Sylabus předmětu VKHZ - Výživa a krmení hospodářských zvířat (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VKHZ
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Výživa a krmení hospodářských zvířat
Název anglicky: Nutrition and Feeding of Farm Animals
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Marie Balabánová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Umožnit posluchačům získání znalostí o racionální výživě a technice krmení, zaměřené především na velkovýrobní podmínky tak, aby byli schopni kvalifikovaně posoudit požadavky zootechnika na rostlinnou výrobu, a to zejména v oblasti produkce krmiv, jejich efektivní úpravy, konzervace a skladování. V rámci získaných dovedností by měli být schopni uplatnit získané znalosti při výrobě kvalitních krmiv a jejich produkci sladit s požadavky živočišné výroby.
 
Obsah předmětu:
1.Funkce živin v organismu, jejich potřeba a zdroje. (dotace 6/0)
 
a.Příjem krmiv a jejich stravitelnost, faktory ovlivňující stravitelnost

2.Hodnocení krmiv (dotace 4/14)
 
a.Výživářské požadavky na množství a kvalitu.
b.Zásady pro efektivní hospodaření objemnými statkovými krmivy.

3.Konzervace krmiv. (dotace 7/0)
 
a.Principy konzervace silážováním.
b.Vliv agrotechnických a technologických faktorů při silážování, konzervační přípravky a jejich požití.
c.Silážování hlavních druhů pícnin, hodnocení kvality siláží.
d.Konzervace pícnin sušením.

4.Skladování a úpravy objemných statkových krmiv (dotace 3/0)
5.Základy výživy a techniky krmení (dotace 8/14)
 
a.Výživa a technika krmení skotu.
b.Výživa a technika krmení koní.
c.Výživa a technika krmení prasat a drůbeže.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost vedení
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost kvalifikovaně posoudit požadavky zootechnika na rostlinnou výrobu
-Schopnost realizace efektivní úpravy krmiv
-Schopnost zajištění požadované produkce krmiv
-Získání znalostí o racionální výživě a technice krmení.
-Získat znalosti o racionální výživě a technice krmení hospodářských zvířat. Schopnost posoudit požadavky zootechnika na rostlinnou výrobu
-Zvládnutí technologických procesů konzervace a skladování krmiv.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžné hodnocení32 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování projektů10 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná, respektive ústní zkouška. Písemná zkouška 4 otázky, požadavek na 60 % správných odpovědí. Ústní zkouška 30-40 minut, požadavek na 60 % správných odpovědí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZZEMAN, L. -- DOLEŽAL, P. -- KOPŘIVA, A. -- MRKVICOVÁ, E. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- RYANT, P. -- SKLÁDANKA, J. -- STRAKOVÁ, E. -- SUCHÝ, P. -- VESELÝ, P. -- ZELENKA, J.Výživa a krmení hospodářských zvířatPrahaProfi Press, s.r.o.200680-86726-17-7
ZDOLEŽAL, P.Výživa zvířat a nauka o krmivech: (cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-786-3
ZZELENKA, J. -- KOPŘIVA, A. -- ZEMAN, L.Výživa a krmení hospodářských zvířatBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200380-7157-641-7
ZDOLEŽAL, P. -- DOLEŽAL, J. -- MIKYSKA, F. -- MRKVICOVÁ, E. -- ZEMAN, L.Konzervace, skladování a úpravy objemných krmivBrnoAF MZLU Brno200680-7157-993-9
ZDRYDEN, G M.Animal nutrition scienceWallingford, OxfordshireCABI Pub.978-1-84593-412-5
ZVESELÝ, P. -- SKLÁDANKA, J.Výživa zvířat v ekologickém zemědělstvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-065-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: