Sylabus předmětu KP2 - Kvalita potravin a zdraví, výživa II (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: KP2
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Kvalita potravin a zdraví, výživa II
Název anglicky: Kvalita potravin a zdraví, výživa II
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Tématický blok "Kvalita potravin a zdraví, výživa II" je soubor sedmi přednášek garantovaných ústavy Agronomické fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.Zdravá půda - základ úspěšného hospodaření a zdravotně nezávadných potravin, přednáší Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. (dotace 3/0)
2.Základy obecné fytopatologie, přednáší Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (dotace 3/0)
3.Chemická a biologická ochrana rostlin na zahrádce, přednáší Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (dotace 3/0)
4.Trávy a trávník, přednáší Prof. Ing. František Hrabě, CSc. (dotace 3/0)
5.Možnosti agroturistiky v podmínkách ČR, přednáší Doc. Ing. Jiří Hrouz, CSc. (dotace 3/0)
6.Proměny krajiny venkova a role rozptýlené zeleně v krajině, přednáší RNDr. Pavel Trnka, CSc. (dotace 3/0)
7.Pěstování léčivých a aromatických rostlin, přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc. (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 16. 4. 2019.

Typ výstupu: