Sylabus předmětu ZOOL - Zoologie (AF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOOL
Název předmětu česky:
Zoologie
Název předmětu anglicky: Zoology
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Attila Balázs (cvičící)
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Blažek (cvičící)
Ing. Denisa Dvořáková (cvičící)
Ing. Kristína Dziváková (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jaroslav Nádeníček (cvičící)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Skupina
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
A13B-RL-RL
1
1
J. Suchomel, A. Balázs, J. BezděkCvičení
Každý týden
21
Pondělí
11.00-12.50A13
B-ZS-AE
1
2
CvičeníKaždý týden
20
Pondělí
13.00-14.50
A13
B-ZS-AE
1
1
J. Bezděk, A. Balázs, J. SuchomelCvičení
Každý týden
20
Pondělí
15.00-16.50
A13
B-ZS-AE
1
3
D. Dvořáková, J. Blažek, K. DzivákováCvičeníKaždý týden
20
Pondělí
17.00-18.50
A13
B-AGB-VS
1
1
J. Blažek, D. Dvořáková, K. Dziváková
Cvičení
Každý týden20
Úterý
7.00-8.50
A13
B-ZOO-ZO
1
2
K. Dziváková, J. Blažek, D. DvořákováCvičeníKaždý týden20
Úterý
9.00-10.50
A13B-ZOO-ZO
1
1
A. Balázs, J. Bezděk, J. Suchomel
Cvičení
Každý týden
20
Úterý
11.00-12.50
A13
B-AGB-FY
1
2
CvičeníKaždý týden
20
Úterý
13.00-14.50
A13
B-AGB-FY
1
1
CvičeníKaždý týden
20
Úterý
15.00-16.50
A13
B-AGB-VS
1
2
A. Balázs, J. Bezděk, J. Suchomel
Cvičení
Každý týden
20
Úterý
17.00-18.50A13
B-AGB-MBB
1
3
CvičeníKaždý týden20
Středa
7.00-8.50
A13
B-ZOO-ZO
1
8
Cvičení
Každý týden
20
Středa
15.00-16.50
Q01
Přednáška
Každý týden
361
Středa17.00-18.50A13
B-AGB-MBB
1
1
CvičeníKaždý týden20
Čtvrtek
7.00-8.50
A13
B-AGB-MBB
1
2
K. Dziváková, J. Blažek, D. DvořákováCvičeníKaždý týden20
Čtvrtek
9.00-10.50
A13
B-ZOO-ZO
1
3
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50
A13B-ZOO-ZO
1
4
J. Suchomel, A. Balázs, J. BezděkCvičeníKaždý týden20
Čtvrtek
13.00-14.50
A13
B-ZOO-ZO
1
5
CvičeníKaždý týden20
Čtvrtek
15.00-16.50
A13
B-ZOO-ZO
1
6
J. Bezděk, A. Balázs, J. SuchomelCvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
17.00-18.50
A13
B-ZOO-ZO
1
7
J. Bezděk, A. Balázs, J. Suchomel
Cvičení
Každý týden
20
Pátek
9.00-10.50
A13
B-AGB-VS
1
3
J. Suchomel, A. Balázs, J. Bezděk
Cvičení
Každý týden20
Pátek
11.00-12.50
A13B-AGB-MBB
1
4
CvičeníKaždý týden
20
Pátek
13.00-14.50A13B-AGB-MBB
1
5
A. Balázs, J. Bezděk, J. Suchomel
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.
Cytologie, histologie, organologie
b.
Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.
Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.Etologie (dotace 2/0)
4.
Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.
Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.Vědecká klasifikace
b.Praktické dělení

6.
Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.
Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.
Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.
Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.
Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení24 h
laboratorní práce4 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 60 otázek, minimum 60 bodů z možných 120
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- SUCHOMEL, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- GAISLER, J. Zoologie. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 264 s.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.
DUNGEL, J., GAISLER, J., 2002: Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 152 s.
DUNGEL, J., HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 249 s.
FLEGR, J., 2005: Evoluční biologie. Praha, Academia, 559 s.
GAISLER, J., ZIMA, J., 2007: Zoologie obratlovců. Praha, Academia, 692 s.
HUDEC, K. a kol., 1977, 1983, 1994: Ptáci – Aves, I–III. Praha, Academia (příp. pozdější vydání).
SIGMUND, L., HANÁK, V., PRAVDA, O., 1992: Zoologie strunatců. Praha, Univerzita Karlova, 501 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: