Sylabus předmětu ZPU - Základy pozemkových úprav (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZPU
Název v jazyce výuky: Základy pozemkových úprav
Název česky: Základy pozemkových úprav
Název anglicky: Land Consolidation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (garant)
Ing. Jan Szturc, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. František Toman, CSc. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Půdoznalství 1 nebo Půdoznalství nebo Půdoznalství 2
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s problematikou pozemkových úprav. Studenti získají základní znalosti o historii pozemkových úprav, právních vztazích a o právních předpisechsouvisejících s touto problematikou. Formou cvičení si osvojí základní dovednosti při řešení nároků vlastníků pozemků a postupy při navrhování nového uspořádání půdního fondu.
 
Obsah předmětu:
1.Pozemkové úpravy z historického hlediska, evidence vlastnických práv (dotace 6/0)
2.Právní úprava pozemkových úprav, katastr nemovitostí (dotace 6/0)
3.Mapy, mapové podklady pro pozemkové úpravy (dotace 2/8)
4.Analýza současného využití a stavu katastru (dotace 2/8)
5.Nároky vlastníků (dotace 4/8)
 
a.Cena pozemků
b.Vzdálenost pozemků
c.Soupis nároků, pravidla pro výměnu vlastnických práv

6.Rozbor současného stavu dopravního a vodního systému (dotace 2/4)
7.Stav krajiny a životního prostředí (dotace 4/0)
8.Činnost pozemkových úřadů, financování pozemkových úprav (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Řešení majetkoprávních a sociálních vztahů
-Schopnost identifikovat informační zdroje z oblasti pozemkových úprav
-Schopnost orientace na topografických a katastrálních mapách
-Schopnost orientace v základních legislativních normách upravujících proces pozemkových úprav a jejich realizaci
-Schopnost pracovat s mapovými podklady
-Schopnost propojovat znalosti z různých oborů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace4 h
     projektová práce4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování protokolů38 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na a cvičeních (povinná) a přednáškách
odevzdání 2 seminárních prácí v průběhu semestru
závěrečná písemná zkouška -- max. 25 minut trvající test, účast na testu je povinná, nejméně 65 % všech otázek musí být zodpovězeno
závěrečná zkouška ústní o pozemkových úpravách (max. 30 minut)-6 kreditů
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKol.Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úpravBrnoČeskomoravská komora pro pozemkové úpravy2004
ZDUMBROVSKÝ, M.Pozemkové úpravyBrnoCERM200480-214-2668-3
ZPODHRÁZSKÁ, J.Projektování pozemkových úpravBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007
DDUFKOVÁ, J.Krajinné inženýrstvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-112-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: