Sylabus predmetu MT - Matematika (AF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MT
Název předmětu česky:
Matematika
Název předmětu anglicky:
Mathematics
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alice Králová (cvičící)
Mgr. Petr Liška, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Ludmila Stará (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí9.00-10.50
A49
B-ZEI-ABY
1
1
L. Stará
Cvičení
Každý týden20Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Pondělí
11.00-12.50
A49
B-TP-TP
1
4
Cvičení
Každý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Pondělí
13.00-14.50
A26
B-ZEI-ABY
1
2
Cvičení
Každý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Úterý
7.00-8.50
A49
B-TP-TP
1
3
Cvičení
Každý týden
25
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Úterý
9.00-10.50C02
B-ZS-PT
B-ZS-PT
B-TO-OH
B-TO-OH
1
2
1
2
 
 
 
 
M. NavrátilPřednáška
Každý týden
132
 
Úterý9.00-10.50
A12
B-TP-TP
1
2
A. KrálováCvičení
Každý týden
25Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Úterý11.00-12.50
A12
B-TP-TP
1
1
M. Koktavá
Cvičení
Každý týden
25
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Úterý
13.00-14.50
A26
B-ZS-AE
1
1
Cvičení
Každý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Úterý
13.00-14.50
Q42
B-TP-TP
 
1
2
6
 
Cvičení
Každý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Úterý
15.00-16.50Q17
B-TP-TP
1
5
S. FišnarováCvičení
Každý týden
20Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Úterý15.00-16.50Q38
B-ZS-AE
1
2
S. FišnarováCvičeníKaždý týden20Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Středa
7.00-8.50
A12
B-ZS-PT
1
1
Cvičení
Každý týden
25
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Středa
9.00-10.50
A12
B-ZS-PT
1
3
M. NavrátilCvičeníKaždý týden25Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Středa
9.00-10.50A12B-TO-OH
1
1
M. Navrátil
Cvičení
Každý týden15Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Středa
13.00-14.50
A13
B-ZS-PT
1
2
CvičeníKaždý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Středa
15.00-16.50
A13B-ZS-PT
1
4
CvičeníKaždý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Středa
15.00-16.50
M1.09
B-ZEI-ABY
1
5
A. Králová, S. Fišnarová
Cvičení
Každý týden
20Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Středa
15.00-16.50
X03
B-ZEI-ABY
 
1
2
4
 
A. Králová, S. Fišnarová
Cvičení
Každý týden
20Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Čtvrtek
7.00-8.50Q01B-TP-TP
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
B-ZOO-ZO
B-ZEI-ABY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přednáška
Každý týden361
 
Čtvrtek
9.00-10.50A22
B-ZEI-ABY
1
6
Cvičení
Každý týden
22
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Čtvrtek
13.00-14.50A12
B-ZS-PUO
 
 
1
2
3
1
 
 
P. LiškaCvičení
Každý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Čtvrtek
15.00-16.50
A49
B-ZEI-ABY
1
3
P. Hasil
Cvičení
Každý týden20Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
Čtvrtek
15.00-16.50
Q42
B-ZS-AE
 
 
1
2
3
3
 
 
CvičeníKaždý týden
20
Výuka probíhá 1. 11. 2019 v učebně Brno-Soběšice
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Dosažení žádoucí úrovně matematických znalostí a dovedností a logického uvažování. Zvládnutí matematického aparátu potřebného k popisu a řešení modelů reálných situací. Získání matematických znalostí, nezbytných pro aplikace v odborných předmětech a pro samostatné další získávání poznatků čtením odborné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.
Lineární algebra (dotace 4/4)
 
a.
Vektory, lineární závislost vektorů
b.
Matice a determinanty
c.
Soustavy lineárních rovnic

2.
Diferenciální počet (dotace 8/10)
 
a.Funkce, základní pojmy
b.
Limita a spojitost funkce
c.
Derivace funkce
d.
Užití derivací, průběh funkce

3.Integrální počet (dotace 8/6)
 
a.
Neurčitý integrál
b.
Techniky integrace
c.
Určitý integrál
d.
Aplikace integrálního počtu

4.
Aproximace funkcí polynomy (dotace 4/4)
 
a.Taylorův polynom
b.
Lagrangeův polynom
c.
Metoda nejmenších čtverců
d.
Řešení algebraických rovnic

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
56 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
42 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro účast na zkoušce je nutné získat zápočet (dva písemné testy, každý s maximem 10 bodů, první v 7. a druhý ve 12. týdnu semestru, je nutné získat celkem nejméně 10 bodů z 20 možných, tedy 50%).
Předmět je ukončen zkouškou obsahující teorii i její použití na konkrétních příkladech. Zkouška je písemná (je nutné získat nejméně 30 bodů z 60 možných, tedy 50%).
Podrobná témata zkoušky, struktura písemné zkoušky a ukázkové testy jsou zveřejněny v dokumentech předmětu v rámci UISu a odpovídají obsahu předmětu popsaném v tomto sylabu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HASIL, P. Poznámky z matematiky.  [online]. 2014. URL: http://um.mendelu.cz/akademie/predmety/3/download/09-MT_MT-K_SKRIPTA.pdf.
RÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L. Základy vyšší matematiky. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7509-110-9.
NAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L. Matematika pro AF, ZF a FRRMS (1.část).  [online]. 2009. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=1484;typ=opora;lang=cz.
NAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L. Matematika pro AF, ZF a FRRMS (2.část).  [online]. 2011. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=2327;typ=opora.

Doporučená:
NAVRÁTIL, M. Matematika (projekt OPVK).  [online]. 2014. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/opory/index.pl?opora=4108.
ZEMÁNEK, P. -- HASIL, P. Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 527 s. Elportál (ISSN 1802-128X), 3. vydání. ISBN 978-80-210-5882-8.
MAŘÍK, R. -- TIHLAŘÍKOVÁ, M. Online služba Mathematical Assistant on Web.  [online]. 2007. URL: http://user.mendelu.cz/marik/maw/.
MAŘÍK, R. Robert Mařík's eReadings on Mathematics.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/marik/frvs/index.html.
Calculus with analytic geometry. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 1996. 887 s. ISBN 0-07-057642-4.
ČERNÁ, B. Matematika - lineární algebra. 4. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7375-080-0.
VOSMANSKÁ, G. Matematika. 5. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7375-079-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: