Sylabus předmětu EZ2 - Ekonomické změny společnosti II (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     Čeština          


Kód předmětu: EZ2
Název předmětu česky:
Ekonomické změny společnosti II
Název předmětu anglicky:
Ekonomické změny společnosti II
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
distanční, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tématický blok "Ekonomické změny společnosti" je soubor šesti přednášek garantovaných ústavy Provozně ekonomické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Je určený pro posluchače Univerzity třetího věku ve II. ročníku studia.
 
Obsah předmětu:
1.
Investorem v českých podmínkách, přednáší Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (dotace 3/0)
2.Proměny českého zemědělství a vývoj postavení zemědělských podniků, přednáší Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (dotace 3/0)
3.Individuální důchodová daň v ČR a ve vyspělých evropských zemích, přednáší Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (dotace 3/0)
4.
Hospodaření rodiny, přednáší Ing. Petra Mísařová (dotace 3/0)
5.Globalizace a evropská identita, přednáší PhDr. Ivo Rolný, Ph.D. (dotace 3/0)
6.
Institucionální struktura Evropské unie, přednáší Mgr. Jiří Tuza (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Distanční studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 16. 4. 2019.

Typ výstupu: