Sylabus předmětu VOZM - Vozidlové motory (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VOZM
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Vozidlové motory
Název anglicky: Vehicular Engines
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Motorová vozidla I nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získání znalostí o spalovacích motorech, které jsou základním zdrojem energie mobilních strojů. Předmět se zabývá teorií, funkcí, stavbou a měřením provozních vlastností vozidlových motorů. Absolvent získá takové znalosti o spalovacích motorech, které mu umožní zodpovědné rozhodování o výběru, nasazení a využití motorů automobilů, traktorů, mobilních strojů a stacionárních motorů.
 
Obsah předmětu:
1.Rozdělení spalovacích motorů a jejich vlastnosti provozní a ekologické (dotace 2/2)
2.Používaná paliva pro vozidlové motory včetně alternativních, jejich hodnocení a provozní vlastnosti (dotace 2/2)
3.Spalování uhlovodíkových paliv, termochemie paliv a součinitel přebytku vzduchu (dotace 2/2)
4.Pracovní oběhy pístových spalovacích motorů (ideální, výpočtový a skutečný) (dotace 2/2)
5.Tepelná bilance vozidlových motorů (dotace 2/2)
6.Účinnosti vozidlových motorů, chemická, termická, indikovaná, mechanická objemová a plnost p-V diagramu (dotace 2/2)
7.Přeplňování vozidlových motorů, důvody a způsoby (dotace 2/2)
8.Tvorba a hoření směsi u zážehových a vznětových motorů. Zařízení pro tvorbu směsi (dotace 2/2)
9.Exhalace u zážehových i vznětových motorů a jejich snižování (dotace 2/2)
10.Porovnávací veličiny vozidlových motorů (dotace 1/1)
11.Charakteristiky vozidlových motorů, včetně celkové a jejich využití v praxi (dotace 2/2)
12.Příslušenství vozidlových motorů (dotace 1/1)
13.Alternativní pohony (dotace 1/1)
14.Nové a experimentální konstrukce spalovacích motorů (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost v měření a vyhodnocení základních parametrů vozidlových motorů
-Schopnost orientace v problematice konstrukce spalovacích motorů
-Znalost problematiky emisí spalovacích motorů a jejich omezování
-Znalost problematiky využití biopaliv ve spalovacích motorech

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení16 h
     laboratorní práce8 h
     odborná exkurze4 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku45 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h
     příprava na průběžný test12 h
     zpracování protokolů40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHLAVŇA, V. a kol.Dopravný prostriedok - jeho motorŽilinaŽilinská univerzita200080-7100-665-3
ZMACEK, J.Spalovací motory IPrahaNakladatelství ČVUT2007978-80-01-03618-1
ZVLK, F.Vozidlové spalovací motoryBrnoNakladatelství VLK200280-238-8756-4
ZONDRÁČEK, J.Mobilní energetické prostředky I: (návody do cvičení)BrnoVysoká škola zemědělská1989
DMACEK, J. -- SUK, B.Spalovací motory : IPrahaVydavatelství ČVUT200380-01-02085-1
DBAUMRUK, P.Příslušenství spalovacích motorůPrahaVydavatelství ČVUT199980-01-02062-2
DHEISLER, H.Advanced Engine TechnologSAE WarrendalPA1995
DURBAN, J. -- TRNKA, J.Spalovacie motory BratislavaSvornost'1992

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: