Sylabus předmětu ZOOL - Zoologie (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZOOL
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zoologie
Název anglicky: Zoology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Attila Balázs (cvičící)
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Blažek (cvičící)
Ing. Denisa Dvořáková (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Kristína Štempáková (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.Cytologie, histologie, organologie
b.Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.Etologie (dotace 2/0)
4.Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.Vědecká klasifikace
b.Praktické dělení

6.Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost a způsobilost organizovat a provádět ekologický výzkum
-Schopnost komplexně posoudit hospodaření v krajině z hlediska vlivu na biodiverzitu
-Schopnost kvalifikovaně posoudit význam jednotlivých druhů živočichů v agrosystémech
-Schopnost rozlišit druhy živočichů důležité v zemědělství při poradenství
-Schopnost vyjádřit se a posuzovat zásahy do prostředí ovlivňující druhovou diverzitu živočichů
-Znalost druhů živočichů důležitých v zemědělství při poradenství

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení24 h
     laboratorní práce4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava na průběžné hodnocení42 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 60 otázek, minimum 60 bodů z možných 120
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAŠTŮVKA, Z. -- SUCHOMEL, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- GAISLER, J.ZoologieBrnoMendelova univerzita2014
DALLABY, M.A dictionary of zoologyOxfordOxford University Press19990-19-280076-0
DKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie 1 : BezobratlíPrahaSZN1973
DKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie: Obratlovci.PrahaSZN1973
DHARLEY, J P.ZoologyBostonMcGraw-Hill/Higher Education978-0-07-298889-5
DDUNGEL, J., GAISLER, J., 2002: Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 152 s.
DDUNGEL, J., HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 249 s.
DFLEGR, J., 2005: Evoluční biologie. Praha, Academia, 559 s.
DGAISLER, J., ZIMA, J., 2007: Zoologie obratlovců. Praha, Academia, 692 s.
DHUDEC, K. a kol., 1977, 1983, 1994: Ptáci – Aves, I–III. Praha, Academia (příp. pozdější vydání).
DSIGMUND, L., HANÁK, V., PRAVDA, O., 1992: Zoologie strunatců. Praha, Univerzita Karlova, 501 s.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 4. 2019.

Typ výstupu: