Sylabus předmětu EZ2 - Ekonomické změny společnosti II (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: EZ2
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ekonomické změny společnosti II
Název anglicky: Ekonomické změny společnosti II
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Tématický blok "Ekonomické změny společnosti" je soubor šesti přednášek garantovaných ústavy Provozně ekonomické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.Investorem v českých podmínkách, přednáší Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (dotace 3/0)
2.Proměny českého zemědělství a vývoj postavení zemědělských podniků, přednáší Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (dotace 3/0)
3.Individuální důchodová daň v ČR a ve vyspělých evropských zemích, přednáší Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (dotace 3/0)
4.Hospodaření rodiny, přednáší Ing. Petra Mísařová (dotace 3/0)
5.Globalizace a evropská identita, přednáší PhDr. Ivo Rolný, Ph.D. (dotace 3/0)
6.Institucionální struktura Evropské unie, přednáší Mgr. Jiří Tuza (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studiumDistanční studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 16. 4. 2019.

Typ výstupu: