Course syllabus KP2 - Kvalita potravin a zdraví, výživa II (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Czech          


Kód předmětu: KP2
Název předmětu česky:
Kvalita potravin a zdraví, výživa II
Název předmětu anglicky:
Kvalita potravin a zdraví, výživa II
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok "Kvalita potravin a zdraví, výživa II" je soubor sedmi přednášek garantovaných ústavy Agronomické fakulty. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.
Zdravá půda - základ úspěšného hospodaření a zdravotně nezávadných potravin, přednáší Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. (dotace 3/0)
2.
Základy obecné fytopatologie, přednáší Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (dotace 3/0)
3.
Chemická a biologická ochrana rostlin na zahrádce, přednáší Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (dotace 3/0)
4.Trávy a trávník, přednáší Prof. Ing. František Hrabě, CSc. (dotace 3/0)
5.
Možnosti agroturistiky v podmínkách ČR, přednáší Doc. Ing. Jiří Hrouz, CSc. (dotace 3/0)
6.
Proměny krajiny venkova a role rozptýlené zeleně v krajině, přednáší RNDr. Pavel Trnka, CSc. (dotace 3/0)
7.
Pěstování léčivých a aromatických rostlin, přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studiumDistanční studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019 - CV, ZS 2017/2018 - CV, ZS 2016/2017 - CV, ZS 2015/2016 - CV, ZS 2014/2015 - CV, ZS 2013/2014 - CV (a starší)
Místo výuky: Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 16. 4. 2019.

Type of output: