Sylabus předmětu PMOV - Příslušenství motorových vozidel (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PMOV
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Příslušenství motorových vozidel
Název anglicky: Vehicle Equipment and Accesories
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Motorová vozidla II nebo nyní Motorová vozidla II nebo Vozidlové motory
 
Zaměření předmětu:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Pozornost je zaměřena na získání znalostí obecných principů činnosti jednotlivých mechanizmů, jejich regulace a aplikace ve vozidlech.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy z elektrotechniky
b.Veličiny elektrické povahy ve vztahu k měřicím a regulačním členům vozidla
c.Analogové a digitální zpracování signálů

2.Elektrická výzbroj vozidla (dotace 2/2)
 
a.Elektroinstalace
b.Akumulátory
c.Zdroje elektrického proudu -- dynama, alternátory
d.Regulátory
e.Spouštěče

3.Snímače a akční členy (dotace 2/2)
 
a.Senzory vozidel
b.Informace a její přenos ve vozidle
c.Sběrnicové systémy CAN-BUS, LIN

4.Systémy přípravy směsi a zapalování zážehových motorů (dotace 2/4)
 
a.Zapalování
b.Systémy řízení nepřímého vstřikování
c.Přímé vstřikování, systémy řízeného vrstvení směsi

5.Systémy vstřikování vznětových motorů (dotace 2/4)
 
a.Systémy EDC
b.Common-Rail I,II, III, IV
c.Sdružené vstřikovací systémy

6.Zařízení ke snížení škodlivin v exhalacích (dotace 2/4)
 
a.Konvenční katalytické systémy
b.Selektivní katalytické systémy
c.Redukce částic vznětových motorů

7.Systémy brzdové soustavy (dotace 2/4)
 
a.Protiblokovací systémy ABS, EBS
b.Protiprokluzové systémy ASR, TCS, MSR aj.
c.Systémy rozdělení brzdné síly EBD, EBV
d.Brzdové asistenty
e.Systémy jízdní stability ESP, DSC
f.Elektronická uzávěrka diferenciálu EDS
g.Elektronická regulace pohonu 4x4

8.Odpružení vozidla (dotace 2/2)
 
a.Elektronicky řízené odpružení, hydraulické, pneumatické
b.Regulace světlé výšky vozu

9.Řízení vozidel (dotace 2/2)
 
a.Elektrohydraulické posilovače řízení
b.Systémy Steer by wire
c.Navigační systémy

10.Komfortní systémy, zabezpečení (dotace 2/2)
 
a.Klimatizace
b.Regulace rychlosti jízdy
c.Imobilizéry, zabezpečovací zařízení, vyhledávání vozidel
d.Sledování tlaku v pneumatikách

11.Bezpečnostní zařízení vozidel (dotace 2/2)
 
a.Aktivní bezpečnostní prvky
b.Pasivní bezpečnostní prvky, airbagy

12.Osvětlení vozidel (dotace 2/2)
 
a.Standardní systémy osvětlení
b.Systémy adaptivního osvětlení
c.Pixelové světlomety

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Detailní znalosti koncepcí elektronických systémů.
-Schopnosti orientace v multidisciplinárním předmětu.
-Student je schopen se orientovat ve vazbách jednotlivých vozidlových systémů.
-Studenti získají základní znalosti o regulačních procesech automobilových soustav.
-Získání vědomostí v progresivním oboru automobilového průmyslu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     laboratorní práce8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení24 h
     příprava na průběžný test12 h
     zpracování protokolů18 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí pro získání zápočtu splnit účast na cvičeních, kde jsou psány krátké testy (5 testů, každý test za 10 bodů), účast je nutná z 80% s počtem bodů z testu minimálně 35. Zkouška probíhá písemně a ústně. V písemné části odpovídá student na 18 otázek z celého rozsahu přednášených témat. Pro splnění je nutné správně odpovědět na 70% otázek. Dále zkouška probíhá ústní formou výběrem tématu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJAN, Z. -- ŽDÁNSKÝ, B.Automobily : Příslušenství. 4BrnoAvid2005
DJAN, Z. -- ŽĎÁNSKÝ, B. -- ČUPERA, J.Automobily I PodvozkyBrnoAvid spol. s r.o. Brno2008978-80-87143-03-2
DJAN, Z. -- ŽĎÁNSKÝ, B. -- ČUPERA, J.Automobily II PřevodyBrnoAvid spol. s r.o.2008978-80-87143-04-9
DKol.Understanding automotive electronicsAmsterdamNewnes0-7506-7599-3
DRŮŽIČKA, A.Zapalování : řízení zážehového motoruPrahaRobert Bosch199980-902585-5-7
DŠTĚRBA, P. -- ČUPERA, J.AutoelektronikaBrnoComputer Press, a.s.2010978-80-251-2414-7
DVLK, F.Dynamika motorových vozidel: jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řiditelnost, ovladatelnost, stabilita80-238-5273-6
DVLK, F.Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály80-238-5277-9
DVLK, F.Převodová ústrojí motorových vozidel: spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, kloubyBrnoNakladatelství a vydavatelství Vlk200080-238-5275-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: