Sylabus předmětu ZPU - Základy pozemkových úprav (AF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZPU
Název předmětu česky:
Základy pozemkových úprav
Název předmětu anglicky:
Land Consolidation
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (garant, přednášející)
Ing. Jan Szturc, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. František Toman, CSc. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
7.00-8.50
Q112
J. Szturc
Cvičení
Každý týden22
Úterý
7.00-8.50Q110F. TomanPřednáška
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s problematikou pozemkových úprav. Studenti získají základní znalosti o historii pozemkových úprav, právních vztazích a o právních předpisechsouvisejících s touto problematikou. Formou cvičení si osvojí základní dovednosti při řešení nároků vlastníků pozemků a postupy při navrhování nového uspořádání půdního fondu.
 
Obsah předmětu:
1.
Pozemkové úpravy z historického hlediska, evidence vlastnických práv (dotace 6/0)
2.
Právní úprava pozemkových úprav, katastr nemovitostí (dotace 6/0)
3.
Mapy, mapové podklady pro pozemkové úpravy (dotace 2/8)
4.
Analýza současného využití a stavu katastru (dotace 2/8)
5.
Nároky vlastníků (dotace 4/8)
 
a.
Cena pozemků
b.
Vzdálenost pozemků
c.Soupis nároků, pravidla pro výměnu vlastnických práv

6.Rozbor současného stavu dopravního a vodního systému (dotace 2/4)
7.
Stav krajiny a životního prostředí (dotace 4/0)
8.
Činnost pozemkových úřadů, financování pozemkových úprav (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
konzultace
4 h
projektová práce
4 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava prezentace
4 h
zpracování protokolů
38 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na a cvičeních (povinná) a přednáškách
odevzdání 2 seminárních prácí v průběhu semestru
závěrečná písemná zkouška -- max. 25 minut trvající test, účast na testu je povinná, nejméně 65 % všech otázek musí být zodpovězeno
závěrečná zkouška ústní o pozemkových úpravách (max. 30 minut)-6 kreditů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav. Brno: Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2004. 190 s.
DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 263 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2668-3.
PODHRÁZSKÁ, J. Projektování pozemkových úprav. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 215 s.

Doporučená:
DUFKOVÁ, J. Krajinné inženýrství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 204 s. ISBN 978-80-7375-112-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: