Sylabus předmětu ZABU - Zařízení budov (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZABU
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zařízení budov
Název anglicky: Technical Equipment of Buildings
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je aby student získal základní znalosti a dovednosti v problematice technických zařízení budov (TZB).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 2/2)
 
a.souvisejicí legislativa a základní normativní předpisy
b.struktura projektové dokumentace

2.Stavební materiály (dotace 2/2)
 
a.kamenivo, betony, maltoviny
b.kovy, sklo, plasty
c.dřevo a materiály na bázi dřeva
d.hydroizolační a termoizolační materiály

3.Stavební konstrukce (dotace 2/2)
 
a.základové konstrukce
b.nosné a nenosné svislé konstrukce
c.vodorovné konstrukce
d.střešní konstrukce a střešní plášť
e.komíny a kouřovody

4.Energetika staveb (dotace 2/2)
 
a.tepelná ochrana budov
b.tepelné ztráty budov
c.energetický štítek budovy, energetický průkaz budovy, energetický audit budov

5.Kanalizace I (dotace 2/2)
 
a.systémy veřejné kanalizační sítě
b.čistírny odpadních vod
c.základní návrhové vztahy a výpočty

6.Kanalizace II (dotace 2/2)
 
a.přípojky kanalizace
b.funkce a rozdělení jednotlivých částí vnitřní domovní kanalizace
c.používané materiály, zařizovací předměty
d.základní návrhové vztahy a výpočty

7.Vodovod (dotace 2/2)
 
a.veřejný vodovodní řad a vodárenská zařízení
b.přípojky vodovodu
c.funkce a rozdělení jednotlivých vnitřních částí vodovodu
d.používané materiály a aramatury
e.základní návrhové vztahy a výpočty

8.Plynovod (dotace 2/2)
 
a.systémy veřejné plynovodní sítě
b.přípojky plynovodu
c.fynkce a rozdělení jednotlivých částí vnitřního plynovodu
d.používané materiály a armatury
e.základní návrhové vztahy a výpočty

9.Elektroinstalace - silnoproud (dotace 2/2)
 
a.systém provozování elektrorozvodné distribuční sítě
b.přípojka elektrické energie
c.funkce a rozdělení jednotlivých částí vnitřní elektroinstalace
d.používané elektroinstalační materiály a zařízení
e.základní návrhové vztahy a výpočty

10.Elektroinstalace - slaboproud (dotace 2/2)
 
a.telekomunikační a informační systémy v budovách
b.funkce a rozdělení jednotlivých částí systému

11.Vytápění a vzduchotechnika I (dotace 2/2)
 
a.rozdělení topných soustav
b.rozdělení způsobu vytápění
c.ohřev teplé užitkové vody (TUV)
d.provoz a regulace topných soustav

12.Vytápění a vzduchotechnika II (dotace 2/2)
 
a.vnitřní mikroklima
b.větrání přirozené, větrání nucené
c.klimatizace, rekuperace
d.základní návrhové vztahy a výpočty

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Samostatně řídit a nést odpovědnost za technické a odborné činnosti v rámci technických zařízení budov
-Schopnost koordinace provádění a provozování technických zařízení budov.
-Schopnost vytvořit koncepční návrh technických zařízení budov.
-Znalost systémů technických zařízení budov.
-Znalost technické dokumentace technických zařízení budov a příslušné legislativy.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžný test12 h
     zpracování projektů34 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (maximálně 2 absence).
Jeden písemný test v délce 40 minut, psaný v 11. týdnu semestru(výsledek tvoří 60 % z výsledné známky). Pro zápočet musí student získat minimálně 11 bodů z maximálních 20. Pro zápočet musí student odevzdat seminární projekt v 11. týdnu semestru. Seminární projekt se skládá z jednoduchých výkresů koncepce technických zařízení a technické zprávy (10 % z výsledné známky). Zápočet je podmínkou pro zkoušku.
Předmět je zakončen ústní zkouškou v délce trvání 20 až 30 minut (30 % z výsledné známky). Otázky voleny zkoušejícím z výukových celků sylabu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLIBRA, J.Stavby pro odpadové hospodářstvíV BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200580-7157-861-4
ZVRÁNA, J.Technická zařízení budov v praxiPrahaGrada Publishing, a.s.2007978-80-247-1588-9
DSVOBODA, L. a kol.Stavební hmotyBratislavaJaga group200580-8076-007-1
DDANIELS, K.Technika budovBratislavaJaga group, v.o.s.200080-88905-63-X
DVRÁNA, J. -- ŽABIČKA, Z.Zdravotně technické instalaceBrnoERA group spol. s.r.o.2009978-80-7366-139-7
DVAVERKA, J. a kol.Stavební tepelná technika a energetika budovBrnoVUTIUM200680-214-2910-0
DREED, R.Sustainable sewerageLondonITDG Publishing199580-86706-05-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: