Sylabus předmětu UOMV - Údržba a opravy motorových vozidel (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UOMV
Název v jazyce výuky: Údržba a opravy motorových vozidel
Název česky: Údržba a opravy motorových vozidel
Název anglicky: Machine Maintenance and Repair
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (garant)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Údržba a opravy strojů nebo Vozidlové motory nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí v oblasti údržby a oprav jednotlivých konstrukčních skupin motorových vozidel, včetně schopnosti rozhodnout o optimálním postupu údržby, případně následné opravy vozidla.
 
Obsah předmětu:
1.Kontrola a údržba spalovacích motorů. (dotace 2/2)
2.Seřizování a opravy spalovacích motorů. (dotace 2/2)
3.Údržba a opravy palivových soustav vznětových motorů. (dotace 2/2)
4.Údržba a opravy palivových soustav zážehových motorů. (dotace 2/2)
5.Údržba a opravy spojek a převodů. (dotace 2/2)
6.Údržba a opravy el. Příslušenství motorových vozidel. (dotace 2/2)
7.Údržba a opravy elektronických systémů motorových vozidel. (dotace 2/2)
8.Údržba a opravy brzdových systémů motorových vozidel. (dotace 2/2)
9.Údržba a opravy podvozků,pérování a tlumičů. (dotace 2/2)
10.Údržba a opravy řízení. (dotace 2/2)
11.Údržba a opravy rámů a karosérií. (dotace 2/2)
12.Údržba a opravy hydraulických systémů. (dotace 2/2)
13.Vybavení pracovišť TÚ a oprav motorových vozidel. (dotace 2/2)
14.Ekologické aspekty údržeb a oprav motorových vozidel. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-- Schopnost aplikovat ekologické požadavky a požadavky bezpečnosti práce do zadaných postupů
-- Schopnost návrhu optimálního řešení údržby a oprav motorových vozidel
-- Znalost základních postupů technické údržby motorových vozidel
-Posouzení vhodnosti zvoleného postupu
-Znalost základních postupů oprav motorových vozidel

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku66 h
     příprava prezentace26 h
     zpracování seminární práce18 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška.
Zápočet bude udělen na základě min. 80% účasti na cvičeních a zpracování, přednesení a presentace referátu na zadané téma z oblasti údržeb a oprav motorových vozidel.
Zkouška písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 10 otázek, pro přpuštění k ústní části musí získat min. 20 bodů z 30 možných. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek z probírané problematiky, na každou otázku musí odpovědět min. na 70 %. Při celkovém hodnocení se přihlíží také k úrovni předneseného referátu ve cvičení.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVLK, F.Diagnostika motorových vozidelBrnoFrantišek VLK2006
ZVLK, F.Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály80-238-5277-9
ZVLK, F.Podvozky motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200680-239-6464-X
ZVLK, F.Převody motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200680-239-6463-1
ZET ALL, A K.Autoexpert
DPOŠTA, J.Technologie údržby a oprav strojůPrahaSkriptum ČZU1995

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: