Sylabus predmetu TSND - Technologie silniční nákladní dopravy (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TSND
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Technologie silniční nákladní dopravy
Název anglicky: Technology of Road Transportation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Motorová vozidla I nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět poskytne studentům informace o jednotlivých technologiích silniční nákladní dopravy, nakládací, vykládací, manipulační a skladovací technice a technologiích.
Seznámí studenty s organizací vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravy a s organizací a provozem kombinované nákladní dopravy.
 
Obsah předmětu:
1.Teoretické základy technologie dopravy. Základní pojmy. (dotace 1/1)
2.Přepravní systémy v ČR. Volba použitého způsobu a druhu dopravy. (dotace 1/1)
3.Technická základna silniční nákladní dopravy. Technologicko-provozní požadavky na dopravní prostředky. (dotace 2/2)
4.Dopravní činnosti silniční nákladní dopravy. (dotace 1/1)
5.Kritéria silniční nákladní dopravy. (dotace 1/1)
6.Kapacita dopravy a dopravních prostředků v automobilové dopravě. (dotace 2/2)
7.Základní metody řešení dopravních problémů v silniční nákladní dopravě a jejich optimalizace. (dotace 4/4)
8.Aktivní a pasivní logistické prvky. Prostředky a zařízení pro označování, sledování a identifikaci pasivních a aktivních prvků. Předpoklady kombinované dopravy. (dotace 2/2)
9.Mezinárodní silniční nákladní doprava. (dotace 1/1)
10.Evropská dohoda o práci osádek vozidel AETR. (dotace 2/2)
11.Upevňování nákladů. (dotace 1/1)
12.Návaznost silniční nákladní dopravy na ostatní druhy dopravy. Kombinovaná doprava. (dotace 2/2)
13.Doprava v zemědělství. (dotace 2/2)
14.Doprava a životní prostředí. Ekologické aspekty jednotlivých druhů nákladní dopravy. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost stanovení exploatačních parametrů dopravních prostředků
-Schopnost řešení dopravních úloh.
-Schopnost orientace v problematice kombinované dopravy
-Schopnost orientace v problematice silniční nákladní dopravy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     zpracování protokolů14 h
     zpracování projektů30 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru.Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 minut. Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPAVLÍČEK, F. -- KLEPRLÍK, J.Technologie a řízení dopravy III - silniční dopravaPardubiceUniverzita Pardubice199780-7194-112-3
ZZÍSKAL, J.Metody optimálního rozhodováníPrahaČeská zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta199780-213-0341-7
ZSVOBODA, V. a kol.Teorie dopravy : IIPrahaVydavatelství ČVUT200380-01-02774-0
ZRADA, J.Podnikání v silniční dopravě : příručka pro autodopravcePrahaEurounion199880-85858-64-9
DTUZAR, A. -- MAXA, P. -- SVOBODA, V.Teorie dopravyPrahaČVUT199780-01-01637-4
DHOBZA, M.Technologie dopravyPrahaSkriptum ČVUT199980-01-01957-8
DTechnologie a řízení dopravy IV.: Silniční dopravaPradubiceUniversita Pardubice199980-7194-182-4
DZÍSKAL, J. -- KOSKOVÁ, I.Cvičení z metod operační analýzyPrahaČeská zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta199580-213-0244-5
DET-ALL, K.Předpis č. 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 4. 2019.

Typ výstupu: