Sylabus předmětu MEVPR - Mechanizace výrobních procesů (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MEVPR
Název v jazyce výuky: Mechanizace výrobních procesů
Název česky: Mechanizace výrobních procesů
Název anglicky: Mechanization of production processes
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět "Mechanizace výrobních procesů" studenty seznamuje se základy mechanizace v zemědělství. V úvodu se věnuje základům mechaniky a její aplikaci u strojních součástí a soustav. Dále se soustředí na energetické nároky různých procesů od výroby přes transfer energie až způsoby zvýšení efektivity. Následuje kapitola o mechanizačních prostředcích v zemědělství, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Pozornost je věnována mobilním energetickým prostředkům v zemědělství a jejich využití. Dále jsou studenti seznamováni s prostředky automatizace ve výrobních procesech. Na tuto kapitolu pak naváže část zahrnující údržbu strojů a zařízení a základy diagnostiky. V závěrečné části bude pozornost věnována managementu kvality procesů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie výroby (dotace 2/2)
 
a.Produkce a produkt, výrobní cyklus, ekonomická kritéria výroby.
b.Historie mechanizace zemědělské výroby.

2.Fyzikální principy strojů a zařízení (dotace 4/4)
 
a.Základy mechaniky, strojní části výrobních prostředků
b.Konstrukční materiály
c.Technologie strojírenské výroby

3.Automatizace výroby (dotace 4/4)
 
a.Měření fyzikálních veličin
b.Prvky automatizace ve výrobě
c.Regulační procesy

4.Energetika a výroba (dotace 4/4)
 
a.Základy energetiky
b.Hodnocení energetické efektivity
c.Obnovitelné zdroje energie

5.Mobilní energetické prostředky (dotace 6/6)
 
a.Rozdělení mobilních energetických prostředků
b.Zdroje energie pohybu - motory
c.Konstrukční části mobilních energetických prostředků

6.Údržba a diagnostika strojů (dotace 4/4)
 
a.Základy opravárenství
b.Údržba strojů, ochrana proti korozi
c.Technická diagnostika

7.Řízení kvality a normalizace (dotace 4/4)
 
a.Jakost a spolehlivost
b.Management kvality
c.Technická normalizace

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení8 h
     laboratorní práce20 h
     odborná exkurze4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení24 h
     příprava na průběžný test16 h
     příprava prezentace18 h
     zpracování protokolů24 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška je písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 30 otázek, přičemž pro splnění je nutné získat minimálně 17 bodů z 30 možných. Následuje ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMAŠEK, J. -- HEŘMÁNEK, P.Aplikační technikaČeské BudějoviceOrion200680-903717-0-1
ZFarmářPrahaISSN 1210-9789
ZČERVINKA, J.Mechanizace rostlinné výroby
ZPROCHÁZKA, B.Mechanizace rostlinné výrobyBratislava Príroda1986
ZKEJÍK, C. -- MAREČEK, J.Mechanizace živočišné výroby.BrnoVysoká škola zemědělská199380-7157-095-8
ZKEJÍK, C.Mechanizace živočišné výroby: přednášky.BrnoVysoká škola zemědělská199280-7157-055-9
ZČERVINKA, J. -- ŠTENCL, J. -- KUBÍN, M. -- SALAJKA, L.Mechanization (Laboratory assignments)BrnoMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-198-7
ZKEJÍK, C.Technika a mechanizace živočišné výroby I
ZKEJÍK, C.Technika a mechanizace živočišné výroby I. cvičení
ZKEJÍK, C.Technika a mechanizace živočišné výroby II
ZKEJÍK, C.Technika a mechanizace živočišné výroby II
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J.Traktory a jejich využitíPrahaProfi Press s.r.o.2013978-80-86726-52-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: