Sylabus předmětu OCEMP - Oceňování majetku a likvidace pojistných událostí (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OCEMP
Název v jazyce výuky: Oceňování majetku a likvidace pojistných událostí
Název česky: Oceňování majetku a likvidace pojistných událostí
Název anglicky: Property Evaluation and Insurance Events Liquidation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vlastimil Slaný (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům průpravu do problematiky, a to takovým způsobem, aby zíkali základní znalosti a dovednosti pro výkon činností v oblasti technického znalectví, oceňování majetku a likvidace pojistných událostí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky oceňování majetku a likvidace pojistných událostí (dotace 9/9)
 
a.Názvosloví
b.Tvorba znaleckých posudků
c.Odhadcovství

2.Specifika oceňování majetku v jednotlivých druzích řízení (dotace 9/9)
 
a.Oceňování movitého majetku
b.Oceňování nemovitého majetku

3.Likvidace pojistných událostí (dotace 10/10)
 
a.Základní pojmy
b.Řízení činností v rámci likvidace pojistných událostí

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analýzy hodnoty a ceny movitého a nemovitého majetku a znalost problematiky likvidace pojistných událostí
-Schopnost odborně uplatňovat principy odhadcovství v praxi
-Schopnost řízení činností likvidace pojistných událostí
-Schopnost tvorby znaleckých posudků
-Schopnost využití interdisciplinárních přístupů k rozhodování na úrovni středního a vyššího managementu

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku84 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DKOLEKTIV, S.Oceňování - zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku a další předpisy podle stavu k 11.1.2010OstravaSagit, a.s.2010
DKOŠŤÁLOVÁ, M.Oceňování a inventarizace majetku a závazků z pohledu novely zákona o účetnictví80-7302-034-3
DDROZEN, F. -- RYSKA, J.Oceňování majetkuPrahaVŠE199780-7079-932-3
DBRADÁČ, A.Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetkuBrnoÚSI VUT v Brně1999
DHRADEC, M. -- DEUTSCHMANN, K.Likvidace pojistných událostí silničních vozidelPrahaIBS expert200480-239-0875-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 4. 2019.

Typ výstupu: