stromů v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (dotace 3/0)
3.Charakteristika těžební činnoosti v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (dotace 3/0)
4.Těžba, doprava, opracování a realizace dříví v lesním hospodářství, přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
5.Dříví jako obnovitelný zdroj energie, přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
6.Lze přiblížit výrobní technologie zásadám přírodě blízkého lesa? přednáší Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 16. 4. 2019.

Typ výstupu: