Sylabus předmětu MYSL - Myslivost (AF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MYSL
Název předmětu česky:
Myslivost
Název předmětu anglicky:
Hunting
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 3/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Marcel Bena (cvičící)
Ing. Jakub Drimaj (cvičící)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-15.50
B32PřednáškaKaždý týden
120
Středa
17.00-18.50
B12
J. Dvořák, J. Drimaj, M. Ernst, J. Kamler, R. Plhal
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu jsou znalosti v rozsahu potřebném pro vykonání zkoušky, která je podkladem pro vydání loveckého lístku, výkon funkce mysliveckého hospodáře či výkon státní správy myslivosti (dle zákona č. 449/2001, Sb. O myslivosti).
 
Obsah předmětu:
1.Historický vývoj a význam lovectví a myslivosti (dotace 2/0)
2.Myslivecká legislativa, organizace a řízení myslivosti u nás a ve světě (dotace 3/0)
 
a.
Vznik, vývoj a zásady myslivecké legislativy až po současnost a její další perspektivy
b.
Platné právní předpisy v myslivosti

3.
Myslivecké organizace, myslivecká kultura, zvyky a tradice (dotace 2/0)
4.
Biologické základy chovů zvěře (dotace 2/0)
5.
Myslivecká zoologie druhů zvěře (dotace 2/2)
6.
Životní prostředí zvěře (dotace 2/0)
 
a.
Nároky zvěře na životní prostředí
b.
Nejvýznamnější vlivy působící na zvěř
c.
Možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí zvěře

7.Myslivecké plánování (dotace 2/2)
 
a.
Jakostní třídy honiteb, interakce mezi zvěří a prostředím, únosné stavy zvěře
b.Početní stavy zvěř, poměr pohlaví, Plány chovu a lovu a péče o zvěř

8.
Péče o zvěř (dotace 2/0)
9.
Intenzivní chovy spárkaté a drobné zvěře (dotace 2/0)
10.
Ekonomika myslivosti (dotace 2/0)
11.
Choroby zvěře, prevence a ochrana zvěře (dotace 2/0)
12.
Lovectví (dotace 0/2)
 
a.Myslivecký řád
b.
Lovy osamělé a společné. Doby lovu Organizace společného lovu, myslivecká zařízení
c.
Povinnosti loveckého průvodce
d.
Lovecké signály, Stopoznalství

13.Průběrný odstřel zvěře (dotace 2/2)
14.
Posuzování věku zvěře živé a ulovené (dotace 0/4)
15.
Ošetřování zvěřiny. Trofeje (dotace 0/2)
16.
Lovecké zbraně a střelivo (dotace 0/0)
 
a.Druhy zbraní a jejich rozdělení
b.
Konstrukce zbraní, zámky, závěry, pažby, příslušenství
c.
Balistika

17.
Myslivecká kynologie (dotace 0/2)
 
a.
Vývoj a význam loveckých psů, organizace kynologie, Chovatelské a zápisní řády, Výstavy a zkoušky loveckých psů
b.
Biologické základy chovu psů, lovecká plemena, jejich použití
c.
Výchova, výcvik a využití loveckého psa

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
26 h
cvičení26 h
práce v terénu
15 h
projektová práce2 h
kolokvium
6 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
25 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou s předcházejícím absolvováním sedmi dílčích částí zápočtu - převážně praktické disciplíny.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HROMAS, J. Myslivost. Matice lesnická, 2000. 491 s. ISBN 80-86271-04-8.
DVOŘÁK, J. -- KAMLER, J. -- HROMAS, J. -- HONZÍREK, J. -- KUBEŠOVÁ, L. -- TUREK, K. Game management.

Doporučená:
kolektiv: Penzum znalostí z myslivosti. Druckvo. Praha. 2009. ISBN 978-80-904056-9-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: