Sylabus předmětu MT2 - Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny II (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu:
MT2
Název předmětu česky:
Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny II
Název předmětu anglicky:
Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny II
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok "Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny II" je soubor šesti přednášek garantovaných ústavy Zahradnické fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.Kořeninové rostliny, jejich pěstování a využití, přednáší Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (dotace 3/0)
2.
Pěstování stolních odrůd révy vinné, přednáší Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (dotace 3/0)
3.
Senzorická jakost vín, přednáší Ing. Josef Balík, Ph.D. (dotace 3/0)
4.Vinařská legislativa, přednáší Ing. Jaromír Veverka (dotace 3/0)
5.
Čínská zahrada, přednáší Ing. Zora Fořtíková, Ph.D. (dotace 3/0)
6.Perspektivní metody pěstování okrasného a ovocného materiálu, přednáší Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 16. 4. 2019.

Typ výstupu: